đặc điểm của mạng lưới sông ngòi kênh rạch ở đồng bằng sông cửu long là

Đặc điểm của màng lưới sông ngòi, sông ngòi ở Đồng vì thế sông Cửu Long là

Bạn đang xem: đặc điểm của mạng lưới sông ngòi kênh rạch ở đồng bằng sông cửu long là

A. có mức giá trị rộng lớn về thủy năng lượng điện.

B. lượng nước giới hạn và không nhiều phù sa

C. không nhiều có mức giá trị về giao thông vận tải, phát triển và sinh hoạt.

D. dằng dịt, tách xẻ châu thổ trở thành những dù vuông.

Đáp án D

500 bài bác luyện gọi hiểu - gọi điền Tiếng Anh 200.000đ 189.000đ
Bản đặc trưng Tổng ôn ngữ pháp Tiếng Anh 300.000đ 199.000đ

Xem thêm: truyện báo thù

PRO S Vật lý 8+ 2024 - Học theo dõi lịch kể từ mất mặt gốc

800.000đ 475.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

500 bài bác luyện gọi hiểu - gọi điền Tiếng Anh 200.000đ 189.000đ
Bản đặc trưng Tổng ôn ngữ pháp Tiếng Anh 300.000đ 199.000đ

Xem thêm: đường một chiều ngược lối yêu nhau

PRO S Vật lý 8+ 2024 - Học theo dõi lịch kể từ mất mặt gốc

800.000đ 475.000đ

XEM THÊM SÁCH ID