để khai báo biến a là kiểu nguyên ta chọn cách khai báo

Câu hỏi:

07/07/2020 19,293

C. var a : byte;

Bạn đang xem: để khai báo biến a là kiểu nguyên ta chọn cách khai báo

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong ngữ điệu xây dựng Pascal, kể từ khóa PROGRAM sử dụng để:

A. Khai báo biến

B. Khai báo thương hiệu chương trình

C. Khai báo thư viện

D. Khai báo hằng

Câu 2:

Giá trị này bên dưới đó là hằng xâu:

A. ‘Lop 11A1’

B. TRUE

C. 1.5

D. Tất cả đều sai

Câu 3:

Trong những trình diễn tiếp sau đây, trình diễn này ko cần là kể từ khóa nhập Pascal?

A. end

B. begin

C. sqrt

Xem thêm: tám gậy tre đánh người

D. program

Câu 4:

Biến X nhận 2 độ quý hiếm là Đúng hoặc Sai, khai báo này sau đó là đúng:

A. Var X : real;

B. Var X : boolean;

C. Var X : Integer;

D. Var X : char;

Câu 5:

Biến X rất có thể nhận những độ quý hiếm là: true hoặc false và trở nên Y rất có thể nhận những độ quý hiếm là: 5; 10; 15; 20; 50; 100. Khai báo này trong số khai báo sau đó là chính và không nhiều tốn dung tích bộ nhớ lưu trữ nhất?

A. Var X: boolean; Y: longint;

B. Var X: boolean; Y: integer;

C. Var X: boolean; Y: real;

D. Var X: boolean; Y: byte;

Câu 6:

Trong những loại tài liệu sau, loại này không nhiều tốn bộ nhớ lưu trữ nhất:

A. Byte

B. Real

C. Integer

Xem thêm: cổ chân nhân full

D. Longint