cú pháp để khai báo biến mảng một chiều trực tiếp là

Câu hỏi:

07/07/2020 56,324

A. Var <tên đổi thay mảng> : array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;

Bạn đang xem: cú pháp để khai báo biến mảng một chiều trực tiếp là

Đáp án chủ yếu xác

B. Var <tên đổi thay mảng> = array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;

C. Var <tên đổi thay mảng> : array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>

D. Var <tên đổi thay mảng> := array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biểu biểu diễn nào là bên dưới đó là màn trình diễn hằng nhập Pascal:

A. 2.34

B. ’TRUE

C. A51

D. 1,06E-15

Câu 2:

Hãy ghi chép những biểu thức toán học tập sau lịch sự dạng ứng nhập Pascal:

Câu 3:

Chọn màn trình diễn thương hiệu đích trong số màn trình diễn bên dưới đây:

A. Tinh_DTB

B. Tinh DTB

Xem thêm: kiếm đạo độc thần

C. Tinh#DTB

D. 1Tinh_DTB

Câu 4:

Trong Pascal, cú pháp câu mệnh lệnh rẽ nhánh if-then dạng thiếu hụt là:

A. if <điều kiện> then <câu lệnh> ;

B. if <điều kiện> then <câu lệnh>

C. if <điều kiện> then <câu mệnh lệnh 1> else <câu mệnh lệnh 2> ;

D. if <điều kiện> then <câu mệnh lệnh 1> else <câu mệnh lệnh 2>

Câu 5:

Xét khai báo đổi thay sau:

Var x, hắn, z : real;

c : char;

    i, j : integer;

Tổng bộ lưu trữ dành riêng cho những đổi thay tiếp tục khai báo là từng nào byte?

A. 18

B. 19

C. 21

D. 23

Câu 6:

Viết lịch trình tính tổng những độ quý hiếm chẵn nhập phạm vi từ là 1 cho tới N

Xem thêm: truyện trọng sinh hiện đại, hào môn full

(Số nguyên vẹn dương N được nhập nhập kể từ bàn phím)

TÀI LIỆU VIP VIETJACK