cú pháp khai báo dãy số nào sau đây đúng nhất

Câu hỏi:

10/05/2020 16,462

A. Var < thương hiệu mặt hàng số > : array [ < chỉ số cuối > .. < chỉ số đầu >] of < loại tài liệu >;

Bạn đang xem: cú pháp khai báo dãy số nào sau đây đúng nhất

B. Var < thương hiệu mặt hàng số > : array [ < chỉ số đầu > .. < chỉ số cuối > ] of < loại tài liệu >;

Đáp án chủ yếu xác

C. Var < thương hiệu mặt hàng số > : array [ < chỉ số cuối > : < chỉ số đầu > ] of < loại tài liệu >;

D. Var < thương hiệu mặt hàng số > : array [ < chỉ số đầu > .. < chỉ số cuối >] for < loại tài liệu >;

Cú pháp khai báo mảng:

   Var <tên trở nên mảng> : array[<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>] of<kiểu dữ liệu>;

   Đáp án: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này tiếp sau đây về chỉ số của mảng là thích hợp nhất?

A. Dùng nhằm truy vấn cho tới một thành phần bất kì vô mảng

B. Dùng nhằm quản lí lí độ cao thấp của mảng

C. Dùng trong tầm lặp với mảng

D. Dùng trong tầm lặp với mảng nhằm quản lí lí độ cao thấp của mảng

Câu 2:

Để nhập tài liệu kể từ keyboard mang đến mảng A với 10 thành phần là số vẹn toàn tao sử dụng mệnh lệnh này sau đây?

A. For i:=1 to tướng 10 tự Readln(A[i]);

B. For i:= 1 to tướng 10 tự Writeln(A[i]);

C. Dùng 10 mệnh lệnh Readln(A);

D. Cả (A), (B), (C) đều sai.

Câu 3:

Chọn câu tuyên bố trúng về loại tài liệu của mảng?

A. cũng có thể sử dụng toàn bộ những loại tài liệu nhằm thực hiện loại tài liệu của mảng

Xem thêm: mao sơn tróc quỷ nhân truyện tranh

B. Kiểu tài liệu của mảng chỉ hoàn toàn có thể là loại số vẹn toàn, số thực, loại logic, loại ký tự

C. Kiểu tài liệu của mảng là loại của những thành phần của mảng, là Integer hoặc Real

D. Kiểu tài liệu của mảng cần được khái niệm trước trải qua kể từ khóa VAR

Câu 4:

Khai báo mảng này là trúng trong số khai báo sau đây:

A. var tuoi : array[1..15] of integer;

B. var tuoi : array[1.5..10.5] of integer;

C. var tuoi : aray[1..15] of real;

D. var tuoi : array[1 … 15 ] of integer;

Câu 5:

Em hãy lựa chọn tuyên bố đúng vào lúc nói tới tài liệu loại mảng:

A. Dữ liệu loại mảng là giao hội những thành phần không tồn tại trật tự và từng thành phần với và một loại dữ liệu

B. Dữ liệu loại mảng là giao hội những thành phần với trật tự và từng một thành phần vô mảng hoàn toàn có thể với những loại tài liệu không giống nhau

C. Dữ liệu loại mảng là giao hội những thành phần với trật tự và từng thành phần với và một loại dữ liệu

D. Tất cả ý bên trên đều sai

Câu 6:

Số thành phần vô khai báo bên dưới đấy là bao nhiêu?

   Var hocsinh : array[12..80] of integer;

A. 80

B. 70

C. 69

Xem thêm: xuyên nhanh công lược định chế boss vai ác có một không hai

D. 68

TÀI LIỆU VIP VIETJACK