đặc điểm đô thị hóa ở việt nam

Đề bài

Trình bày Điểm sáng đô thị mới ở VN.

Bạn đang xem: đặc điểm đô thị hóa ở việt nam

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kiến thức bài bác 18, trang 77 - 78 SGK Địa lí 12

Lời giải chi tiết

Đặc điểm đô thị mới ở Việt Nam :

a) Quá trình đô thị mới ra mắt lừ đừ, chuyên môn đô thị mới thấp.

- Thế kỉ loại 3 TCN, trở nên Cổ Loa là khu đô thị thứ nhất ở VN.

- Dưới thời phong loài kiến tạo hình nên một trong những khu đô thị ở những điểm toạ lạc tiện nghi với công dụng hành chủ yếu, thương nghiệp, quân sự : Thăng Long, Phú Xuân, Hội An, Thành Phố Đà Nẵng, Phố Hiến.

- Thời kì Pháp nằm trong tạo hình một trong những khu đô thị lớn : thủ đô hà nội, TP Hải Phòng, Tỉnh Nam Định.

- Thời kì kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) quy trình đô thị mới ra mắt lừ đừ, những khu đô thị thay cho thay đổi và còn bị tàn đập.

-  Thời kì chống Mĩ (1954 – 1975) đô thị cách tân và phát triển bám theo nhị hướng : Miền Bắc tổ chức kiến thiết XHCN gắn kèm với công nghiệp hóa và tạo hình một trong những đô thị :Thái Nguyên, Việt Trì, Vinh… ; miền Nam cơ quan ban ngành Thành Phố Sài Gòn sử dụng “ đô thị hóa nhằm dồn dân đáp ứng cuộc chiến tranh thực hiện tăng số dân đô thị

Xem thêm: bầu trời sao của thiên kim thật

- Thời kì 1975 – nay : đô thi đua hóa ra mắt tích vô cùng rộng lớn, tuy nhiên cở sở hạ tầng còn ko cách tân và phát triển.

b) Tỉ lệ dân trở nên thị tăng :

-  Số dân trở nên thị tạo thêm thời gian nhanh và liên tiếp kể từ 12,9 triệu con người (1990) lên 22,3 triệu con người (2005).

-  Tỉ lệ dân trở nên thị cũng tạo thêm khá thời gian nhanh và liên tiếp kể từ 19,5% (1990) lên 26,9% (2005).

-  Tỉ lệ dân trở nên thị còn thấp đối với những nước vô chống.

c) Phân tía khu đô thị không được đều trong những vùng.

- Số lượng khu đô thị và số dân khu đô thị không được đều trong những vùng.

+ Trung du miền núi Bắc Sở đem số khu đô thị tối đa (167 đô thị) tuy nhiên đa phần là khu đô thị nhỏ (thị trấn thị xã), số số lượng dân sinh khu đô thị thấp .

+ Đông Nam Sở đem không nhiều khu đô thị nhất (50 đô thị) tuy nhiên triệu tập nhiều khu đô thị đem quy tế bào rộng lớn và lớn số 1, số dân khu đô thị cao tối đa.

Xem thêm: lieu trai chi di

+ Vùng đem số dân khu đô thị cao nhất  là Đông Nam Sở (6928 ngàn người), vội vàng 5 chuyến vùng đem số dân khu đô thị thấp nhất là Tây Nguyên (1368 ngàn người).

- Số TP. Hồ Chí Minh còn quá không nhiều đối với màng lưới khu đô thị (chỉ đem 38 TP. Hồ Chí Minh vô tổng 689 đô thị).

Loigiaihay.com