cú pháp lệnh lặp for do dạng tiến

Câu hỏi:

17/01/2022 2,163

A. for < biến hóa đếm> = < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > vì thế < câu mệnh lệnh >; 

Bạn đang xem: cú pháp lệnh lặp for do dạng tiến

B. for < biến hóa đếm> := < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > vì thế < câu mệnh lệnh >; 

C. for < biến hóa đếm> = < Giá trị cuối >down < Giá trị đầu > vì thế < câu mệnh lệnh >; 

D. for < biến hóa đếm> := < Giá trị đầu > đồ sộ < Giá trị cuối > vì thế < câu lệnh>;

Đáp án chủ yếu xác

+ Cú pháp mệnh lệnh lặp For – vì thế dạng lùi:

For < biến hóa đếm> := < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > vì thế < câu mệnh lệnh >;

+ Cú pháp mệnh lệnh lặp For – vì thế dạng tiến:

For < biến hóa đếm> := < Giá trị đầu> đồ sộ < Giá trị cuối> vì thế < câu mệnh lệnh >;

Đáp án: D

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong mệnh lệnh lặp For – do: (chọn phương án chính nhất)

A. Giá trị đầu nên nhỏ rộng lớn độ quý hiếm cuối 

B. Giá trị đầu nên nhỏ rộng lớn hoặc vì thế độ quý hiếm cuối

C. Giá trị đầu nên to hơn độ quý hiếm cuối 

D. Giá trị đầu nên vì thế độ quý hiếm cuối

Câu 2:

Kiểu tài liệu của biến hóa kiểm đếm vô mệnh lệnh lặp For – do:

A. Cùng loại với độ quý hiếm đầu và độ quý hiếm cuối 

B. Chỉ cần thiết không giống loại với độ quý hiếm đầu 

C. Cùng loại với những biến hóa vô câu lệnh

D. Không cần được xác lập loại dữ liệu

Câu 3:

Đoạn lịch trình sau giải vấn đề nào?

For I:=1 đồ sộ M do

Xem thêm: truyện đã nhiều năm như thế

If (I mod 3 = 0) and (I mod 5 = 0) then

T := T + I;

A. Tổng những số phân tách không còn cho tới 3 hoặc 5 vô phạm vi từ là một cho tới M 

B. Tổng những số phân tách không còn cho tới 3 và 5 vô phạm vi từ là một cho tới M

C. Tổng những số phân tách không còn cho tới 3 vô phạm vi từ là một cho tới M

D. Tổng những số phân tách không còn cho tới 5 vô phạm vi từ là một cho tới M

Câu 4:

Trong vòng lặp For – vì thế dạng tiến bộ. Giá trị của biến hóa đếm 

A. Tự động sụt giảm 1 

B. Tự động điều chỉnh 

C. Chỉ tăng khi đem câu mệnh lệnh thay cho thay đổi giá chỉ trị 

D. Được lưu giữ nguyên

Câu 5:

Cú pháp mệnh lệnh lặp For – vì thế dạng lùi: 

A. for < biến hóa đếm> = < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > vì thế < câu mệnh lệnh >; 

B. for < biến hóa đếm> := < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > vì thế < câu mệnh lệnh >;

C. for < biến hóa đếm> = < Giá trị cuối >down < Giá trị đầu > vì thế < câu mệnh lệnh >;

D. for < biến hóa đếm> := < Giá trị đầu >downto < Giá trị cuối > vì thế < câu lệnh>;

Câu 6:

Tính tống S = 1 + 2 + 3 + … + n + … cho tới khi S > 108. Điều khiếu nại này tại đây cho tới vòng lặp while – vì thế là đúng:

A. While S >= 108 do

B. While S < 108 do

C. While S < 1.0E8 do

Xem thêm: thừa tướng yêu nghiệt sủng thê

D. While S >= E8 do

TÀI LIỆU VIP VIETJACK