đặc điểm nào sau đây không đúng với dân cư và lao động của đồng bằng sông hồng

Câu hỏi:

01/06/2020 39,154

A. Dồi dào, với truyền thống cuội nguồn và tay nghề phát hành đa dạng.

Bạn đang xem: đặc điểm nào sau đây không đúng với dân cư và lao động của đồng bằng sông hồng

B. Chất lượng đứng tiên phong hàng đầu toàn nước.

C. Có nhiều tay nghề và truyền thống cuội nguồn phát hành mặt hàng hoá.

Đáp án chủ yếu xác

D. Đội ngũ với trình độ chuyên môn cao triệu tập phần rộng lớn ở những khu đô thị.

Đáp án: C

Giải thích: Đặc điểm ko trúng với người ở và làm việc của Đồng vày sông Hồng là: Có nhiều tay nghề và truyền thống cuội nguồn phát hành mặt hàng hoá.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này tại đây trúng về triết lý di chuyển cơ cấu tổ chức nhập ngành trồng trọt ở Đồng vày sông Hồng?

A. Giảm tỉ trọng của cây hoa màu, tăng cây đồ ăn thức uống.

B. Tăng tỉ trọng của cây hoa màu, tăng cây lâu năm.

C. Giảm tỉ trọng của cây đồ ăn thức uống, tăng cây hoa màu.

D. Giảm tỉ trọng của cây lâu năm, hạn chế cây hoa màu.

Câu 2:

Phát biểu này tại đây ko trúng với thế mạnh kinh tế tài chính - xã hội của Đồng vày sông Hồng?

A. Nguồn lao dộng đầy đủ, quality tiên phong hàng đầu toàn nước.

B. Lao động với trình độ chuyên môn kinh nghiệm triệu tập phần rộng lớn ở vùng quê.

C. Thương hiệu hạ tầng nhập loại rất tốt đối với những vùng nhập toàn nước.

D. Là điểm triệu tập nhiều di tích lịch sử, liên hoan tiệc tùng, những buôn bản nghề nghiệp truyền thống cuội nguồn.

Câu 3:

Trong cơ cấu tổ chức nông nghiệp theo gót ngành ở Đồng vày sông Hồng lúc bấy giờ, ngành đang được cướp địa điểm tiên phong hàng đầu về độ quý hiếm phát hành là

A. nuôi trồng thuỷ sản.

Xem thêm: ngoan, hôn anh

B. trồng cây hoa màu.

C. trồng cây lâu năm.

D. chăn nuôi.

Câu 4:

Đồng vày sông Hồng là vùng với diện tích

A. lớn số 1 VN.

B. tương tự với Đông Nam Sở. 

C. nhỏ nhất VN.

D. to hơn Đông Nam Sở.

Câu 5:

Xu phía cộng đồng của sự việc di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính theo gót khunh hướng tích đặc biệt ở Đồng vày sông Hồng là

A. hạn chế tỉ trọng chống I, tăng tỉ trọng chống 11, hạn chế tỉ trọng chống III.

B. tăng tỉ trọng chống ĩ và II, hạn chế tỉ trọng của chống III.

C. tăng tỉ trọng chống I, hạn chế tỉ trọng chống II và III.

D. hạn chế tỉ trọng chống I, tăng tỉ trọng chống II và III.

Câu 6:

Định phía cộng đồng di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính ở Đồng vày sông Hồng là

A. hạn chế tỉ trọng của chống III, tăng nhanh chóng tỉ trọng của chống II và chống I.

B. hạn chế tỉ trọng của chống II, tăng nhanh chóng tỉ trọng của chống I và chống III.

C. hạn chế tỉ trọng của chống I, tăng nhanh chóng tỉ trọng của chống II và chống III.

Xem thêm: lâm áng tư

D. tăng tỉ trọng của chống I, tăng nhanh chóng tỉ trọng của chống II và chống III.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK