đặc điểm không đúng với khí hậu bắc mỹ

Bạn đang xem: đặc điểm không đúng với khí hậu bắc mỹ

Đặc điểm ko đích với nhiệt độ bắc mĩ: 

a. Phân hóa nhiều dạng 

b. Phân hóa theo hướng Bắc-Nam

c. Phân hóa theo hướng Tây-Đông 

d. Phần rộng lớn cương vực thô, nóng

80 câu trả lời 24814

Đáp án: D

Đặc điểm của nhiệt độ Bắc Mĩ là: phân hóa đa dạng chủng loại, phân hóa theo hướng Bắc-Nam, phân hóa theo hướng Đông-Tây và phân hóa theo đuổi chừng cao.

Xem thêm: chiến thần ở rể dương thanh tần thanh tâm

d. Phần rộng lớn cương vực thô, nóng

Do Bắc Mĩ phía trên lối xích đạo nên đa số nằm trong nhiệt độ nhiệt đới gió mùa . Chọn câu D

d. Phần cương vực thô, nóng

Đặc điểm của nhiệt độ Bắc Mĩ là: phân hóa đa dạng chủng loại, phân hóa theo hướng Bắc-Nam, phân hóa theo hướng Đông-Tây và phân hóa theo đuổi chừng cao.
 

d. Phần rộng lớn cương vực thô, nóng

d. Phần rộng lớn cương vực thô, nóng

Đáp án: D

Đặc điểm của nhiệt độ Bắc Mĩ là: phân hóa đa dạng chủng loại, phân hóa theo hướng Bắc-Nam, phân hóa theo hướng Đông-Tây và phân hóa theo đuổi chừng cao.

Đặc điểm ko đích với nhiệt độ bắc mĩ: 

a. Phân hóa nhiều dạng 

b. Phân hóa theo hướng Bắc-Nam

c. Phân hóa theo hướng Tây-Đông 

d. Phần rộng lớn cương vực thô, nóng

D nha

  • Đặc điểm ko đích với nhiệt độ bắc mĩ: 

D. Phần rộng lớn cương vực thô, nóng

D. Phần rộng lớn cương vực thô, nóng

Đặc điểm ko đích với nhiệt độ Bắc Mĩ là phần cương vực thô, nóng

D. Phần rộng lớn cương vực thô, nóng

Xem thêm: bầu trời sao của thiên kim thật

d. Phần rộng lớn cương vực thô, nóng

D: Phần rộng lớn lãnh thỏ thô ,nóng

Câu căn vặn hot nằm trong ngôi nhà đề