cuộc cách mạng kĩ thuật lần thứ hai gắn với quá trình chuyển từ

Câu hỏi:

13/05/2020 39,545

A. thủ công.               

Bạn đang xem: cuộc cách mạng kĩ thuật lần thứ hai gắn với quá trình chuyển từ

B. cơ khí.                   

C. tự động hoá.         

Đáp án chủ yếu xác

ĐÁP ÁN: C

Lời giải: Cuộc cách mệnh kinh nghiệm phen loại nhì gắn kèm với quy trình trả kể từ lao mô tơ khí lên làm việc dựa vào khí cụ tự động hóa hoá. 

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự xuất hiện nay của định nghĩa tiến bộ hóa gắn sát với việc Thành lập và hoạt động của làm việc với tính chất:

A. thủ công.               

B. cơ khí.                   

C. tự động hoá.         

D. tiên tiến thủ.

Câu 2:

Cuộc cách mệnh kinh nghiệm phen loại nhất gắn kèm với quy trình trả kể từ làm việc tay chân lên lao động

A. thủ công.               

B. cơ khí.                   

C. tự động hoá.         

D. tiên tiến thủ.

Câu 3:

Nội dung cốt lõi của công nghiệp hóa, tiến bộ hóa ở VN lúc bấy giờ là cải cách và phát triển mạnh mẽ

A. công nghiệp cơ khí.                                                                   

Xem thêm: đường một chiều ngược lối yêu nhau

B. khoa học tập kinh nghiệm.

C. công nghệ vấn đề.                                                                 

D. lực lượng tạo ra.

Câu 4:

Chuyển dịch cơ cấu tổ chức tài chính theo phía phù hợp, tiến bộ và hiệu suất cao là cút kể từ cơ cấu tổ chức tài chính nông nghiệp lên cơ cấu tổ chức tài chính nông, công nghiệp và cải cách và phát triển lên trở nên cơ cấu tổ chức tài chính nông, công nghiệp và

A. thương mại tiến bộ.                               

B. dịch vụ tiến bộ.  

C. trang trại tiến bộ.                                                                    

D. dịch vụ tiên tiến và phát triển.

Câu 5:

Do đòi hỏi nên tinh giảm khoảng cách tụt hậu xa xăm về tài chính, kinh nghiệm và technology thân thiện nước ta với thế giới nên VN tổ chức công nghiệp hóa, tiến bộ hóa là thể hiện nay nội dung này bên dưới đây?

A. Tính thế tất khách hàng quan tiền.                        

B. Tính to tát rộng lớn trọn vẹn.

C. Ý nghĩa của công nghiệp hóa.                 

D. Tác dụng của công nghiệp hoá.

Câu 6:

Do đòi hỏi nên thi công hạ tầng vật hóa học - kinh nghiệm cho tới công ty nghĩa xã hội nên VN tổ chức công nghiệp hoá, tiến bộ hoá là thể hiện nay nội dung này bên dưới đây?

A. Tính thế tất khách hàng quan tiền.                        

B. Tính to tát rộng lớn trọn vẹn.

C. Ý nghĩa của công nghiệp hoá.                 

Xem thêm: vinh hang thanh vuong

D. Tác dụng của công nghiệp hoá.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK