dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản phong trào dân tộc ở các nước đông nam á diễn ra như thế nào

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Dưới sự chỉ dẫn của Đảng Cộng sản, trào lưu song lập dân tộc bản địa ở những nước Khu vực Đông Nam Á trình diễn ra:

Bạn đang xem: dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản phong trào dân tộc ở các nước đông nam á diễn ra như thế nào

Đáp án và lời nói giải

đáp án đúng: C

Dưới sự chỉ dẫn của Đảng Cộng sản, trào lưu song lập dân tộc bản địa ở những nước Khu vực Đông Nam Á ra mắt rất rất sôi sục và quyết liệt tiêu biểu như khởi nghĩa vũ trang ở In-đô-nê-xi-a (1926 - 1927); trào lưu 1930 - 1931 nhưng mà đỉnh điểm là Xô viết lách Nghệ Tĩnh ở nước ta.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu căn vặn liên quan

Sau Chiến giành giật trái đất loại nhất, trào lưu song lập dân tộc bản địa ở Khu vực Đông Nam Á cải tiến và phát triển với quy tế bào như vậy nào?Sau Chiến giành giật trái đất loại nhất, trào lưu song lập dân tộc bản địa ở Khu vực Đông Nam Á cải tiến và phát triển với quy tế bào ra mắt ở hầu từng những nước Khu vực Đông Nam Á. - Tại Lào, nhiều cỗ tộc vẫn nhập cuộc trào lưu kháng Pháp. Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa bởi Ong Kẹo và Com-ma-đam chỉ dẫn kéo dài ra hơn 30 năm (1901 - 1936). - Tại Cam-pu-chia, những cuộc đấu giành giật yêu thương nước thường xuyên nổ đi ra trong mỗi năm 1918 - 1920, 1926,... nhất là trào lưu yêu thương nước theo đòi Xu thế dân công ty tư sản bởi mái ấm sư A-cha Hem-chiêu hàng đầu trong mỗi năm 1930 - 1935. - Tại nước ta, trào lưu kháng Pháp cải tiến và phát triển mạnh mẽ và uy lực, nhất là sau thời điểm Đảng Cộng sản được xây dựng (1 - 1930). - Năm 1926 - 1927, khởi nghĩa vẫn bùng phát ở những hòn đảo Gia-va và Xu-ma-tơ-ra bên dưới sự chỉ dẫn của Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a. - Năm 1940, phân phát xít Nhật tràn nhập Khu vực Đông Nam Á, và cũng kể từ phía trên, cuộc đấu giành giật giành song lập dân tộc bản địa chĩa mũi nhọn nhập công ty nghĩa phân phát xít Nhật.

Nét mới nhất nhập trào lưu song lập dân tộc bản địa ở Khu vực Đông Nam Á thân thuộc nhị trận chiến giành giật trái đất (1918 - 1939) là gì?

Nét mới nhất nhập trào lưu song lập dân tộc bản địa ở Khu vực Đông Nam Á thân thuộc nhị trận chiến giành giật trái đất (1918 - 1939) là: Phong trào dân tộc bản địa tư sản đem bước tiến thủ mới nhất, nhiều Đảng Cộng sản Ra đời.

Một số đường nét bao quát về trào lưu song lập dân tộc bản địa ở Khu vực Đông Nam Á thân thuộc nhị trận chiến giành giật thế giới:

Xem thêm: tiểu thuyết ngôn tình hoàn

- Phong trào dân tộc bản địa tư sản đem những bước tiến thủ rõ rệt rệt nằm trong với việc vững mạnh của giai cung cấp tư sản dân tộc:
+ Mục tiêu xài đấu tranh: yêu sách tự tại sale, tự động công ty về chủ yếu trị, yêu sách sử dụng giờ u đẻ nhập ngôi trường học tập,…
+ Một số chủ yếu đảng tư sản được xây dựng và tác động thoáng rộng nhập xã hội như Đảng Dân tộc ở Inđônêxia, trào lưu Tha Kin ở Miến Điện, Đại hội toàn Mã Lai,…

- Giai cung cấp vô sản chính thức trưởng thành:
+ Một số Đảng Cộng sản được xây dựng như: Đảng Cộng sản Inđônêxia (5 - 1920); Đảng Cộng sản Đông Dương, Mã Lai, Xiêm, Philippin (1930).
+ Dưới sự chỉ dẫn của Đảng, trào lưu song lập dân tộc bản địa ra mắt sôi sục, tàn khốc như: khởi nghĩa vũ trang ở Inđônêxia (1926 - 1927); trào lưu 1930 - 1931 nhưng mà đỉnh điểm là Xô viết lách Nghệ Tĩnh ở nước ta,…

Sự khiếu nại lịch sử dân tộc trái đất này vẫn tác dụng mạnh mẽ và uy lực cho tới trào lưu song lập dân tộc bản địa ở Khu vực Đông Nam Á sau Chiến giành giật trái đất loại nhất?

Sự khiếu nại lịch sử dân tộc trái đất vẫn tác dụng mạnh mẽ và uy lực cho tới trào lưu song lập dân tộc bản địa ở Khu vực Đông Nam Á sau Chiến giành giật trái đất loại nhất này là thắng lợi của Cách mạng mon Mười Nga năm 1917.

Cách mạng mon Mười Nga năm 1917 thành công xuất sắc là cuộc cách mệnh vô sản thứ nhất bên trên trái đất thắng lợi vẫn động viên những nước Khu vực Đông Nam Á đấu giành giật, dẫn cho tới xây dựng nhiều Đảng Công sản, xúc tiến trào lưu song lập ở Khu vực Đông Nam Á cải tiến và phát triển mạnh mẽ và uy lực. Những tác dụng và tác động của Cách mạng mon Mười và cao trào cách mệnh trái đất đã thử mang lại trào lưu cách mệnh ở Khu vực Đông Nam Á và những nước nằm trong địa cải tiến và phát triển mạnh mẽ và uy lực rộng lớn và đem sắc tố mới nhất.

Xem thêm: chiến thần vĩ đại nhất tần trạm

Nổi nhảy nhập trào lưu song lập dân tộc bản địa ở những nước Khu vực Đông Nam Á bên dưới sự chỉ dẫn của Đảng Cộng sản là cuộc khởi nghĩa vũ trang ở nước này ra mắt năm 1926 - 1927?

Nổi nhảy nhập trào lưu song lập dân tộc bản địa ở những nước Khu vực Đông Nam Á bên dưới sự chỉ dẫn của Đảng Cộng sản là cuộc khởi nghĩa vũ trang ở In-đô-nê-xi-a ra mắt năm 1926 - 1927.

Sau Chiến giành giật trái đất loại nhất, nằm trong với việc cải tiến và phát triển của trào lưu song lập dân tộc bản địa, giai cung cấp người công nhân,công ty nghĩa Mác-Lê-nin được quảng bá thoáng rộng ở In-đô-nê-xi-a. Điều khiếu nại này đã mang tới sự xây dựng Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a (tháng 5/1920).
Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a vẫn chỉ dẫn cách mệnh, tập trung quần bọn chúng đấu giành giật, đem trào lưu cách mệnh cải tiến và phát triển, mở rộng đi ra từng toàn nước, vượt trội là khởi nghĩa vũ trang ở Giava và Xumatơra. Mặc cho dù thất bại tuy vậy cuộc khởi nghĩa đã thử lúc lắc gửi nền cai trị của thực dân Hà Lan.