cú pháp khai báo trực tiếp biến mảng một chiều

Câu hỏi:

07/07/2020 56,343

A. Var <tên trở nên mảng> : array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;

Bạn đang xem: cú pháp khai báo trực tiếp biến mảng một chiều

Đáp án chủ yếu xác

B. Var <tên trở nên mảng> = array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;

C. Var <tên trở nên mảng> : array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>

D. Var <tên trở nên mảng> := array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biểu biểu diễn này bên dưới đó là màn biểu diễn hằng nhập Pascal:

A. 2.34

B. ’TRUE

C. A51

D. 1,06E-15

Câu 2:

Hãy viết lách những biểu thức toán học tập sau quý phái dạng ứng nhập Pascal:

Câu 3:

Chọn màn biểu diễn thương hiệu trúng trong những màn biểu diễn bên dưới đây:

A. Tinh_DTB

B. Tinh DTB

Xem thêm: em chồng chị dâu

C. Tinh#DTB

D. 1Tinh_DTB

Câu 4:

Trong Pascal, cú pháp câu mệnh lệnh rẽ nhánh if-then dạng thiếu thốn là:

A. if <điều kiện> then <câu lệnh> ;

B. if <điều kiện> then <câu lệnh>

C. if <điều kiện> then <câu mệnh lệnh 1> else <câu mệnh lệnh 2> ;

D. if <điều kiện> then <câu mệnh lệnh 1> else <câu mệnh lệnh 2>

Câu 5:

Xét khai báo trở nên sau:

Var x, hắn, z : real;

c : char;

    i, j : integer;

Tổng bộ lưu trữ giành cho những trở nên tiếp tục khai báo là từng nào byte?

A. 18

B. 19

C. 21

D. 23

Câu 6:

Viết công tác tính tổng những độ quý hiếm chẵn nhập phạm vi từ là một cho tới N

Xem thêm: thích em từng giây

(Số vẹn toàn dương N được nhập nhập kể từ bàn phím)

TÀI LIỆU VIP VIETJACK