để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của đô thị hóa, nước ta cần

Câu hỏi:

14/07/2019 64,287

A. Hạn chế loại di dân kể từ vùng quê nhập khu đô thị.

Bạn đang xem: để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của đô thị hóa, nước ta cần

B. Ngăn ngăn lối sinh sống dân cư vùng quê nhích ngay sát lối sinh sống trở thành thị.

C. Giảm tách vận tốc đô thị mới.

D. Tiến hành đô thị mới bắt đầu từ công nghiệp hóa.

Đáp án chủ yếu xác

Giải thích: Độ thị hóa cải tiến và phát triển nhanh chóng ko nối sát với quy trình công nghiệp hóa sẽ gây nên rời khỏi nhiều kết quả nguy hiểm về kinh tế tài chính - xã hội, môi trường xung quanh,... Chính vậy nên, nhằm cắt giảm những tác động xấu đi của đô thị mới thì nên tổ chức đô thị mới xuất vạc hoặc nối sát với quy trình công nghiệp hóa.

Đáp án: D

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần rộng lớn dân ở việt nam hiện nay sinh sống ở vùng quê do

A. Nông nghiệp hiện nay là ngành kinh tế tài chính cải tiến và phát triển nhất.

B. Điều khiếu nại sinh sống ở vùng quê cao hơn nữa trở thành thị.

C. Quá trình đô thị mới ra mắt đủng đỉnh.

D. Có sự di dân kể từ trở thành thị vè vùng quê.

Câu 2:

Nhận lăm le này tại đây không trúng về tác động tích vô cùng của quy trình khu đô thị hóa?

A. Tạo rời khỏi nhiều việc thực hiện cho tất cả những người làm việc.

B. Tăng cường hạ tầng vật hóa học kinh nghiệm.

C. Tạo rời khỏi sự di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính.

D. Thúc đẩy nông - lâm - ngư cải tiến và phát triển.

Câu 3:

Số dân trở thành thị và tỉ trọng dân trở thành thị ở việt nam trong mỗi năm vừa qua với Đặc điểm này bên dưới đây?

A. Số dân trở thành thị và tỉ trọng dân trở thành thị đều tăng.

Xem thêm: vụ trộm không thể giấu

B. Số dân trở thành đua tăng tuy nhiên tỉ trọng dân trở thành thị tách.

C. Số dân trở thành đua tách tuy nhiên tỉ trọng dân trở thành thị vẫn tăng.

D. Số dân trở thành thị và tỉ trọng dân trở thành thị đều tách.

Câu 4:

Để giảm sút biểu hiện di dân tự tại nhập những khu đô thị, biện pháp đa phần và lâu lâu năm là

A. cải tiến và phát triển và không ngừng mở rộng hệ màng lưới khu đô thị.

B. tách tỉ suất tăng thêm số lượng dân sinh ở vùng quê.

C. trấn áp việc nhập hộ khẩu của dân vùng quê về TP. Hồ Chí Minh.

D. xây cất vùng quê mới nhất, nhiều mẫu mã hóa sinh hoạt kinh tế tài chính ở vùng quê.

Câu 5:

Vùng với số dân khu đô thị tối đa việt nam là

A. Đồng vì thế sông Hồng.

B. Đông Nam Sở.

C. Duyên hải Nam Trung Sở.

D. Đồng vì thế sông Cửu Long.

Câu 6:

Đô thị hóa ở việt nam với Đặc điểm này sau đây?

A. Trình phỏng đô thị mới thấp.

B. Tỉ lệ dân trở thành thị tách.

C. Phân phụ vương khu đô thị đều trong những vùng.

Xem thêm: quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta

D. Quá trình đô thị mới ra mắt nhanh chóng.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK