dân cư bắc mĩ có đặc điểm phân bố là:

Câu hỏi:

26/09/2019 28,905

C. Không đều.

Bạn đang xem: dân cư bắc mĩ có đặc điểm phân bố là:

Đáp án chủ yếu xác

Giải thích: Do Chịu đựng tác động về sự việc phân hóa về đương nhiên nên dân sinh sống Bắc Mĩ phân bổ ko đồng đều thân thiết miền Bắc và miền Nam, thân thiết phía Tây và phía Đông.

Chọn: C.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai chống thưa dân nhất Bắc Mĩ là

A. Alaxca và Bắc Canada.

B. Bắc Canada và Tây Hoa Kỳ.

C. Tây Hoa Kì và Mê-hi-cô.

D. Mê-hi-cô và Alaxca.

Câu 2:

Càng vô sâu sắc vô châu lục thì

A. Đô thị càng dày đặc.

B. Đô thị càng thưa thớt.

C. Đô thị quy tế bào càng nhỏ.

D. Đô thị quy tế bào càng rộng lớn.

Câu 3:

Dân cư phân bổ ko đồng đều thân thiết miền Bắc và miền Nam, thân thiết phía Tây và phía Đông là do

A. Sự cải tiến và phát triển tài chính.

B. Sự phân hóa về đương nhiên.

Xem thêm: lâm áng tư

C. Chính sách dân sinh.

D. Lịch sử khai quật cương vực.

Câu 4:

Dân cư đang được gửi kể từ phía Nam hồ nước rộng lớn và Đông Bắc ven Đại Tây Dương cho tới những vùng công nghiệp mới nhất linh động rộng lớn ở

A. Phía Nam và duyên hải ven Tỉnh Thái Bình Dương.

B. Phía Nam và duyên hải ven Đại Tây Dương.

C. Phía Tây Bắc và duyên hải ven Tỉnh Thái Bình Dương.

D. Phía Tây Bắc và duyên hải ven Đại Tây Dương.

Câu 5:

Quá trình đô thị mới ở Bắc Mĩ gắng ngay lập tức với quá trình

A. Di dân.

B. Chiến giành giật.

C. Công nghiệp hóa.

D. Tác động thiên tai.

Câu 6:

Các khu đô thị bên trên trên 10 triệu dân ở Bắc Mĩ là

A. Niu-I-ooc, Mê-hi-cô City và Lốt-An-giơ-lét.

B. Niu-I-ooc, Mê-hi-cô City và Xan-di-a-gô.

C. Niu-I-ooc, Lốt-An-giơ-lét và Xan-di-a-gô.

Xem thêm: rực cháy đam mỹ

D. Lốt-An-giơ-lét, Mê-hi-cô City và Si-ca-gô.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK