đồng bằng sông hồng có năng suất lúa cao nhất cả nước chủ yếu do

hint-header

Cập nhật ngày: 23-09-2022

Bạn đang xem: đồng bằng sông hồng có năng suất lúa cao nhất cả nước chủ yếu do


Chia sẻ bởi: Việt Hà


Đồng vì thế sông Hồng đem năng suất lúa cao hơn nữa Đồng vì thế sông Cửu Long hầu hết là do

áp dụng nhiều giải pháp khoa học tập kỹ năng.

B

trình chừng thâm nám canh cao hơn nữa.

C

sử dụng nhiều như thể cao sản.

D

người dân đem kinh nghiệm tay nghề nhập tạo ra.

Chủ đề liên quan

Nguyên nhân chủ yếu chung diện tích S gieo trồng lúa của VN thời hạn qua chuyện đem Xu thế tăng là

A

khai phí không ngừng mở rộng diện tích S.

C

ứng dụng khoa học tập - kỹ năng.

Để đáp ứng bình an về hoa màu so với một nước nhộn nhịp dân như VN, giải pháp cần thiết nhất là

A

tiến hành cơ giới hóa, giao thông đường thủy hóa và chất hóa học hóa.

B

cải tạo nên khu đất mới mẻ bồi ở những vùng cửa ngõ sông và ven bờ biển.

C

đẩy mạnh thâm nám canh, tăng vụ.

D

khai phí không ngừng mở rộng diện tích S.

Căn cứ nhập Atlat Địa lý VN trang 19, cho thấy thêm đánh giá và nhận định này sau đó là đích về diện tích S và sản lượng lúa toàn nước qua chuyện những năm?

A

Diện tích tăng, sản lượng tăng.

B

Diện tích tăng, sản lượng rời.

C

Diện tích rời, sản lượng tăng.

D

Diện tích rời, sản lượng rời.

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 19, hãy cho thấy thêm tỉnh này đem diện tích S trồng lúa đối với diện tích S trồng cây hoa màu bên dưới 60% ?

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 19, nhị tỉnh đem diện tích S trồng lúa trong năm 2007 lớn số 1 VN là

B

Kiên Giang và Đồng Tháp.

Căn cứ Atlat Địa lí VN trang 19, cho thấy thêm tỉnh này tại đây đem sản lượng lúa tối đa Bắc Trung Bộ?

Căn cứ nhập Atlat địa lí VN trang 19, cho thấy thêm những vùng này của nước ta đem tỉ trọng diện tích S trồng lúa đối với tỉ trọng diện tích S trồng cây lương bổng thực thấp nhất (dưới 60%).

A

Bắc Trung Sở và Tây Nguyên.

B

Đồng vì thế sông Cửu Long và Duyên hải Nam Trung Sở.

C

Đồng vì thế sông Cửu Long và Bắc trung Sở.

D

Trung du và miền núi Bắc Sở và Tây Nguyên.

Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm tạo ra ngành trồng trọt ở VN, loại cây xanh cướp tỉ trọng tối đa là

Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm ngành trồng trọt ở VN, loại cây xanh đem Xu thế tăng nhanh chóng về tỉ trọng trong thời hạn thời gian gần đây là

A

cây hoa màu và cây lâu năm.

B

cây rau củ đậu và cây lâu năm.

C

cây rau củ đậu và cây ăn trái ngược.

D

cây rau củ đậu và cây hoa màu.

Xem thêm: truyện báo thù

Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm tạo ra ngành trồng trọt ở VN, loại cây xanh cướp tỉ trọng tối đa là

Vùng đem năng suất lúa lớn số 1 VN là

A

đồng vì thế sông Cửu Long.

B

đồng vì thế duyên hải Nam Trung Sở.

C

đồng vì thế ven bờ biển Bắc Trung Sở.

Vùng tạo ra hoa màu lớn số 1 VN là

B

Đồng vì thế sông Cửu Long.

D

Trung du và miền núi Bắc Sở.

Vùng đem trung bình hoa màu đầu người tối đa toàn nước là

B

Đồng vì thế sông Cửu Long.

Vùng đem năng suất lúa tối đa ở VN là

C

Đồng vì thế sông Cửu Long.

Lương thực là côn trùng quan hoài thông thường xuyên của Nhà VN vì

A

khí hậu biểu diễn trở thành thất thông thường, nhiều thiên tai.

B

phần rộng lớn VN đem diện tích S là ụ núi thấp.

C

điều khiếu nại đương nhiên ko tương thích mang đến tạo ra hoa màu.

D

nhằm đáp ứng nhu cầu nhu yếu của cuộc sống, tạo ra và xuất khẩu.

Vùng Đông vì thế sông Cửu Long đem sản lượng hoa màu to hơn vùng Đồng vì thế sông Hồng là vì có

B

trình chừng thâm nám canh cao hơn nữa.

C

diện tích trồng cây hoa màu to hơn.

D

truyền thống trồng cây hoa màu lâu lăm rộng lớn.

Trong tạo ra nông nghiệp VN, việc đáp ứng bình an hoa màu là hạ tầng để

D

đảm bảo bình an quốc chống.

Nhận toan này tại đây đích với mục tiêu quy đổi tổ chức cơ cấu mùa vụ tạo ra lúa gạo ở nước ta?

A

Phù phù hợp với luyện quán khu vực.

B

Nâng cao hiệu suất cao kinh tế tài chính.

C

Đa dạng hóa nông nghiệp.

Trong tạo ra nông nghiệp Đồng vì thế sông Hồng đem ưu thế rộng lớn đồng vì thế sông Cửu Long về

C

khả năng không ngừng mở rộng diện tích S.

D

năng suất lúa trung bình.

Năng suất lúa cả năm của VN đem Xu thế tăng hầu hết do

B

áp dụng thoáng rộng quy mô quảng canh.

C

Xem thêm: tiểu thuyết ngôn tình hoàn

đẩy mạnh xen canh, tăng vụ.

D

mở rộng lớn diện tích S canh tác.