để tạo lập và khai thác một cơ sở dữ liệu ta cần phải có

1. Tạo lập CSDL

 • Tạo bảng: B­ước trước tiên trong những việc tạo nên lập một CSDL mối liên hệ là tạo nên một hoặc nhiều bảng. Để triển khai điều này, cần phải khai báo cấu hình bảng, bao gồm:
 • Đặt thương hiệu những trường;
 • Chỉ quyết định loại tài liệu cho từng trường;
 • Khai báo độ dài rộng của ngôi trường.

Một ví dụ về skin muốn tạo bảng như nhập hình 1 bên dưới đây:

Bạn đang xem: để tạo lập và khai thác một cơ sở dữ liệu ta cần phải có

Hình 1. Giao diện tạo nên bảng nhập Access 

 • Chọn khoá chủ yếu cho bảng bằng phương pháp nhằm hệ QTCSDL tự động hóa lựa chọn hoặc tao xác lập khoá phù hợp trong số khoá của bảng thực hiện khoá chủ yếu.
 • Đặt thương hiệu bảnglưu cấu hình bảng.
 • Tạo link trong những bảng bằng phương pháp xác lập những ngôi trường cộng đồng trong số bảng. Liên kết chung hệ QTCSDL biết liên kết những bảng thế nào nhằm đáp ứng việc kết xuất vấn đề.

Ngoài đi ra, như và đã được trình làng ở chương II, những hệ QTCSDL đều được cho phép tao hoàn toàn có thể thay cho thay đổi cấu hình bảng, thay cho thay đổi khoá chủ yếu và xóa bảng... 

2. Cập nhật dữ liệu

 • Sau Khi tạo nên cấu hình tao hoàn toàn có thể nhập tài liệu mang lại bảng. Thông thông thường việc nhập tài liệu được triển khai kể từ keyboard. Quá trình update đáp ứng một trong những buộc ràng trọn vẹn và đã được khai báo.
 • Phần rộng lớn những hệ QTCSDL được cho phép tạo nên biểu khuôn mẫu nhập tài liệu (hình 2) nhằm việc nhập đơn giản và dễ dàng rộng lớn, thời gian nhanh rộng lớn và giới hạn kĩ năng lầm lẫn.
 • Dữ liệu nhập nhập hoàn toàn có thể được sửa đổi, thêm thắt, xoá:
  • Thêm bạn dạng ghi bằng phương pháp bổ sung cập nhật một hoặc một vài ba cỗ tài liệu nhập bảng
  • Chỉnh sửa dữ liệu là sự thay cho thay đổi những độ quý hiếm của một vài ba nằm trong tínhcủa một cỗ.
  • Xoá bạn dạng ghi là sự xoá một hoặc một trong những cỗ của bảng.

Hình 2. Biểu khuôn mẫu nhập tài liệu nhập hệ QTCSDL Foxpro

3. Khai thác CSDL

a. Sắp xếp những bạn dạng ghi

 • Một trong mỗi việc nhưng mà một hệ QTCSDL thông thường nên triển khai là tổ chức triển khai hoặc hỗ trợ phư­ơng tiện truy vấn những bạn dạng ghi theo đòi một trình tự động nào là ê.
 • Ta hoàn toàn có thể hiện trên screen hoặc in đi ra những bạn dạng ghi theo đòi trình tự động này.
 • Các bạn dạng ghi hoàn toàn có thể được bố trí theo đòi nội dung của một hoặc nhiều ngôi trường. 

Ví dụ: Có thể xếp list học viên theo đòi bảng vần âm của ngôi trường thương hiệu (hình 3), hoặc theo đòi trật tự rời dần dần của ngày sinh:

Hình 3. Dữ liệu được bố trí thương hiệu theo đòi bảng chữ cái 

Xem thêm: bầu trời sao của thiên kim thật

b. Truy vấn CSDL

Truy vấn là một tuyên bố thể hiện tại đòi hỏi của người tiêu dùng. 

Để đáp ứng được việc truy vấn CSDL, thông thư­ờng những hệ QTCSDL được cho phép nhập những biểu thức hoặc những tiêu chuẩn nhằm mục tiêu những mục tiêu sau:

 • Định vị những bạn dạng ghi;
 • Thiết lập link trong những bảng nhằm kết xuất thông tin;
 • Liệt kê một tập dượt con cái những bạn dạng ghi hoặc tập dượt con cái những trường;
 • Thực hiện tại những quy tắc toán;
 • Thực hiện tại những thao tác quản ngại lí tài liệu không giống.

SQL là 1 khí cụ mạnh trong số hệ QTCSDL mối liên hệ phổ biến lúc bấy giờ. Nó được cho phép người tiêu dùng thể hiện tại truy vấn nhưng mà ko nên biết nhiều về cấu hình CSDL.

c. Xem dữ liệu

Thông thư­ờng những hệ QTCSDL hỗ trợ rất nhiều cách thức coi dữ liệu:

 • Có thể coi toàn cỗ bảng, tuy vậy với những bảng có rất nhiều ngôi trường và độ dài rộng ngôi trường rộng lớn thì việc coi toàn cỗ bảng khó khăn triển khai, screen chỉ hoàn toàn có thể hiển thị 1 phần của bảng.
 • Có thể người sử dụng khí cụ thanh lọc dữ liệu nhằm coi một tập dượt con cái những bạn dạng ghi hoặc một trong những ngôi trường nhập một bảng.
 • Các hệ QTCSDL mối liên hệ không xa lạ cũng được cho phép tạo nên những biểu khuôn mẫu nhằm coi những bạn dạng ghi. Các biểu khuôn mẫu này như là với những biểu khuôn mẫu nhập tài liệu về mặt mũi design, chỉ không giống là bọn chúng được dùng nhằm hiển thị tài liệu sẵn đem chứ không hề nên nhằm tiêu thụ tài liệu mới nhất. Ta hoàn toàn có thể tạo nên những cơ chế hiển thị tài liệu giản dị, dễ dàng nắm bắt, chỉ hiển thị từng phen một bạn dạng ghi. Dùng những biểu khuôn mẫu phức tạp hoàn toàn có thể hiển thị những vấn đề đem tương quan được kết xuất từ khá nhiều bảng. 

Hình 4. Ví dụ về biểu khuôn mẫu hiển thị dữ liệu

Xem thêm: kiếm đạo độc thần

d. Kết xuất báo cáo

 • Thông tin yêu nhập một report được tích lũy bằng phương pháp tập kết tài liệu theo đòi những tiêu chuẩn bởi người tiêu dùng đề ra.

 • Báo cáo thư­ờng được ấn đi ra hoặc hiện trên screen theo đòi mẫu hình quyết định sẵn.

 • Cũng như biểu khuôn mẫu, report hoàn toàn có thể xây đắp dựa vào những truy vấn.