để khai báo biến x kiểu thực ta viết

Câu hỏi:

12/05/2022 6,333

B. x =0.2

Bạn đang xem: để khai báo biến x kiểu thực ta viết

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi Vietjack

Đáp án trúng là: B

Các đáp án A, C, D thì x là các số nguyên vẹn

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong ngôn từ lập trình sẵn Python, câu mệnh lệnh nào là sau đó là khai báo biến?

A. n = 50

B. n==50

C. n>50

D. n!=50

Câu 2:

Cho đoạn chương trình sau:

a=10

print(a)

Biến a thuộc dữ liệu kiểu:

A. int

B. float

C. bool

D. str

Câu 3:

Biến k thuộc số kiểu thực, cách khai báo nào tại đây là sai:

A. t=float

B. t:float

C. t=8.2

Xem thêm: truyện đã nhiều năm như thế

D. t=6.5

Câu 4:

Cho đoạn chương trình sau:

kt=False

print(kt)

Biến kt thuộc dữ liệu kiểu:

A. int

B. float

C. bool

D. str

Câu 5:

Để khai báo biến x kiểu nguyên vẹn tớ viết:

A. x=5

B. x =0.2

C. x:5

D. x==5

Câu 6:

Cho đoạn chương trình sau:

b=3.5

print(b)

Biến b thuộc dữ liệu kiểu:

A. int

B. float

C. bool

D. str

Xem thêm: đoá hồng kiêu ngạo

TÀI LIỆU VIP VIETJACK