để có thể thao tác với tệp dữ liệu trên đĩa thông qua

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 03/08/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu hỏi Đáp án và điều giải

Bạn đang xem: để có thể thao tác với tệp dữ liệu trên đĩa thông qua

Để hoàn toàn có thể thao tác với tệp tài liệu bên trên đĩa trải qua biến hóa tệp mang lại trước thì bước thứ nhất tất cả chúng ta nên thực hiện gì?

Câu chất vấn vô đề: Trắc nghiệm Tin học tập 11 bài bác 15: Thao tác với tệp

Đáp án và điều giải

đáp án đúng: A

Xem thêm: tiểu thuyết ngôn tình hoàn

Để hoàn toàn có thể thao tác với tệp tài liệu bên trên đĩa trải qua biến hóa tệp mang lại trước thì bước thứ nhất tất cả chúng ta nên gắn thương hiệu tệp mang lại biến hóa tệp. Cú pháp nhằm gắn thương hiệu tệp mang lại biến hóa tệp là:
assign ( biến hóa tệp > , thương hiệu tệp >);
Trong đó: thương hiệu tệp là biến hóa xâu hoặc hằng xâu, biến hóa tệp được mệnh danh theo dõi quy tắc Pascal.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

các thắc mắc khác

  • Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm khai báo biến hóa tệp văn bạn dạng là:
  • Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm gắn thương hiệu tệp mang lại biến hóa tệp là:
  • Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm banh tệp ở chính sách gọi tài liệu kể từ tệp là:
  • Cú pháp của giấy tờ thủ tục gọi tài liệu kể từ tệp văn bạn dạng là:
  • Cú pháp của giấy tờ thủ tục ghi tài liệu vô tệp văn bạn dạng là:
  • Hàm eof() trả về độ quý hiếm TRUE khi nào?
  • Hàm eoln() trả về độ quý hiếm TRUE khi nào?
  • Trong ngôn từ thiết kế Pascal, sau thời điểm thao tác làm việc với tệp rất cần phải đóng góp tệp. Cú pháp nhằm đóng góp tệp là:
  • Trong một công tác Pascal, sau thời điểm vẫn đóng góp tệp vày giấy tờ thủ tục đóng góp tệp thì hoàn toàn có thể mở ra tệp bại hoặc không?

đề trắc nghiệm tin cậy học tập 11 mới mẻ nhất

Trắc nghiệm Tin học tập 11 bài bác 19: Thư viện công tác con cái chuẩn

Trắc nghiệm Tin học tập 11 bài bác 19: Thư viện công tác con cái chuẩn

Trắc nghiệm Tin học tập 11 bài bác 18: Cách viết lách và dùng công tác con

Trắc nghiệm Tin học tập 11 bài bác 18: Cách viết lách và dùng công tác con

Trắc nghiệm Tin học tập 11 bài bác 17: Chương trình con cái và phân loại

Xem thêm: truyện đã nhiều năm như thế

Trắc nghiệm Tin học tập 11 bài bác 17: Chương trình con cái và phân loại

Trắc nghiệm Tin học tập 11 bài bác 16: Ví dụ thao tác làm việc với tệp

Trắc nghiệm Tin học tập 11 bài bác 16: Ví dụ thao tác làm việc với tệp

Trắc nghiệm Tin học tập 11 bài bác 15: Thao tác với tệp

Trắc nghiệm Tin học tập 11 bài bác 15: Thao tác với tệp

Trắc nghiệm Tin học tập 11 bài bác 14: Kiểu tài liệu tệp

Trắc nghiệm Tin học tập 11 bài bác 14: Kiểu tài liệu tệp