để giảm bớt tình trạng di dân tự do vào các đô thị giải pháp chủ yếu và lâu dài là

Câu hỏi:

14/07/2019 51,861

A. cải tiến và phát triển và không ngừng mở rộng hệ màng lưới khu đô thị.

Bạn đang xem: để giảm bớt tình trạng di dân tự do vào các đô thị giải pháp chủ yếu và lâu dài là

B. tách tỉ suất tăng thêm số lượng dân sinh ở vùng quê.

C. trấn áp việc nhập hộ khẩu của dân vùng quê về TP. Hồ Chí Minh.

D. kiến thiết vùng quê mới nhất, đa dạng chủng loại hóa hoạt động và sinh hoạt kinh tế tài chính ở vùng quê.

Đáp án chủ yếu xác

Giải thích: Để giảm sút biểu hiện di dân tự tại vô những khu đô thị mò mẫm việc thực hiện thì biện pháp hầu hết và lâu lâu năm nhất là kiến thiết vùng quê mới nhất, đa dạng chủng loại hóa hoạt động và sinh hoạt kinh tế tài chính ở vùng quê, vấn đề đó sẽ tạo nên nhiều việc thực hiện ở những điểm vùng quê.

Đáp án: D

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần rộng lớn dân ở VN hiện tại sinh sống ở vùng quê do

A. Nông nghiệp hiện tại là ngành kinh tế tài chính cải tiến và phát triển nhất.

B. Điều khiếu nại sinh sống ở vùng quê cao hơn nữa trở nên thị.

C. Quá trình đô thị mới ra mắt chậm chạp.

D. Có sự di dân kể từ trở nên thị vè vùng quê.

Câu 2:

Để cắt giảm tác động xấu đi của khu đô thị cần

A. Hạn chế loại di dân kể từ vùng quê vô khu đô thị.

B. Ngăn ngăn lối sinh sống người dân vùng quê nhích ngay sát lối sinh sống trở nên thị.

C. Giảm giảm sút vận tốc đô thị mới.

D. Tiến hành đô thị mới bắt đầu từ công nghiệp hóa.

Câu 3:

Nhận quyết định này tại đây không đích về tác động tích vô cùng của quy trình khu đô thị hóa?

A. Tạo rời khỏi nhiều việc thực hiện cho những người làm việc.

Xem thêm: Top 4 cầu thủ đội tuyển Đan Mạch nổi tiếng nhất mọi thời đại

B. Tăng cường hạ tầng vật hóa học kỹ năng.

C. Tạo rời khỏi sự di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính.

D. Thúc đẩy nông - lâm - ngư cải tiến và phát triển.

Câu 4:

Số dân trở nên thị và tỉ trọng dân trở nên thị ở VN trong mỗi năm vừa qua đem Điểm sáng này bên dưới đây?

A. Số dân trở nên thị và tỉ trọng dân trở nên thị đều tăng.

B. Số dân trở nên thi đua tăng tuy nhiên tỉ trọng dân trở nên thị tách.

C. Số dân trở nên thi đua tách tuy nhiên tỉ trọng dân trở nên thị vẫn tăng.

D. Số dân trở nên thị và tỉ trọng dân trở nên thị đều tách.

Câu 5:

Vùng đem số dân khu đô thị tối đa VN là

A. Đồng vì như thế sông Hồng.

B. Đông Nam Sở.

C. Duyên hải Nam Trung Sở.

D. Đồng vì như thế sông Cửu Long.

Câu 6:

Đô thị hóa ở VN đem Điểm sáng này sau đây?

A. Trình phỏng đô thị mới thấp.

B. Tỉ lệ dân trở nên thị tách.

C. Phân phụ vương khu đô thị đều trong những vùng.

Xem thêm: đường tửu khanh

D. Quá trình đô thị mới ra mắt thời gian nhanh.