đặc điểm đô thị nước ta hiện nay

Câu hỏi:

02/08/2019 72,675

A. đều phải sở hữu quy tế bào rất rộng.

Bạn đang xem: đặc điểm đô thị nước ta hiện nay

B. có khá nhiều loại không giống nhau.

Đáp án chủ yếu xác

C. phân bổ đồng đều toàn quốc.

D. hạ tầng tân tiến.

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Hướng dẫn: SGK/79, địa lí 12 cơ bạn dạng.

Chọn: B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này tại đây không chính về đô thị mới ở nước ta?

A. Tỉ lệ dân khu đô thị với Xu thế tăng.

B. Quá trình đô thị mới ra mắt đủng đỉnh.

C. Trình chừng đô thị mới không lớn.

D. Phân phụ vương khu đô thị đồng đều toàn quốc.

Câu 2:

Tỉ lệ dân trở nên thị của việt nam còn thấp, vẹn toàn nhân đó là do

A. việt nam cải tiến và phát triển mạnh nông nghiệp thâm nám canh lúa nước.

B. trình độ chuyên môn cải tiến và phát triển công nghiệp của việt nam không lớn.

C. người dân quí sinh sống ở vùng quê rộng lớn vì thế nút sinh sống thấp.

D. việt nam với không nhiều TP.HCM rộng lớn.

Câu 3:

Tác động lớn số 1 của quy trình khu đô thị hoá ở việt nam cho tới nền kinh tế tài chính là

Xem thêm: bầu trời sao của thiên kim thật

A. Tạo việc thực hiện cho những người làm việc.

B. Tăng thời gian nhanh độ quý hiếm xuất khẩu.

C. Làm chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính.

D. Tăng thu nhập cho những người dân.

Câu 4:

Phát biểu này tại đây chính với đô thị mới ở việt nam hiện tại nay?

A. Tỉ lệ dân trở nên thị bất biến.

B. Số khu đô thị tương tự nhau ở những vùng.

C. Số dân ở khu đô thị nhỏ rộng lớn vùng quê.

D. Trình chừng đô thị mới còn vô cùng thấp.

Câu 5:

Số dân trở nên thị việt nam tăng thời gian nhanh trong mỗi năm thời gian gần đây đa số là vì vẹn toàn nhân này sau đây?

A. Tác động của hội nhập kinh tế tài chính toàn thị trường quốc tế.

B. Tác động của quy trình công nghiệp hóa.

C. Tại khu đô thị với hạ tầng càng ngày càng đảm bảo chất lượng.

D. Tại khu đô thị dễ dàng mò mẫm việc thực hiện với thu nhập.

Câu 6:

Nhận ấn định này tại đây không cần điểm sáng đô thị mới ở nước ta?

A. Tỉ lệ dân trở nên thị cao.

B. Trình chừng đô thị mới thấp.

C. Tỉ lệ dân trở nên thị càng ngày càng tăng.

D. Đô thị hóa ra mắt đủng đỉnh.

Xem thêm: lâm áng tư

TÀI LIỆU VIP VIETJACK