đặc điểm nào sau đây đúng với người lao động nước ta

1. Nguồn lao động

CƠ CẤU LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM PHÂN THEO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN KĨ THUẬT CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM (Đơn vị: %)

Bạn đang xem: đặc điểm nào sau đây đúng với người lao động nước ta

* Thế mạnh

- Nguồn làm việc vô cùng đầy đủ, hàng năm VN đạt thêm rộng lớn 1 triệu làm việc.

- Cần cù, tạo ra, đem tay nghề tạo ra nông nghiệp, đái tay chân nghiệp,…

- Chất lượng làm việc càng ngày càng được nâng lên.

* Hạn chế

- Trình chừng cao trình độ không lớn.

- Thiếu cán cỗ vận hành, người công nhân chuyên môn tay nghề cao, làm việc đem thu nhập trung bình.

- Chưa dùng triệt nhằm quỹ thời hạn làm việc.

- Phân thân phụ ko hợp lý và phải chăng. Miền núi nhiều khoáng sản tuy nhiên thiếu thốn làm việc, đồng vì như thế triệu tập nhộn nhịp, quá làm việc.

2. Cơ cấu lao động

* Cơ cấu làm việc theo dõi những ngành kinh tế: Tỉ trọng tâm I (nông-lâm-ngư nghiệp) hạn chế, tuy nhiên vẫn còn đấy cao, tỉ trọng tâm II (công nghiệp - xây dựng) tăng tỉ trọng tâm III (dịch vụ) tăng.

CƠ CẤU LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM (Đơn vị: %)

* Cơ cấu làm việc theo dõi bộ phận kinh tế: Cơ cấu dùng làm việc theo dõi bộ phận tài chính đem sự thay cho đổi:

- Giảm dần dần điểm tổ quốc, tuy nhiên còn vô cùng chậm rãi.

- Tăng dần dần điểm ngoài tổ quốc và điểm đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.

Xem thêm: đọc truyện hoa hồng giấy

CƠ CẤU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM (Đơn vị: %)

* Cơ cấu làm việc theo dõi trở nên thị và nông thôn

CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO NÔNG THÔN, THÀNH THỊ CỦA NƯỚC TA

QUA CÁC NĂM (Đơn vị: %)

- Cơ cấu làm việc theo dõi trở nên thị tăng tuy nhiên tỉ trọng thấp 35% (2019).

- Cơ cấu làm việc theo dõi vùng quê hạn chế vẫn cướp tỉ trọng cao 65% (2019).

3. Vấn đề việc thực hiện và phía giải quyết và xử lý việc làm

* Vấn đề việc làm

- Mỗi năm có tầm khoảng 1 triệu việc thực hiện mới mẻ.

- Tình trạng thất nghiệp, thiếu thốn việc thực hiện vẫn còn đấy nóng bức.

* Phương phía giải quyết và xử lý yếu tố việc làm

- Phân thân phụ lại người ở và mối cung cấp làm việc.

- Thực hiện tại chất lượng tốt quyết sách số lượng dân sinh, sức mạnh sinh đẻ.

Xem thêm: tôi không phải nữ chính

- Thực hiện tại đa dạng và phong phú hóa những sinh hoạt tạo ra khu vực (nghề truyền thống cuội nguồn, tay chân nghiệp, đái tay chân nghiệp,…) để ý ngành công ty.

- Tăng cường liên minh link nhằm hấp dẫn vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế, không ngừng mở rộng tạo ra sản phẩm xuất khẩu.

- Mở rộng lớn, đa dạng và phong phú những mô hình huấn luyện, nâng lên unique làm việc, tăng cường xuất khẩu làm việc.