đồng bằng sông hồng tập trung nhiều di tích

Đồng vày sông Hồng triệu tập nhiều di tích lịch sử tiệc tùng những thôn nghề ngỗng truyền thống lâu đời là do

Đồng vày sông Hồng triệu tập nhiều di tích lịch sử, tiệc tùng, những thôn nghề ngỗng truyền thống lâu đời là do

Bạn đang xem: đồng bằng sông hồng tập trung nhiều di tích


chính sách góp vốn đầu tư cải tiến và phát triển ở trong nhà nước về di tích lịch sử, tiệc tùng, thôn nghề ngỗng.

có nhiều bộ phận dân tộc bản địa nằm trong sinh sống

có lịch sử hào hùng khai thác bờ cõi nhiều năm với nền tạo ra lúa nước cải tiến và phát triển.

nền kinh tế tài chính cải tiến và phát triển thời gian nhanh, nhu yếu di lịch rộng lớn.

Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Đồng vày sông Hồng triệu tập nhiều di tích lịch sử, tiệc tùng, những thôn nghề ngỗng truyền thống lâu đời là vì vùng này còn có lịch sử hào hùng khai thác bờ cõi nhiều năm với nền tạo ra lúa nước cải tiến và phát triển.

Chọn C

App xem sách tóm lược miễn phí

Luyện tập

Câu căn vặn liên quan

 • Thành phần kinh tế tài chính này ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập n

  Thành phần kinh tế tài chính này ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền kinh tế?

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp ( theo đuổi nghĩa hẹp)

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp ( theo đuổi nghĩa hẹp) của VN, ngành lắc tỉ trọng tối đa là :

 • So với đòi hỏi cải tiến và phát triển của tổ quốc nhập quy trình tiến độ hiện

  Xem thêm: em chồng chị dâu

  So với đòi hỏi cải tiến và phát triển của tổ quốc nhập quy trình tiến độ lúc bấy giờ, vận tốc di chuyển cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính của VN biểu diễn ra

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của VN năm 20

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của VN năm 2005, lắc tỉ trọng kể từ cao xuống thấp theo thứ tự là:

 • Đâu là việc di chuyển cơ cấu tổ chức nhập nội cỗ của chống I :

  Đâu là việc di chuyển cơ cấu tổ chức nhập nội cỗ của chống I :

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của VN thời gian 1990 - 2005.

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Loại biểu đồ vật thích hợp nhất nhằm thể hiện tại sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của VN phân

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của VN phân theo đuổi bộ phận kinh tế tài chính (theo giá bán thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Nhận toan trúng nhất là :

 • Ý này ko trúng về di chuyển cơ cấu tổ chức bờ cõi kinh tế tài chính, ở n

  Ý này ko trúng về di chuyển cơ cấu tổ chức bờ cõi kinh tế tài chính, ở VN đang được hình thành:

 • Trong chống kinh tế tài chính công nghiệp- kiến thiết với xu hướng

  Xem thêm: truyện đã nhiều năm như thế

  Trong chống kinh tế tài chính công nghiệp- kiến thiết với xu hướng

 • Đây là 1 tỉnh cần thiết của Đồng vày sông Hồng tuy nhiên khô

  Đây là 1 tỉnh cần thiết của Đồng vày sông Hồng tuy nhiên ko trực thuộc vùng kinh tế tài chính trung tâm Bắc Sở :