dữ liệu kiểu tệp là gì

1.1. Vai trò loại tệp

Tất cả những tài liệu với những loại tài liệu vẫn xét đều được tàng trữ ở bộ nhớ lưu trữ vô (RAM) và bởi vậy tài liệu sẽ ảnh hưởng thất lạc Lúc tắt máy. Với một số trong những việc, tài liệu rất cần phải tàng trữ nhằm xử lí rất nhiều lần và với lượng rộng lớn cần thiết có loại tài liệu tệp (file).

Bạn đang xem: dữ liệu kiểu tệp là gì

Xem thêm: vụ trộm không thể giấu

Kiểu tài liệu tệp với những điểm lưu ý sau:

 • Được tàng trữ lâu nhiều năm ở bộ nhớ lưu trữ ngoài (đĩa kể từ, CD,…) và vẫn tồn tại Lúc tắt nguồn điện;
 • Lượng vấn đề tàng trữ bên trên tệp hoàn toàn có thể rất rộng và chỉ tùy thuộc vào dung lượng đĩa.

1.2. Phân loại tệp và thao tác với tệp

a. Phân loại tệp

 • Xét theo đòi cách tổ chức triển khai dữ liệu, hoàn toàn có thể phân tệp trở thành nhị loại: 
  • Tệp văn bản:
   • Là tệp nhưng mà tài liệu được ghi bên dưới dạng những kí tự động theo đòi mã ASCII.
   • Trong tệp văn phiên bản, mặt hàng kí tự động kết đốc vày group kí tự động xuống dòng sản phẩm hoặc kí tự động kết đốc tệp tạo nên trở thành một dòng sản phẩm.
   • Các tài liệu dạng văn phiên bản như sách, tư liệu, bài học kinh nghiệm, giáo án, những công tác mối cung cấp ghi chép vày ngôn từ bậc cao,... thông thường được tàng trữ bên dưới dạng tệp văn phiên bản.
  • Tệp với cấu trúc:
   • Là tệp chứa chấp tài liệu được tổ chức triển khai theo đòi một phương pháp chắc chắn.
   • Dữ liệu hình ảnh, tiếng động,... thông thường được tàng trữ bên dưới dạng tệp với cấu hình.
 • Xét theo đòi cách thức truy cập, hoàn toàn có thể phân tệp trở thành nhị loại:
  • Tệp truy vấn tuần tự: cho phép tắc truy vấn cho tới một tài liệu này bại vô tệp chỉ bằng phương pháp chính thức từ trên đầu tệp và trải qua theo thứ tự toàn bộ những tài liệu trước nó.
  • Tệp truy vấn trực tiếp: được chấp nhận tham ô chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm (thường là số hiệu) của tài liệu bại. 

b. Thao tác với tệp

 • Khác với mảng, số lượng thành phần của tệp ko xác lập trước.
 • Hai thao tác cơ phiên bản so với tệp là ghi tài liệu vô tệpđọc tài liệu kể từ tệp.
 • Thao tác đọc/ghi với tệp được tiến hành với từng thành phần của tệp.
 • Để hoàn toàn có thể thao tác với loại tài liệu tệp, người xây dựng cần thiết dò thám hiểu phương pháp nhưng mà ngôn từ xây dựng hỗ trợ cách:
  • Khai báo biến chuyển tệp;
  • Mở tệp;
  • Đọc/ghi dữ liệu;
  • Đóng tệp.