công thức tính điểm trung bình môn trong excel

Excel mang đến Microsoft 365 Excel mang đến Microsoft 365 dành riêng cho máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 mang đến Mac Excel 2019 Excel 2019 mang đến Mac Excel 2016 Excel năm nhâm thìn mang đến Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm thắt...Ẩn bớt

Bài viết lách này tế bào mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng hàm average vô Microsoft Excel.

Bạn đang xem: công thức tính điểm trung bình môn trong excel

Mô tả

Trả về tầm (trung bình cộng) của những đối số. Ví dụ, nếu như phạm vi A1:A20 với chứa chấp số, thì công thức =AVERAGE(A1:A20) trả về tầm của những số này.

Cú pháp

AVERAGE(number1, [number2], ...)

Cú pháp hàm AVERAGE với những đối số sau đây:

 • Number1    Bắt buộc. Số loại nhất, tham ô chiếu dù, hoặc phạm vi nhưng mà mình thích tính tầm.

 • Number2, ...    Tùy lựa chọn. Các số, tham ô chiếu dù hoặc phạm vi bổ sung cập nhật nhưng mà mình thích tính tầm, tối nhiều 255.

Chú thích

 • Đối số có thể là số hoặc thương hiệu, phạm vi hoặc tham ô chiếu dù với chứa chấp số.

 • Các độ quý hiếm lô-gic và biểu thị văn bạn dạng của những số nhưng mà chúng ta nhập thẳng vô list những đối số ko được điểm.

 • Nếu một đối số tham ô chiếu dù hoặc phạm vi có chứa giá trị logic, văn bản hoặc dù trống, thì những giá trị này sẽ bị bỏ qua; tuy vậy những dù có giá trị 0 sẽ được tính.

 • Các đối số là văn bản hoặc giá trị lỗi ko thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy rời khỏi lỗi.

 • Nếu mình thích bao hàm những độ quý hiếm logic và dạng biểu thị số bởi vì văn bạn dạng vô một tham ô chiếu như là một trong phần của phép tính, hãy sử dụng hàm AVERAGEA.

 • Nếu mình thích chỉ tính tầm của những độ quý hiếm này thoải mãn một trong những tiêu chuẩn chắc chắn, hoặc sử dụng hàm AVERAGEIF hoặc hàm AVERAGEIFS.

Lưu ý: Hàm AVERAGE tính toán Xu thế trung tâm, là địa điểm trung tâm của một group số vô một phân bổ đo đếm. Ba cơ hội tính toán thông thườn nhất về Xu thế trung tâm là:

 • Trung bình, là tầm số học tập, được xem bằng phương pháp và một group những số rồi phân tách mang đến con số những số. Ví dụ, tầm của 2, 3, 3, 5, 7 và 10 là 30 phân tách mang đến 6, rời khỏi sản phẩm là 5.

 • Trung vị, là số nằm tại vị trí thân thích một group những số; tức là, phân nửa những số có mức giá trị to hơn số trung vị, còn phân nửa những số có mức giá trị bé thêm hơn số trung vị. Ví dụ, số trung vị của 2, 3, 3, 5, 7 và 10 là 4.

 • Mode, là số xuất hiện tại tối đa vô một group những số. Ví dụ, mode của 2, 3, 3, 5, 7 và 10 là 3.

Với một phân phối đối xứng của một group những số, tía cơ hội tính toán Xu thế trung tâm này đều là như nhau. Với một phân phối chênh chếch của một group những số, bọn chúng rất có thể không giống nhau.

Mẹo: Khi chúng ta tính tầm những dù, hãy cảnh báo cho tới sự khác lạ thân thích dù trống rỗng và dù với chứa chấp độ quý hiếm bởi vì ko, nhất là khi chúng ta vẫn xóa vỏ hộp kiểm Hiện số ko trong những dù có mức giá trị bởi vì không vô vỏ hộp thoại Tùy lựa chọn Excel vô phần mềm Excel bên trên PC. Khi lựa chọn tùy lựa chọn này, những dù trống rỗng ko được xem, tuy nhiên độ quý hiếm bởi vì ko vẫn được xem.

Để xác định vỏ hộp kiểm Hiện số ko trong những dù có mức giá trị bởi vì không:

 • Trên tab Tệp, bấm Tùy chọn, tiếp sau đó, vô chuyên mục Nâng cao, hãy mò mẫm vô Các tùy lựa chọn hiển thị mang đến trang tính này.

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ vô bảng tại đây và dán vô dù A1 của một bảng tính Excel mới mẻ. Để công thức hiển thị sản phẩm, nên lựa chọn bọn chúng, nhấn F2 và tiếp sau đó nhấn Enter. Nếu cần thiết, chúng ta cũng có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng lớn cột nhằm coi toàn bộ tài liệu.

Xem thêm: truyện báo thù

Dữ liệu

10

15

32

7

9

6

2

Công thức

Mô tả

Kết quả

=AVERAGE(A2:A6)

Trung bình của những số trong những dù kể từ A2 cho tới A6.

11

=AVERAGE(A2:A6, 5)

Trung bình của những số trong những dù kể từ A2 cho tới A6 và số 5.

10

=AVERAGE(A2:C2)

Trung bình của những số trong những dù kể từ A2 cho tới C2.

Xem thêm: bạn trai tôi dựa vào ảo tưởng để yêu đương

04

Bạn cần thiết thêm thắt trợ giúp?

Bạn mong muốn coi những tùy lựa chọn khác?

Khám huỷ những quyền lợi của gói ĐK, liếc qua những khóa đào tạo và giảng dạy, mò mẫm hiểu cơ hội bảo mật thông tin trang bị của khách hàng và không những thế nữa.

Cộng đồng khiến cho bạn đặt điều và vấn đáp những thắc mắc, cung ứng phản hồi và lắng tai chủ ý kể từ những Chuyên Viên với kiến thức và kỹ năng phong phú và đa dạng.

Tác giả

Bình luận