để nhập giá trị cho 2 biến a và b

Câu hỏi:

08/07/2020 46,563

D. Readln(a,b);

Bạn đang xem: để nhập giá trị cho 2 biến a và b

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để thể hiện screen độ quý hiếm của biến đổi a loại nguyên vẹn và biến đổi b loại thực tớ người sử dụng lệnh:

A. Write(a:8:3, b:8);

B. Readln(a,b);

C. Writeln(a:8, b:8:3);

D. Writeln(a:8:3, b:8:3);

Câu 2:

Cho biết thành quả sau thời điểm triển khai lệnh:

Begin

a := 100;  b := 30;  x := a div b; Write(x);

End.

A. 10

B. 33

C. 3

D. 1

Câu 3:

Cho đoạn lịch trình sau: x:= 10; y:= 30; writeln(‘x+y’); thành quả screen được xem là gì?

Xem thêm: rực cháy đam mỹ

A. 20

B. x+y

C. 10

D. 30

Câu 4:

Viết chương trình:

- Nhập mảng một chiều những số nguyên vẹn (không vượt lên 100 phần tử).

- Đếm và tính tổng những số chẵn và là bội của 3. Thông báo thành quả đi ra screen.

Câu 5:

Xét biểu thức logic: (n mod 100 > 10) and (n div 100 < 10)

Với độ quý hiếm này của n tại đây, biểu thức có mức giá trị đúng?

A. 121

B. 2001

C. 201

D. 1200

Câu 6:

Trong pascal, màn trình diễn sqr(x) đem nghĩa là:

A. Bình phương của x

B. Căn bậc nhì của x

C. Giá trị vô cùng của x

D. Luỹ quá cơ số e của x

Xem thêm: có lẽ tôi là một nhân ngư giả

TÀI LIỆU VIP VIETJACK