đặc điểm của đô thị nước ta hiện nay

Câu hỏi:

02/08/2019 72,417

A. đều sở hữu quy tế bào rất rộng.

Bạn đang xem: đặc điểm của đô thị nước ta hiện nay

B. có tương đối nhiều loại không giống nhau.

Đáp án chủ yếu xác

C. phân bổ đồng đều toàn quốc.

D. hạ tầng tiến bộ.

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Hướng dẫn: SGK/79, địa lí 12 cơ phiên bản.

Chọn: B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này tại đây không trúng về đô thị mới ở nước ta?

A. Tỉ lệ dân khu đô thị với Xu thế tăng.

B. Quá trình đô thị mới ra mắt lờ đờ.

C. Trình phỏng đô thị mới không lớn.

D. Phân phụ thân khu đô thị đồng đều toàn quốc.

Câu 2:

Tỉ lệ dân trở nên thị của VN còn thấp, vẹn toàn nhân đó là do

A. VN cải cách và phát triển mạnh nông nghiệp rạm canh lúa nước.

B. chuyên môn cải cách và phát triển công nghiệp của VN không lớn.

C. người dân quí sinh sống ở vùng quê rộng lớn vì như thế nấc sinh sống thấp.

D. VN với không nhiều thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn.

Câu 3:

Tác động lớn số 1 của quy trình khu đô thị hoá ở VN cho tới nền tài chính là

Xem thêm: bầu trời sao của thiên kim thật

A. Tạo việc thực hiện cho tất cả những người làm việc.

B. Tăng nhanh chóng độ quý hiếm xuất khẩu.

C. Làm vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu tài chính.

D. Tăng thu nhập cho tất cả những người dân.

Câu 4:

Phát biểu này tại đây trúng với đô thị mới ở VN hiện nay nay?

A. Tỉ lệ dân trở nên thị không bao giờ thay đổi.

B. Số khu đô thị giống như nhau ở những vùng.

C. Số dân ở khu đô thị nhỏ rộng lớn vùng quê.

D. Trình phỏng đô thị mới còn rất rất thấp.

Câu 5:

Số dân trở nên thị VN tăng nhanh chóng trong mỗi năm thời gian gần đây đa phần là vì vẹn toàn nhân này sau đây?

A. Tác động của hội nhập tài chính toàn thị trường quốc tế.

B. Tác động của quy trình công nghiệp hóa.

C. Tại khu đô thị với hạ tầng càng ngày càng chất lượng tốt.

D. Tại khu đô thị dễ dàng dò xét việc thực hiện với thu nhập.

Câu 6:

Nhận lăm le này tại đây không cần Đặc điểm đô thị mới ở nước ta?

A. Tỉ lệ dân trở nên thị cao.

B. Trình phỏng đô thị mới thấp.

C. Tỉ lệ dân trở nên thị càng ngày càng tăng.

D. Đô thị hóa ra mắt lờ đờ.

Xem thêm: ngoan, hôn anh

TÀI LIỆU VIP VIETJACK