để tạo biểu mẫu trước đó phải có dữ liệu

Câu hỏi:

07/07/2020 68,904

A. Bảng hoặc kiểu mẫu hỏi

Bạn đang xem: để tạo biểu mẫu trước đó phải có dữ liệu

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn tuyên bố đích thị về khóa chính:

A. Mỗi bảng có khá nhiều khóa, những khóa này được gọi là khóa chính

B. Khóa đó là khóa sở hữu một nằm trong tính

C. Dữ liệu bên trên những cột khóa chủ yếu ko được nhằm trống

D. Các bảng link cùng nhau cần sở hữu khóa chủ yếu như là nhau

Câu 2:

Sau Lúc tiến hành một vài ba phép tắc truy vấn, CSDL tiếp tục như vậy nào?

A. CSDL ko thay cho đổi

B. CSDL chỉ với chứa chấp những vấn đề tìm ra sau truy vấn

C. tin tức mang ra được sau thời điểm truy vấn không hề được lưu nhập CSDL

D. Tất cả đều sai

Câu 3:

Khi đang được nhập cơ chế design, nhằm coi thành quả của report, tớ rất có thể nháy nút nào là sau đây?

A. Đề đánh giá Học kì 2 Tin học tập 12 sở hữu đáp án (Đề 2)

B. Đề đánh giá Học kì 2 Tin học tập 12 sở hữu đáp án (Đề 2)

C. Đề đánh giá Học kì 2 Tin học tập 12 sở hữu đáp án (Đề 2)

Xem thêm: lâm áng tư

D. Đề đánh giá Học kì 2 Tin học tập 12 sở hữu đáp án (Đề 2)

Câu 4:

Muốn xóa link thân thiết nhị bảng, tớ tiến hành Theo phong cách nào là sau đây?

A. Chọn nhị bảng và nhấn phím Delete

B. Chọn lối link thân thiết nhị bảng cơ và nhấn phím Delete

C. Chọn toàn bộ những bảng và nhấn phím Delete

D. Nháy lưu ban nhập lối link rồi nhấn phím Delete

Câu 5:

SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT nhập Access được gọi là:

A. Các hàm thống kê

B. Phép toán logic

C. Biểu thức logic

D. Hằng số

Câu 6:

 Cho bảng SAN_PHAM sở hữu những ngôi trường So_luong, Don_gia. Trong lưới design kiểu mẫu căn vặn, biểu thức số học tập muốn tạo một ngôi trường mới nhất mang tên Thanh_tien là:

A. [Thanh_tien]:= [So_luong] * [Don_gia]

B. [Thanh_tien]: So_luong * Don_gia

C. Thanh_tien= So_luong * Don_gia

Xem thêm: bạn trai tôi dựa vào ảo tưởng để yêu đương

D. Thanh_tien: [So_luong] * [Don_gia]

TÀI LIỆU VIP VIETJACK