dầu khí ở đông nam bộ được khai thác ở

Câu chất vấn liên quan

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông nghiệp của VN thời gian 1990 - 2005.

  Bạn đang xem: dầu khí ở đông nam bộ được khai thác ở

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Loại biểu đồ dùng tương thích nhất nhằm thể hiện nay sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông nghiệp của VN năm 20

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông nghiệp của VN năm 2005, lắc tỉ trọng kể từ cao xuống thấp theo lần lượt là:

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông nghiệp ( theo đòi nghĩa hẹp)

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông nghiệp ( theo đòi nghĩa hẹp) của VN, ngành lắc tỉ trọng tối đa là :

 • So với đòi hỏi cách tân và phát triển của tổ quốc nhập tiến độ hiện

  So với đòi hỏi cách tân và phát triển của tổ quốc nhập tiến độ lúc bấy giờ, vận tốc chuyển dời cơ cấu tổ chức ngành tài chính của VN trình diễn ra

 • Đây là 1 trong những tỉnh cần thiết của Đồng tự sông Hồng tuy nhiên khô

  Đây là 1 trong những tỉnh cần thiết của Đồng tự sông Hồng tuy nhiên ko nằm trong vùng tài chính trung tâm Bắc Sở :

  Xem thêm: thời niên thiếu của anh và em

 • Trong chống tài chính công nghiệp- thi công với xu hướng

  Trong chống tài chính công nghiệp- thi công với xu hướng

 • Thành phần tài chính nào là ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập n

  Thành phần tài chính nào là ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền kinh tế?

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của VN phân

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của VN phân theo đòi bộ phận tài chính (theo giá bán thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Nhận lăm le chính nhất là :

 • Đâu là sự việc chuyển dời cơ cấu tổ chức nhập nội cỗ của chống I :

  Xem thêm: điện hạ khuynh thành truyện chữ full

  Đâu là sự việc chuyển dời cơ cấu tổ chức nhập nội cỗ của chống I :

 • Ý nào là ko chính về chuyển dời cơ cấu tổ chức bờ cõi tài chính, ở n

  Ý nào là ko chính về chuyển dời cơ cấu tổ chức bờ cõi tài chính, ở VN vẫn hình thành: