để mở một bảng ở chế độ thiết kế ta chọn bảng đó rồi

YOMEDIA

Mã câu hỏi: 2653

Xem thêm: có lẽ tôi là một nhân ngư giả

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Xem thêm: ngon tinh trong sinh

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Thành phần hạ tầng của Access là:
 • Trong Access, ham muốn thao tác làm việc với đối tượng người dùng bảng, bên trên hành lang cửa số hạ tầng tài liệu tớ lựa chọn nhãn:
 • Để hé một bảng ở chính sách design, tớ lựa chọn bảng cơ rồi:
 • Trong những tuyên bố sau, tuyên bố nào là sai?
 • Trong Access, một phiên bản ghi được tạo ra trở nên kể từ dãy:
 • Trong Access, khi nhập tài liệu cho tới bảng, độ quý hiếm của field GIOI_TINH là True.
 • Khi lựa chọn loại tài liệu cho tới ngôi trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc tất nhiên đơn vị chức năng chi phí tệ), phải  lựa chọn loại nào?
 • Khi lựa chọn tài liệu cho những ngôi trường chỉ chứa chấp 1 trong những nhì độ quý hiếm như: ngôi trường giới tính”, trường  đoàn viên”, ..
 • Đâu là loại tài liệu văn phiên bản nhập Access:
 • Chọn loại tài liệu nào là cho tới ngôi trường điểm
 • Trong Access khi tớ nhập tài liệu cho tới ngôi trường Ghi chú” nhập CSDL (dữ liệu loại văn bản) tuy nhiên nhiều hơn nữa 255 kí tự động thì tớ cầ
 • Trong cử bong CSDL đang được thao tác làm việc, sẽ tạo cấu tạo bảng nhập chính sách design, thao tác tiến hành mệnh lệnh nào là tại đây l
 • Cửa bong cấu tạo bảng được chia thành những phần nào?
 • Khi thao tác làm việc với cấu tạo bảng, nhằm xác lập thương hiệu ngôi trường, tớ gõ thương hiệu ngôi trường bên trên cột:
 • Khi thao tác làm việc với cấu tạo bảng, nhằm xác lập loại tài liệu của ngôi trường, tớ xác lập thương hiệu loại tài liệu bên trên cột:
 • Trong khi tạo ra cấu tạo bảng, ham muốn thay cho thay đổi độ dài rộng của ngôi trường, tớ xác lập độ quý hiếm mới mẻ bên trên dòng:
 • Các ngôi trường tuy nhiên độ quý hiếm của bọn chúng được xác lập độc nhất từng sản phẩm của bảng được gọi là:
 • Hãy lựa chọn tuyên bố chính trong số tuyên bố sau?
 • Hãy lựa chọn tuyên bố sai trong số tuyên bố sau?
 • Để hướng đẫn khóa chủ yếu cho 1 bảng, sau thời điểm lựa chọn ngôi trường, tớ thực hiện:
 • Trong Access, ham muốn thay cho thay đổi khóa chủ yếu, tớ lựa chọn ngôi trường ham muốn hướng đẫn khóa chủ yếu rồi thực hiện:
 • Khi đang được thao tác làm việc với cấu tạo bảng, ham muốn lưu cấu tạo nhập đĩa, tớ thực hiện :
 • Cấu trúc bảng bị thay cho thay đổi khi với cùng 1 trong mỗi thao tác nào là sau đây?
 • Muốn xóa một bảng, tớ lựa chọn thương hiệu bảng cần thiết xóa nhập trang bảng rồi thực hiện:
 • Muốn thay đổi bảng THISINH trở nên thương hiệu bảng HOCSINH tớ thực hiện :

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA