cú pháp lệnh lặp for do dạng lùi là

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Cú pháp mệnh lệnh lặp For – tự dạng lùi là gì?

  Bạn đang xem: cú pháp lệnh lặp for do dạng lùi là

  • A. for < trở nên đếm> = < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > tự < câu mệnh lệnh >;
  • B. for < trở nên đếm> := < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > tự < câu mệnh lệnh >;
  • C. for < trở nên đếm> = < Giá trị cuối >down < Giá trị đầu > tự < câu mệnh lệnh >;
  • D. for < trở nên đếm> := < Giá trị đầu >downto < Giá trị cuối > tự < câu lệnh>;

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cú pháp mệnh lệnh lặp For – tự dạng lùi: for < trở nên đếm> := < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > tự < câu mệnh lệnh >;

Mã câu hỏi: 314799

Xem thêm: truyện báo thù

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Xem thêm: co vợ ngọt ngào có chút bất lương truyện tranh

Câu chất vấn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Phát biểu nào là tiếp sau đây là sai khi thưa biên dịch và thông dịch ?
 • Tác dụng của lịch trình dịch là gì?
 • Cho những tuyên bố sau. I) Một ngữ điệu thiết kế bậc cao rất có thể có rất nhiều lịch trình dịch không giống nhau?
 • Chương trình viết lách vày lịch trình bậc cao không tồn tại những Điểm lưu ý nào là trong số Điểm lưu ý sau:
 • Thế nào là là ngữ điệu máy?
 • Trong ngữ điệu thiết kế Pascal, kể từ PROGRAM dùng làm thực hiện gì?
 • Trong Turbo Pascal, xác lập thương hiệu chính trong số thương hiệu sau đây?
 • Các từ: SQR, SQRT, REAL là gì?
 • Mỗi ngữ điệu thiết kế thông thường với những bộ phận cơ bạn dạng nào?
 • Các thương hiệu tại đây, thương hiệu nào là là sai:
 • Tên nào là ko đúng trong các ngữ điệu Pascal
 • Trong những thương hiệu sau, đâu thương hiệu thích hợp (từ khóa) vô ngữ điệu thiết kế Pascal?
 • Trong một ngữ điệu thiết kế, bảng vần âm là:
 • Trong những khai báo sau, khai báo là khai báo trở nên vô pascal :
 • Cấu trúc lịch trình bao gồm những phần nào?
 • Cho biết những trình diễn nào là tiếp sau đây ko nên là trình diễn hằng vô Pascal?
 • Trong ngữ điệu thiết kế Pascal, hằng , trở nên không giống nhau cơ bạn dạng như vậy nào?
 • Phát biểu nào là bên dưới đấy là sai về chương trình?
 • Trong ngữ điệu thiết kế Pascal, hãy cho thấy độ quý hiếm của M sau khoản thời gian tiến hành đoạn lịch trình sau với a=9 và b=20?
 • Giả sử a,b là trở nên vẹn toàn và x là trở nên thực. Khai báo nào là tại đây đúng?
 • Trong khai báo tiếp sau đây bộ nhớ lưu trữ tiếp tục cấp phép cho những trở nên tổng số là từng nào byte? Var x,y,z : Integer; c,h: Char; ok: Boolean;
 • Trong 1 lịch trình, trở nên M rất có thể nhận giá chỉ trị: 10, 15, đôi mươi, 30, 40, và trở nên N rất có thể nhận những giá chỉ trị: 1.0 , 1.5, 2.
 • Biến X nhận độ quý hiếm là 0.7 .Khai báo nào là tại đây chính.
 • Một trở nên chỉ nhận độ quý hiếm vẹn toàn vô phạm vi kể từ 0 cho tới 200, trở nên nên khai báo loại tài liệu nào là là chất lượng tốt nhất:
 • Kiểu số vẹn toàn gồm:
 • Phạm vi độ quý hiếm loại integer thuộc:
 • Xét biểu thức logic: (n >0) and (n mod 2 = 0). Khẳng tấp tểnh tại đây là đúng?
 • Làm mang lại độ quý hiếm vô cùng của x là
 • Câu mệnh lệnh X := hắn ; với nghĩa
 • Trong NN thiết kế Pascal, đoạn lịch trình sau dùng làm thực hiện gì? Var x, hắn, t: integer; Begin x: = t; t:= y; y:= x; End.
 • Trong mệnh lệnh lặp For – tự thì?
 • Kiểu tài liệu trở nên điểm vô mệnh lệnh lặp For – do:
 • Trong vòng lặp For – tự dạng tiến thủ. Giá trị trở nên đếm
 • Cú pháp mệnh lệnh lặp For – tự dạng lùi là gì?
 • Điều khiếu nại của cấu hình câu mệnh lệnh rẽ nhánh là biểu thức nào là bên dưới đây?
 • Cú pháp trình diễn cấu hình rẽ nhánh dạng thiếu hụt là gì?
 • Trong Turbo Pascal, nhằm bay ngoài lịch trình tao tiến hành thao tác nào?
 • Trong ngữ điệu thiết kế Pascal, câu mệnh lệnh ghép dùng Lúc nào?
 • Để nhập tài liệu kể từ keyboard mang lại 2 trở nên a,b tao người sử dụng lệnh?
 • Để đem vấn đề screen tao dùng giấy tờ thủ tục nào?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

YOMEDIA