đông nam bộ phát triển mạnh cây điều

Câu hỏi:

06/12/2022 26,476

C. lúa gạo.

Bạn đang xem: đông nam bộ phát triển mạnh cây điều

Đáp án trúng là: D

Đông Nam Sở cải tiến và phát triển mạnh cây điều ( cây dung dịch cải tiến và phát triển mạnh ở điểm miền núi Tây bắc, cây dừa cải tiến và phát triển mạnh bên trên vùng ĐBSCL, cây lúa gạo cải tiến và phát triển mạnh bên trên những khu vực vưc đồng bằng)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sản xuất lúa gạo ở VN hiện tại nay

Câu 2:

Mạng lưới lối xe hơi VN hiện tại nay

Câu 3:

Các hòn đảo ven bờ nước ta

Câu 4:

Đô thị VN hiện tại nay

Câu 5:

Hoạt động công nghiệp nào là tại đây không cải tiến và phát triển ở điểm đống núi nước ta?

Câu 6:

Cho biểu trang bị về nhập vào sản phẩm & hàng hóa phân theo gót điểm kinh tế tài chính VN tiến trình năm ngoái - 2019

Media VietJack

Biểu trang bị thể hiện tại nội dung nào là sau đây?

Câu 7:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 14, cho thấy núi nào là tại đây nằm ở vị trí cao nguyên trung bộ Đắk Lắk?

Câu 8:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 4 - 5, cho thấy thành phố Hồ Chí Minh nào là sau đấy là tỉnh lị của Phú Thọ?

Câu 9:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 15, cho thấy khu đô thị nào là tại đây nằm trong tỉnh Lâm Đồng?

Câu 10:

Lao động VN hiện tại nay

Câu 11:

Phát triển cây lâu năm nhiều năm ở Trung du và miền núi Bắc Sở nhằm mục tiêu mục tiêu hầu hết là

Câu 12:

Cho bảng số liệu:

TRỊ GIÁ MỘT SỐ MẶT HÀNG NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA

GIAI ĐOẠN năm ngoái - 2019

Năm

2015

2017

2018

2019

Ô tô

2990.2

2261.9

1834.8

Xem thêm: đường tửu khanh

3168.8

Xăng, dầu

5522.7

7105.6

7875.9

6344.0

(Nguồn: Niên giám đo đếm VN 2020, NXB Thống kê, 2021)

Theo bảng số liệu, nhằm thể hiện tại vận tốc phát triển trị giá bán một số trong những món đồ nhập vào của VN tiến trình năm ngoái - 2019, dạng biểu trang bị nào là sau đấy là phù hợp nhất?

Câu 13:

Cho bảng số liệu:

TỔNG DỰ TRỮ QUỐC TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM năm ngoái VÀ NĂM 2019

(Đơn vị. Triệu đô la Mỹ)

Năm

Cam-pu-chia

Xin-ga-po

Bru-nây

In-đô-nê-xi-a

2015

6883

247534

3211

103268

2019

17033

279240

4052

125339

Xem thêm: thừa tướng yêu nghiệt sủng thê

(Nguồn: Niên giám đo đếm VN 2020, NXB Thống kê, 2021)

Theo bảng số liệu, đánh giá nào là tại đây đúng lúc đối chiếu tổng dự trữ quốc tế của một số trong những vương quốc năm 2019 với năm 2015?

Câu 14:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 26, cho thấy trung tâm công nghiệp nào là tại đây đem ngành đóng góp tàu?