độ dài tối đa của xâu kí tự trong pascal là

Câu hỏi:

17/01/2022 8,034

Độ nhiều năm tối nhiều của xâu kí tự động nhập Pascal là 255 kí tự động. Trong tế bào miêu tả xâu hoàn toàn có thể bỏ lỡ phần khai báo chừng nhiều năm, Khi cơ chừng nhiều năm lớn số 1 của xâu tiếp tục nhận độ quý hiếm ngầm ấn định là 255.

Bạn đang xem: độ dài tối đa của xâu kí tự trong pascal là

Đáp án: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy lựa chọn phương án ghép đích thị nhất. Thủ tục chuẩn chỉnh Insert(S1,S2,vt) thực hiện:

A. Chèn xâu S1 nhập S2 chính thức từ vựng trí vt 

B. Chèn xâu S2 nhập S1 chính thức từ vựng trí vt 

C. Nối xâu S2 nhập S1 

D. Sao chép vào thời gian cuối S1 1 phần của S2 từ vựng trí vt

Câu 2:

Trong ngôn từ xây dựng Pascal, xâu kí tự động không tồn tại kí tự động này gọi là?

A. Xâu không; 

B. Xâu rỗng; 

C. Xâu trắng; 

D. Không cần là xâu kí tự;

Câu 3:

Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết ngược của hàm Length(S) là: 

A. 12 

B. 13 

C. 14 

D. 15

Câu 4:

Đoạn lịch trình sau in rời khỏi thành quả này ?

Xem thêm: bạn trai tôi dựa vào ảo tưởng để yêu đương

Program Welcome ;

Var a : string[10];

Begin

a := ‘tinhoc ’;

writeln(length(a));

End.

A. 6; 

B. 7; 

C. 10; 

D. Chương trình đem lỗi;

Câu 5:

Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết ngược của hàm Pos(‘Vietnam’,S) là 

A. 5 

B. 6 

C. 7 

D. 8

Câu 6:

Cho khai báo sau: Var hoten : String;

Phát biểu này bên dưới đó là đúng?

A. Câu mệnh lệnh sai vì thế thiếu thốn chừng nhiều năm tối nhiều của xâu

B. Xâu có tính nhiều năm lớn số 1 là 0 

C. Xâu có tính nhiều năm lớn số 1 là 255 

Xem thêm: có lẽ tôi là một nhân ngư giả

D. Cần cần khai báo độ cao thấp của xâu sau đó