cú pháp lệnh lặp for dạng lùi

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 20/09/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Cú pháp mệnh lệnh lặp For – vì thế dạng lùi:

Bạn đang xem: cú pháp lệnh lặp for dạng lùi

Đáp án và điều giải

đáp án đúng: B

+ Cú pháp mệnh lệnh lặp for – vì thế dạng lùi:
For thay đổi kiểm điểm > := Giá trị cuối > downto Giá trị đầu > vì thế câu mệnh lệnh >;

+ Cú pháp mệnh lệnh lặp For – vì thế dạng tiến:

For thay đổi kiểm điểm > := Giá trị đầu > đồ sộ Giá trị cuối > vì thế câu mệnh lệnh >;

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu căn vặn liên quan

Cú pháp mệnh lệnh lặp For – vì thế dạng tiến:

+ Cú pháp mệnh lệnh lặp For - vì thế dạng lùi:
For thay đổi đếm> := Giá trị cuối > downto Giá trị đầu > vì thế câu mệnh lệnh >;

+ Cú pháp mệnh lệnh lặp For – vì thế dạng tiến:
For thay đổi kiểm điểm > := Giá trị đầu > đồ sộ Giá trị cuối > vì thế câu mệnh lệnh >;

Xem thêm: chiến thần ở rể dương thanh tần thanh tâm

Chọn cú pháp câu mệnh lệnh lặp là:


Cú pháp câu mệnh lệnh lặp:
For := đồ sộ vì thế ;
Trong đó: thay đổi kiểm điểm cần là loại vẹn toàn. Ban đầu sẽ sở hữu độ quý hiếm đầu, sau từng vòng lặp thay đổi kiểm điểm tự động hóa tăng cho tới khi băng độ quý hiếm cuối.

Đáp án: A

Cú pháp mệnh lệnh lặp với số phiên chưa chắc chắn trước:

Cú pháp mệnh lệnh lặp với số phiên chưa chắc chắn trước:

while điều kiện> vì thế

; vô đó:
+ Điều kiện: thông thường là một trong quy tắc so sánh sánh
+ Câu lệnh: hoàn toàn có thể là câu mệnh lệnh giản dị hoặc câu mệnh lệnh ghép.

Đáp án: D

Xem thêm: lieu trai chi di

Trong mệnh lệnh lặp For - do:

Trong mệnh lệnh lặp For - vì thế Giá trị đầu cần nhỏ rộng lớn hoặc vì chưng độ quý hiếm cuối. Nếu độ quý hiếm đầu to hơn độ quý hiếm cuối thì vòng lặp ko được triển khai.

Đáp án: B