cửu trọng tử

 • Reads 313,376
 • Votes 8,954
 • Parts 100

Complete, First published Oct 16, 2018

Bạn đang xem: cửu trọng tử

Table of contents

 • Thu, Jul 22, 2021

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Thu, Jul 22, 2021

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Sat, Jul 24, 2021

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jul 26, 2021

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Thu, Jul 29, 2021

 • Sat, Jul 31, 2021

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Aug 2, 2021

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Thu, Aug 5, 2021

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Sun, Aug 8, 2021

 • Tue, Aug 10, 2021

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Fri, Sep 3, 2021

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Sun, Sep 12, 2021

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Wed, Sep 29, 2021

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Oct 4, 2021

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Tue, Oct 12, 2021

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Fri, Oct 15, 2021

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Fri, Oct 22, 2021

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Wed, Jan 23, 2019

 • Thu, Nov 4, 2021

 • Fri, Nov 5, 2021

  Xem thêm: chiến thần ở rể dương thanh tần thanh tâm

 • Thu, Jan 24, 2019

 • Thu, Jan 24, 2019

 • Thu, Jan 24, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Fri, Feb 22, 2019

 • Thu, Mar 7, 2019

 • Fri, Mar 22, 2019

 • Fri, Apr 12, 2019

 • Sun, Jun 9, 2019

 • Wed, Jul 17, 2019

 • Sat, Aug 3, 2019

 • Thu, Sep 12, 2019

 • Sat, Oct 19, 2019

 • Wed, Oct 23, 2019

 • Sat, Nov 23, 2019

 • Sun, Dec 1, 2019

 • Mon, Dec 23, 2019

 • Wed, Jan 29, 2020

 • Wed, Feb 26, 2020

 • Sun, Mar 15, 2020

 • Mon, Mar 30, 2020

 • Sun, Apr 19, 2020

 • Sat, May 9, 2020

 • Wed, May 27, 2020

 • Fri, Jun 12, 2020

 • Thu, Jun 25, 2020

 • Sun, Jul 5, 2020

 • Fri, Jul 10, 2020

 • Tue, Jul 14, 2020

 • Fri, Jul 17, 2020

 • Tue, Jul 21, 2020

 • Wed, Aug 5, 2020

 • Mon, Aug 24, 2020

 • Thu, Oct 1, 2020

 • Wed, Feb 17, 2021

 • Mon, Mar 1, 2021

 • Sun, Apr 11, 2021

 • Mon, May 3, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Sun, May 30, 2021

 • Sat, Jun 5, 2021

 • Fri, Jun 11, 2021

 • Mon, Jun 14, 2021

 • Sat, Jun 19, 2021

 • Mon, Jun 28, 2021

 • Wed, Jun 30, 2021

 • Sun, Jul 4, 2021

 • Thu, Jul 15, 2021

  Xem thêm: tôi không phải nữ chính

 • Sun, Jul 18, 2021

 • Wed, Jul 21, 2021

 • Wed, Jul 21, 2021

Tác giả: Chi Chi
  Thể loại: Cổ đại, HE, tình yêu, trùng sinh, gia đấu, hào môn thế gia, ngọt
  Số chương: 523
  Trạng thái: Edit - Full
  Convert: Hyukie35
  Giới thiệu: Cổ nhân với câu "sinh dữ tử lành". Mấy thời điểm hôm nay Đậu Chiêu luôn luôn mơ về vượt lên khứ. Nàng ngồi bên dưới gốc tử đằng đang được phỏng nở hoa, đung trả đôi bàn chân tròn tròn. Nhũ kiểu bậm bạp gạ gẫm nường ăn cơm trắng... Mà cho tới Lúc nường thực sự cù quay về, cuộc sống sẽ sở hữu được những thay cho thay đổi gì đây?
  
  P/s: Truyện bởi chị Heo edit cho tới chương 279, tiếp sau đó các bạn Tử Dương edit tiếp rộng lớn chục chương. Mình tiếp tục van lơn quy tắc và được sự đồng ý của nhị các bạn nhằm đăng lên những phần tiếp tục edit và nhận thực hiện tiếp truyện. Mong quý khách hiểu, Đánh Giá và gom ý mang lại mình