để tạo biểu mẫu trước đó phải có dữ liệu nguồn từ

Câu hỏi:

07/07/2020 68,838

A. Bảng hoặc kiểu mẫu hỏi

Bạn đang xem: để tạo biểu mẫu trước đó phải có dữ liệu nguồn từ

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn tuyên bố đích về khóa chính:

A. Mỗi bảng có tương đối nhiều khóa, những khóa này được gọi là khóa chính

B. Khóa đó là khóa sở hữu một nằm trong tính

C. Dữ liệu bên trên những cột khóa chủ yếu ko được nhằm trống

D. Các bảng link cùng nhau cần sở hữu khóa chủ yếu tương tự nhau

Câu 2:

Sau Lúc tiến hành một vài ba luật lệ truy vấn, CSDL tiếp tục như vậy nào?

A. CSDL ko thay cho đổi

B. CSDL chỉ với chứa chấp những vấn đề tìm kiếm được sau truy vấn

C. tin tức kéo ra được sau thời điểm truy vấn không hề được lưu nhập CSDL

D. Tất cả đều sai

Câu 3:

Khi đang được nhập chính sách kiến thiết, nhằm coi sản phẩm của report, tao hoàn toàn có thể nháy nút này sau đây?

A. Đề đánh giá Học kì 2 Tin học tập 12 sở hữu đáp án (Đề 2)

B. Đề đánh giá Học kì 2 Tin học tập 12 sở hữu đáp án (Đề 2)

C. Đề đánh giá Học kì 2 Tin học tập 12 sở hữu đáp án (Đề 2)

Xem thêm: có lẽ tôi là một nhân ngư giả

D. Đề đánh giá Học kì 2 Tin học tập 12 sở hữu đáp án (Đề 2)

Câu 4:

Muốn xóa link thân thiện nhị bảng, tao tiến hành Theo phong cách này sau đây?

A. Chọn nhị bảng và nhấn phím Delete

B. Chọn lối link thân thiện nhị bảng bại và nhấn phím Delete

C. Chọn toàn bộ những bảng và nhấn phím Delete

D. Nháy lưu ban nhập lối link rồi nhấn phím Delete

Câu 5:

SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT nhập Access được gọi là:

A. Các hàm thống kê

B. Phép toán logic

C. Biểu thức logic

D. Hằng số

Câu 6:

 Cho bảng SAN_PHAM sở hữu những ngôi trường So_luong, Don_gia. Trong lưới kiến thiết kiểu mẫu chất vấn, biểu thức số học tập sẽ tạo một ngôi trường mới mẻ mang tên Thanh_tien là:

A. [Thanh_tien]:= [So_luong] * [Don_gia]

B. [Thanh_tien]: So_luong * Don_gia

C. Thanh_tien= So_luong * Don_gia

Xem thêm: người truyền ký ức

D. Thanh_tien: [So_luong] * [Don_gia]

TÀI LIỆU VIP VIETJACK