cú pháp lệnh lặp for dạng tiến

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 20/09/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Cú pháp mệnh lệnh lặp For – bởi dạng tiến:

Bạn đang xem: cú pháp lệnh lặp for dạng tiến

Đáp án và tiếng giải

đáp án đúng: D

+ Cú pháp mệnh lệnh lặp For - bởi dạng lùi:
For trở nên đếm> := Giá trị cuối > downto Giá trị đầu > bởi câu mệnh lệnh >;

+ Cú pháp mệnh lệnh lặp For – bởi dạng tiến:
For trở nên kiểm đếm > := Giá trị đầu > lớn Giá trị cuối > bởi câu mệnh lệnh >;

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu chất vấn liên quan

Cú pháp mệnh lệnh lặp For – bởi dạng lùi:

+ Cú pháp mệnh lệnh lặp for – bởi dạng lùi:
For trở nên kiểm đếm > := Giá trị cuối > downto Giá trị đầu > bởi câu mệnh lệnh >;

+ Cú pháp mệnh lệnh lặp For – bởi dạng tiến:

For trở nên kiểm đếm > := Giá trị đầu > lớn Giá trị cuối > bởi câu mệnh lệnh >;

Xem thêm: lâm áng tư

Chọn cú pháp câu mệnh lệnh lặp là:


Cú pháp câu mệnh lệnh lặp:
For := lớn bởi ;
Trong đó: trở nên kiểm đếm nên là loại nguyên vẹn. Ban đầu sẽ sở hữu được độ quý hiếm đầu, sau từng vòng lặp trở nên kiểm đếm tự động hóa tăng cho tới Khi băng độ quý hiếm cuối.

Đáp án: A

Cú pháp mệnh lệnh lặp với số chuyến không biết trước:

Cú pháp mệnh lệnh lặp với số chuyến không biết trước:

while điều kiện> bởi

; nhập đó:
+ Điều kiện: thông thường là một trong quy tắc so sánh sánh
+ Câu lệnh: hoàn toàn có thể là câu mệnh lệnh giản dị và đơn giản hoặc câu mệnh lệnh ghép.

Đáp án: D

Xem thêm: xuyên nhanh công lược định chế boss vai ác có một không hai

Trong mệnh lệnh lặp For - do:

Trong mệnh lệnh lặp For - bởi Giá trị đầu nên nhỏ rộng lớn hoặc vì thế độ quý hiếm cuối. Nếu độ quý hiếm đầu to hơn độ quý hiếm cuối thì vòng lặp ko được tiến hành.

Đáp án: B