đô thị hóa ở nước ta có đặc điểm là

Câu hỏi:

14/07/2019 29,480

A. Trình phỏng đô thị mới thấp.

Bạn đang xem: đô thị hóa ở nước ta có đặc điểm là

Đáp án chủ yếu xác

B. Tỉ lệ dân trở nên thị hạn chế.

C. Phân phụ vương khu đô thị đều trong những vùng.

D. Quá trình đô thị mới ra mắt nhanh chóng.

Giải thích: Mục 1, SGK/77 địa lí 12 cơ phiên bản.

Đáp án: A

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần rộng lớn người ở VN hiện tại sinh sống ở vùng quê do

A. Nông nghiệp hiện tại là ngành kinh tế tài chính cải tiến và phát triển nhất.

B. Điều khiếu nại sinh sống ở vùng quê cao hơn nữa trở nên thị.

C. Quá trình đô thị mới ra mắt lờ đờ.

D. Có sự di dân kể từ trở nên thị vè vùng quê.

Câu 2:

Để cắt giảm tác động xấu đi của khu đô thị cần

A. Hạn chế loại di dân kể từ vùng quê nhập khu đô thị.

B. Ngăn ngăn lối sinh sống người dân vùng quê nhích ngay sát lối sinh sống trở nên thị.

C. Giảm hạn chế vận tốc đô thị mới.

D. Tiến hành đô thị mới bắt đầu từ công nghiệp hóa.

Câu 3:

Nhận tấp tểnh này tại đây không đích về tác động tích vô cùng của quy trình khu đô thị hóa?

A. Tạo đi ra nhiều việc thực hiện cho tất cả những người làm việc.

Xem thêm: truyện đã nhiều năm như thế

B. Tăng cường hạ tầng vật hóa học kinh nghiệm.

C. Tạo đi ra sự vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính.

D. Thúc đẩy nông - lâm - ngư cải tiến và phát triển.

Câu 4:

Số dân trở nên thị và tỉ lệ thành phần dân trở nên thị ở VN trong mỗi năm vừa qua đem Điểm sáng này bên dưới đây?

A. Số dân trở nên thị và tỉ lệ thành phần dân trở nên thị đều tăng.

B. Số dân trở nên đua tăng tuy nhiên tỉ lệ thành phần dân trở nên thị hạn chế.

C. Số dân trở nên đua hạn chế tuy nhiên tỉ lệ thành phần dân trở nên thị vẫn tăng.

D. Số dân trở nên thị và tỉ lệ thành phần dân trở nên thị đều hạn chế.

Câu 5:

Để giảm sút hiện tượng di dân tự tại nhập những khu đô thị, biện pháp hầu hết và lâu nhiều năm là

A. cải tiến và phát triển và không ngừng mở rộng hệ màng lưới khu đô thị.

B. hạn chế tỉ suất tăng thêm số lượng dân sinh ở vùng quê.

C. trấn áp việc nhập hộ khẩu của dân vùng quê về thành phố Hồ Chí Minh.

D. thi công vùng quê mới mẻ, phong phú hóa sinh hoạt kinh tế tài chính ở vùng quê.

Câu 6:

Vùng đem số dân khu đô thị tối đa VN là

A. Đồng vì như thế sông Hồng.

B. Đông Nam Sở.

C. Duyên hải Nam Trung Sở.

Xem thêm: mao sơn tróc quỷ nhân truyện tranh

D. Đồng vì như thế sông Cửu Long.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK