điểm nào sau đây không đúng với khu vực kinh tế nhà nước

Câu hỏi:

03/08/2019 9,390

A. Tỉ trọng sở hữu Xu thế giảm

Bạn đang xem: điểm nào sau đây không đúng với khu vực kinh tế nhà nước

B. Quản lí những ngành, nghành nghề dịch vụ tài chính then chốt

C. Chiếm tỉ trọng nhỏ nhất nhập tổ chức cơ cấu GDP

Đáp án chủ yếu xác

D. Giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền kinh tế

Hướng dẫn: SGK/84, địa lí 12 cơ phiên bản.

Chọn: C

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa đa phần của việc vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu ngành tài chính việt nam là

A. tăng mạnh hội nhập nhập nền tài chính của khu vực vực

B. đốc đẩy mạnh sự phát triển của nền kinh tế

C. khai quật hiệu suất cao mối cung cấp khoáng sản thiên nhiên

D. dùng hợp lý mối cung cấp làm việc đầy đủ nhập nước

Câu 2:

Phát biểu nào là tại đây ko đích thị với tổ chức cơ cấu tài chính nước ta?

A. Chuyển dịch theo phía công nghiệp hóa, tân tiến hóa

B. Ngành nông nghiệp đang xuất hiện tỉ trọng thấp nhất nhập cơ cấu

C. Kinh tế Nhà nước vào vai trò loại yếu đuối nhập nền kinh tế

D. Kinh tế sở hữu vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế cướp tỉ trọng nhỏ nhất

Câu 3:

Phát biểu nào là tại đây đích thị về vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu cương vực tài chính của việt nam hiện tại nay?

A. Hình trở thành những vùng động lực cải tiến và phát triển kinh tế

B. hầu hết mô hình công ty mới nhất Thành lập và trị triển

C. Lĩnh vực tài chính then chốt vì thế Nhà nước cai quản lí

Xem thêm: truyện báo thù

D. Tỉ trung tâm công nghiệp và kiến tạo tăng

Câu 4:

Cơ cấu cương vực tài chính đang được vận động và di chuyển theo gót hướng:

A. tạo hình những ngành tài chính trọng điểm

B. tạo hình những điểm triệu tập cao về nông nghiệp

C. tăng mạnh quy trình công nghiệp hóa, tân tiến hóa khu đất nước

D. tạo hình những vùng tài chính động lực

Câu 5:

Phát biểu nào là tại đây đích thị với Xu thế vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu ngành tài chính việt nam hiện tại nay?

A. Tốc phỏng vận động và di chuyển ra mắt còn chậm

B. Nhà nước cai quản lí những ngành then chốt

C. Đáp ứng không hề thiếu sự cải tiến và phát triển khu đất nước

D. Còn ko theo phía công nghiệp hóa

Câu 6:

Biểu hiện tại của việc vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu ngành tài chính việt nam là

A. những vùng tạo ra thường xuyên canh được phanh rộng

B. cải tiến và phát triển nhiều khu vực công nghiệp luyện trung

C. những vùng tài chính trung tâm được hình thành

D. tăng tỉ trọng của công nghiệp và xây dựng

Câu 7:

Phát biểu nào là tại đây đích thị với vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu ngành tài chính ở việt nam hiện tại nay?

A. Đang vận động và di chuyển theo phía công nghiệp hóa, tân tiến hóa

B. Tốc phỏng vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu ngành nhập GDP ra mắt vô cùng nhanh

C. Tỉ trọng của điểm nông - lâm - ngư nghiệp tăng qua chuyện những năm

Xem thêm: em chồng chị dâu

D. Đáp ứng được trọn vẹn đòi hỏi cải tiến và phát triển tổ quốc hiện tại nay

TÀI LIỆU VIP VIETJACK