đông nam bộ không phải là nơi có

Câu hỏi:

31/05/2020 11,317

A. háo nước về mùa thô.

Bạn đang xem: đông nam bộ không phải là nơi có

B. với những vùng trũng với kĩ năng nuôi trồng thuỷ sản.

C. với những vùng khu đất badan và khu đất xám phù tụt xuống cổ to lớn, khá cân đối.

D. với đồng vày hẹp, khá phì nhiêu màu mỡ.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: D

Giải thích: Đông Nam Sở ko cần là vùng với đồng vày hẹp, khá phì nhiêu màu mỡ.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều khiếu nại sinh thái xanh nào là tại đây không đích thị với Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Núi, cao nguyên trung bộ, đống thấp.

B. Đất feralit đỏ tía vàng, khu đất phù tụt xuống cổ bạc mầu.

C. Đồng vày hẹp, vùng đống trước núi.

D. Khí hậu cận nhiệt đới gió mùa, ôn đới bên trên núi, với mùa ướp đông lạnh.

Câu 2:

Điều khiếu nại sinh thái xanh nông nghiệp điển hình nổi bật của Đồng vày sông Hồng là

A. Đồng vày ven bờ biển to lớn, khu đất phù tụt xuống, hạn hán về mùa thô.

B. Đồng vày châu thổ có khá nhiều dù trũng, khu đất phù tụt xuống, với mùa thô kéo dãn.

C. Đồng vày châu thổ có khá nhiều dù trũng, khu đất phù tụt xuống, với mùa ướp đông lạnh.

D. Đồng vày ven bờ biển thu hẹp, khu đất phù tụt xuống, nhiều thiên tai.

Câu 3:

Vùng với cường độ triệu tập tạo ra cao su đặc vô cùng cao là

A. Trung du và miền núi Bắc Sở.

Xem thêm: thời niên thiếu của anh và em

B. Đông Nam Sở.

C. Tây Nguyên.

D. Bắc Trung Sở.

Câu 4:

Trong cơ cấu tổ chức nông trại theo dõi mô hình tạo ra năm 2006, cướp tỉ trọng lớn số 1 là mô hình nông trại nào là sau đây?

A. Nuôi trồng thuỷ sản.

B. Trồng cây thường niên.

C. Trồng cây nhiều năm.

D. Chăn nuôi.

Câu 5:

Vùng nông nghiệp và công nghiệp chế biến chuyển nào là tại đây với trình độ chuyên môn rạm canh nhìn toàn diện còn thấp?

A. Duyên hải Nam Trung Sở.

B. Đông Nam Sở.

C. Trung du và miền núi Bắc Sở.

D. Duyên hải Nam Trung Sở.

Câu 6:

Điều khiếu nại sinh thái xanh nông nghiệp điển hình nổi bật của vùng Tây Nguyên là

A. đống núi thấp, khu đất xám, nhiệt độ phân trở thành 2 mùa rõ ràng rệt.

B. những cao nguyên trung bộ badan, nhiệt độ phân trở thành 2 mùa rõ ràng rệt.

C. núi, cao nguyên trung bộ khu đất feralit, nhiệt độ với mùa ướp đông lạnh.

Xem thêm: từng đóa bọt sóng

D. những cao nguyên trung bộ khu đất feralit đỏ tía vàng, nhiệt độ với ngày đông vô cùng rét mướt.