đặc điểm nào sau đây không đúng với ngành nội thương

Bạn đang xem: đặc điểm nào sau đây không đúng với ngành nội thương

Xem thêm: tiểu thuyết ngôn tình hoàn

đã chất vấn trong Lớp 10

Địa lý

· 17:39 24/07/2020

Đặc điểm nào là sau đây không đúng với ngành nội thương?

A. Thúc đẩy sự phân công trạng động theo đuổi lãnh thổ

B. Tạo đi ra thị ngôi trường thống nhất vô nước

C. Phục vụ mang lại yêu cầu của từng cá thể vô xã hội

D. Gắn thị ngôi trường nội địa với quốc tế

Xem thêm: đường tửu khanh

1 câu trả lời 14799

Đáp án là D

Đặc điểm của ngành nội thương là xúc tiến sự phân công trạng động theo đuổi bờ cõi, dẫn đến thị ngôi trường thống nhất nội địa và đáp ứng mang lại yêu cầu của từng cá thể vô xã hội

Câu chất vấn hot nằm trong căn nhà đề