đối tượng nào sau đây dùng để lưu trữ dữ liệu

Câu hỏi:

24/08/2022 980

A. TABLE

Bạn đang xem: đối tượng nào sau đây dùng để lưu trữ dữ liệu

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tên cột (tên trường) được ghi chép bằng văn bản hoa hoặc thường?

A. Không phân biệt chữ hoa hoặc thường

B. Bắt buộc cần ghi chép hoa

C. Tùy theo đòi ngôi trường hợp

D. Bắt buộc cần ghi chép thường

Câu 2:

Trong Acess sẽ tạo CSDL mới nhất, thao tác triển khai mệnh lệnh này sau đó là đúng:

A. File/New/Blank Dateabas

B. File/Open/<tên tệp=""> </tên>

C. Create Table in Design View

D. Create table by using wizard

Câu 3:

Để lưu cấu hình bảng vẫn kiến thiết, thao tác triển khai mệnh lệnh này sau đó là đúng:

A. File/New/Blank Database

B. Create Table by Using Wizard

C. File/Open/<tên tệp=""> </tên>

D. File/Save/<tên tệp=""> </tên>

Câu 4:

Đối tượng này dùng làm truy vấn dữ liệu:

A. REPORT

Xem thêm: truyện đã nhiều năm như thế

B. FORM

C. TABLE

D. QUERY

Câu 5:

Tập tin cậy nhập Access đươc gọi là?

A. Tập tin cậy dữ liệu

B. Tập tin cậy hạ tầng dữ liệu

C. Bảng

D. Tập tin cậy truy vấn dữ liệu

Câu 6:

Bảng đang được hiển thị ở cơ chế trang tài liệu, mong muốn dò thám tìm kiếm những bạn dạng ghi theo đòi ĐK này cơ, thao tác triển khai mệnh lệnh này sau đó là đúng:

A. Record/Fillter/Fillter By Form

B. Record/Fillter By Selection

C. Edit/Find/<điều kiện>

D. Insert/Column

Câu 7:

Trong hành lang cửa số kiến thiết Query, tao mong muốn đem 1 ĐK nhập Query cơ thì ĐK này cần ghi nhập dòng?

A. Show

B. Sort

C. Criteria

Xem thêm: điện hạ khuynh thành truyện chữ full

D. Total