cộng sản bắc việt

QUANGTRI-72

Cộng sản Bắc Việt xâm lăng

Bạn đang xem: cộng sản bắc việt

Bài viết lách của: Trung tá Trần Văn Hiển
(Phóng Ðồ bởi Trần Ðỗ Cẩm vẽ – Austin Texas 8/99)

Tổng thống Richard Nixon nhập bài bác biểu diễn văn được truyền hình cả nước ngày 25 mon một năm 1972 vẫn ý kiến đề xuất một plan độc lập 8 điểm nhằm mục tiêu kết thúc cuộc chiến tranh VN. Trong số đó, Hoa Kỳ đồng ý rút quân team Hoa Kỳ và Ðồng Minh ngoài VN nhập thời hạn 6 mon sau thời điểm một hòa ước được thỏa thuận. Không đẫy một tuần lễ sau, ngày 31/1/72, TP. hà Nội thể hiện một plan độc lập không giống bao gồm 9 điểm. TP. hà Nội nhấn mạnh vấn đề đề nghị quân team Hoa Kỳ và quân team nước ngoài quốc triệt thoái tức thì ngoài Ðông Dương và dừng từng mẫu mã viện trợ mang đến chính phủ nước nhà VN Cộng Hòa. Về phía VN Cộng Hòa, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vừa phải tái ngắt thắng cử nhập mon 8/71, mạnh mẽ và tự tin phản đối plan độc lập của Hoa Kỳ, vì như thế nhập tê liệt Tổng thống Nixon vẫn vứt ĐK đề nghị Cộng Sản Bắc Việt rút quân team ngoài Nam VN và một khi với quân team Hoa Kỳ.

Nhằm tạo nên áp lực nặng nề fake TP. hà Nội cho tới bàn hội đàm trang nghiêm, chính phủ nước nhà Hoa Kỳ một phía tăng mạnh plan chuyển động nước ngoài kí thác quốc tế, mặt mày không giống tăng nhanh những cuộc oanh kích bên trên bờ cõi Bắc Việt và lối hao Sài Gòn. Chuyến công du thứ nhất của Tổng thống Nixon qua quýt Trung Cộng ngày 17/2/72 nhằm mật đàm với Chu Ân Lai và Mao Trạch Ðông. Chuyến lên đường của Ngoại trưởng Henry Kissinger qua quýt Nga gặp gỡ Brezhnev và Kosygin nhập mon 4/72 và những cuộc oanh kích áp lực của Không quân và Hải quân Hoa Kỳ bắt đầu từ Ðà Nẵng, Thái Lan và Hạm team 7 vẫn mang lại kết quả: TP. hà Nội thuận tình lật lại những cuộc hòa đàm đằm thắm Ngoại trưởng Kissinger và Lê Ðức Thọ nhập vào đầu tháng 5/72 bên trên Paris.

Ðể hậu thuẩn mang đến cuộc thương thuyết, TP. hà Nội vận dụng giải pháp cố hữu “vừa tấn công vừa phải đàm”. Cuối mon 3/72, Cộng sản Bắc Việt và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam ngỏ cuộc tiến công đại quy tế bào, lấy thương hiệu là “Cuộc tiến công Nguyễn Huệ” (người Hoa Kỳ gọi là “Easter Offensive” vì như thế nhằm mục tiêu trúng nhập cơ hội vào buổi tối cuối tuần lễ Phục Sinh). Cuộc tiến công vẫn biểu diễn bên trên 3 mặt mày trận chính:

* Mặt trận loại nhất khởi biểu diễn vào trong ngày 3O/3/72 bên trên vùng I Chiến thuật: Có 6 Sư đoàn Cộng sản Bắc Việt 3O4, 3O8, 312, 324, 325, mặt mày trận B-5 (4 Trung đoàn) cùng theo với 2 Trung đoàn khác hoàn toàn, vượt lên sông Ga Hải tiến công Sư đoàn 3 Sở binh và 2 Lữ đoàn Thủy Quân Lục Chiến tăng phái đang được trấn thủ địa đầu giới tuyến.

* Mặt trận loại nhì vào trong ngày 5/4/72: 3 Sư đoàn Cộng sản Bắc Việt 5, 7, 9 kể từ biên thuỳ Cam Bốt đột nhập Vùng 3 Chiến thuật, tiến công tỉnh Bình Long, lắc Lộc Ninh và An Lộc cơ hội TP.Sài Gòn 96 cây số.

* Mặt trận loại tía bên trên Vùng 2 Chiến thuật khai biểu diễn ngày 6/4/72 nổ lực chủ yếu với 3 Sư đoàn: Sư đoàn 2 của mặt mày trận B3, Sư đoàn 32O, Sư đoàn Sao Vàng và nhiều Tiểu đoàn khác hoàn toàn tiến công Kontum, Dakto, Tân Cảnh, đèo Mang Yang và nhắm tách đứt quốc lộ 1 điểm giáp ranh 2 tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi và Bình Ðịnh. Với công ty đích tách tách vùng I ngoài bờ cõi miền Nam nhằm Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam sở hữu khu đất, sở hữu dân và sở hữu thế đứng thương thuyết.
A. Tương quan liêu lực lượng
Lực lượng Quân Lực VN Cộng Hòa bên trên vùng I Chiến thuật phía Bắc đèo Hải Vân bao gồm có: Sư đoàn 1 Sở binh trách cứ nhiện bờ cõi tỉnh Thừa Thiên và thị xã Huế, Sư đoàn 3 Sở binh, Lữ đoàn 1 KỮ binh với Thiết đoàn 2O chiến xa vời M-48, Lữ đoàn 147 và 258 Thủy Quân Lục Chiến và lực lượng Ðịa Phương quân Nghĩa quân. Trách nhiệm tỉnh Quảng Trị và thị xã Ðông Hà rộng lớn bên trên 3OO dặm vuông. Hai Lữ đoàn Thủy Quân Lục Chiến được bịa bên dưới quyền điều động tiến quân của Sở Tư mệnh lệnh Sư đoàn 3, một đại đơn vị chức năng tân lập, vừa phải dứt lịch trình huấn luyện và giảng dạy đơn vị chức năng trước tê liệt 6 mon, chưa tồn tại kinh nghiệm tay nghề nhiều về tiến quân kể từ cấp cho Trung đoàn trở lên trên và kết hợp hỏa lực tiến quân liên quân binh chủng. Các đơn vị chức năng bên trên giới tuyến được phối trí như sau: Trung đoàn 57/Sư đoàn 3 Sở binh bên trên những địa thế căn cứ A1, A2, A3 và C1 (Gio Linh). Trung đoàn 2/Sư đoàn 3 Sở binh bên trên A4 (Cồn Thiện), Fuller, C2 và C3. Trung đoàn 56/Sư đoàn 3 Sở binh bên trên Cam Lộ, Khe Gió và Carrol (Tân Lâm). Lữ đoàn 147 Thủy Quân Lục Chiến bên trên 4 cứ điểm: núi vịn Hô, Sarge, Holcomb và Mai Lộc. Lữ đoàn 258 Thủy Quân Lục Chiến trừ bị bên trên những cứ điểm Pedro (Phượng Hoàng), Anne, Jane, Barbara và Nancy. Lực lượng Ðịa Phương quân Nghĩa quân phụ trách cứ những tháp canh bót và cầu và cống, bên dưới quyền điều động giải pháp của Tiểu khu vực Quảng Trị. Ba Liên đoàn 1, 4 và 5 Biệt Ðộng quân được tăng nhanh sau thời điểm nhiều địa điểm của Sư đoàn 3 Sở binh và Thủy Quân Lục Chiến bên trên Ðông Hà và Quảng Trị thất thủ.

Ðể sẵn sàng mang đến cuộc đại tiến công này, Cộng sản Bắc Việt và đã được viện trợ kể từ Nga sô và Trung nằm trong một vài lượng vũ trang hiện đại lớn lao chỉ riêng biệt nhập 2 năm 70 và 71 những loại kungfu cơ MIG 19 và 21, hỏa dẫn địa ko SA-2, chiến xa vời T-54, T-55 và chiến xa vời lội nước PT-76, đại bác bỏ 13O và 152 ly, hỏa dẫn 122 ly, súng cối 16O ly, đại liên chống ko 23 và 57 ly, hỏa dẫn tầm sức nóng SA-7 chống phi cơ, hỏa dẫn AT-3 chống chiến xa vời và nhiều vũ trang cá thể văn minh không giống và đã được vận chuyển sang Bắc Việt. Tướng Võ Nguyên Giáp vẫn tung nòng cốt 14 Sư đoàn chủ yếu quy Cộng Sản Bắc Việt, 26 Trung đoàn khác hoàn toàn và những đơn vị chức năng trợ chiến không giống nhập chiến dịch này. Tại vùng I Chiến thuật, Cộng sản Bắc Việt tấn công bình 3 Sư đoàn 3O4, 3O8, 324, Mặt trận B5 (4 Trung đoàn), 1 Trung đoàn hỏa dẫn, 4 Trung đoàn Pháo binh, 3 Trung đoàn Chiến xa vời và 2 Trung đoàn khác hoàn toàn khu vực. Trong tháng bốn và 5/72, nhị Sư đoàn 32O và 325 kể từ Bắc Việt xuống và Sư đoàn 312 kể từ Lào về tăng nhanh tiến công Cam Lộ, La Vang, Hải Lăng và TP. Hồ Chí Minh Quảng Trị. Tương quan liêu lực lượng đằm thắm tao và địch là 1 trong những chống 4.
B. Diễn tiến bộ cuộc tấn công
Ngày 3O/3/72, khi 11 giờ sáng sủa bên trên tuyến chống thủ phía Tây, 2 cứ điểm Sarge và núi vịn Hô của Tiểu đoàn 4 Thủy Quân Lục Chiến vạc hiện tại Cộng sản Bắc Việt điều động quân ồ ạt. Pháo binh các bạn được đòi hỏi phun chi tiêu khử và ngăn chận. Cùng một khi, Tiểu đoàn 8 Thủy Quân Lục Chiến bên trên cứ điểm Holcomb bị pháo kích và tiến công. Ðúng 12 giờ trưa, nòng cốt Cộng sản Bắc Việt bên trên 45,OOO quân vẫn kể bên trên được pháo 13O ly, hỏa dẫn 122 ly, hỏa dẫn địa ko SA-2 yểm trợ, vẫn hàng loạt vượt lên vùng phi quân sự chiến lược Ga Hải và kể từ phía Tây Bắc Quảng Trị ngỏ 3 mũi dùi tiến công chống tuyến của Sư đoàn 3 Sở binh và Lữ đoàn 147 Thủy Quân Lục Chiến.

Trước tê liệt, kể từ 8 giờ sáng sủa, Chuẩn tướng tá Vũ Văn Giai, Tư mệnh lệnh Sư đoàn 3 Sở binh mang đến mệnh lệnh hoán thay đổi chống sinh hoạt của 2 Trung đoàn 2 và 56 Sở binh trùng vào trong ngày giờ Cộng sản Bắc Việt điều quân ngỏ cuộc tiến công tuy nhiên ông và đã được Phòng 2 Quân đoàn 1 và cố vấn Hoa Kỳ thông báo trước là sẽ sở hữu được cuộc tiến công rộng lớn của Cộng sản Bắc Việt. Trong cuốn “Easter Offensive” của Gerry H. Turley, một Trung tá Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ hồi hưu vẫn cho biết thêm thêm 1 chi tiết: “Theo lịch trình, nhập trưa ngày 30/3, Tướng Giai và vị cố vấn Mỹ tiếp tục cất cánh về TP.Sài Gòn ngủ lễ Phục Sinh vào buổi tối cuối tuần, tuy nhiên việc hoán thay đổi vị trí của 2 Trung đoàn cho tới 6 giờ chiều mới mẻ trả tất…”

Khi Cộng sản Bắc Việt ngỏ mùng cuộc tiến công và pháo kích, 60% lực lượng của 2 Trung đoàn 2 và 56 Sở binh đang được bên trên lối dịch rời hoán thay đổi, đang không kịp phản xạ, tuyến chống thủ nhiều điểm bị vứt ngỏ. Hỏa lực Pháo binh Cộng sản Bắc Việt làm nên tổn thất và kinh hoàng mang đến dân bọn chúng nằm trong 3 quận lỵ giới tuyến, khiến cho bên trên 50,000 đồng bào vứt ngôi nhà cửa ngõ, chợ búa, ruộng vườn, đổ vào rời khỏi quốc lộ 1 và 9 nhằm chạy giặc về phía TP. Hồ Chí Minh Quảng Trị phía Nam. Chiến xa vời T-54 và chiến xa vời lội nước PT-76 vượt lên sông Ga Hải phun phá huỷ, làm cho kinh hoàng và bất thần mang đến đấu sĩ trú chống tuyến đầu. Trong 24 giờ đầu của cuộc tiến công, bên trên 5,000 đạn pháo binh, hỏa dẫn và súng cối đầy đủ loại của địch được phun nhập 12 địa thế căn cứ hỏa lực và chống thủ chủ yếu của quân các bạn. Hai địa thế căn cứ hỏa lực rộng lớn của Sư đoàn 3 Sở binh và Thủy Quân Lục Chiến bên trên Carrol và Mai Lộc bị pháo áp lực và liên tiếp nên ko thể yểm trợ được mang đến quân các bạn và phản pháo. Thời tiết nhập bao nhiêu ngày đầu trận chiến cực kỳ bất lợi cho những đơn vị chức năng VN Cộng Hòa. Trần mây thấp và mưa dông, phi cơ giải pháp, để ý và trực thăng tiếp tế tản thương VN và Hoa Kỳ đang không sinh hoạt được. Tính cho tới 6 giờ chiều ngày 30/3, nhị địa điểm của Tiểu đoàn 4 Thủy Quân Lục Chiến bên trên 2 cứ điểm Núi vịn Hô và Sarge bị pháo kích bên trên 600 trái ngược đại bác bỏ và hỏa dẫn đầy đủ loại, 70% công sự chống thủ bị phá huỷ bỏ, nhiều đấu sĩ tử thương và bị thương. Mười giờ tứ lăm tối 31/3 địch tràn ngập địa thế căn cứ Sarge, 4 giờ sáng sủa ngày 1/4 Sở Chỉ huy Lữ đoàn tổn thất liên hệ với Tiểu đoàn 4 Thủy Quân Lục Chiến bên trên núi vịn Hô. Ðây là 2 địa điểm Thủy Quân Lục Chiến thứ nhất tổn thất về phần mình Cộng sản Bắc Việt nhập 48 giờ đầu của trận chiến.

Trong ngày 3O/3, Sở Tư mệnh lệnh Quân đoàn 1 điều động Tiểu đoàn 7 Thủy Quân Lục Chiến kể từ Ðà Nẵng rời khỏi tăng nhanh mặt mày trận Quảng Trị (căn cứ Mai Lộc) mang đến Lữ đoàn 147. Ðồng thời Tiểu đoàn 3 Thủy Quân Lục Chiến nằm trong Lữ đoàn 258 chống thủ cứ điểm Nancy phía Bắc sông Mỹ Chánh được điều động lên Ðông Hà và lưu giữ bình yên quốc lộ 9 kể từ Ðông Hà cho tới Cam Lộ. Ngày 31/3, cỗ Chỉ huy Lữ đoàn 258 Thủy Quân Lục Chiến được điều động lên địa thế căn cứ Ái Tử, điểm bịa bạn dạng doanh của Sở Tư mệnh lệnh Sư đoàn 3 Sở binh, ngay tắp lự bị pháo kích bên trên 8OO trái ngược pháo 13O ly và hỏa dẫn 122 ly. Tiểu đoàn 6 Thủy Quân Lục Chiến kể từ địa thế căn cứ Barbara lên tăng nhanh và chống thủ địa thế căn cứ Ái Tử. Trong tối, Tướng Giai cùng theo với một vài sĩ quan liêu tham vấn Sư đoàn triệt thoái về Cổ trở nên Quảng Trị, không hề liên hệ thẳng với những đơn vị chức năng cơ hữu và tăng phái. Việc kết hợp điều quân và yểm trợ hỏa lực phi pháo trong thời điểm tạm thời bởi Sở Chỉ huy Lữ đoàn 258 Thủy Quân Lục Chiến và toán cố vấn Hoa Kỳ bởi Trung tá Gerry H. Turley, cố vấn phó Sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến bị kẹt bên trên phía trên khi ông vừa phải kể từ TP.Sài Gòn rời khỏi thăm hỏi những cố vấn Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ và những đơn vị chức năng Thủy Quân Lục Chiến VN.

Qua ngày 1/4 mặt trận càng trở thành sôi động. Dưới áp lực nặng nề áp lực của quân Cộng sản Bắc Việt, 1O giờ 45 sáng sủa, địa thế căn cứ Cồn Thiện (A4) triệt thoái, 14 giờ 5O chiều những địa thế căn cứ Fuller (Trung đoàn 2 Sở binh), Khe Gió (Trung đoàn 56 Sở binh) và Holcomb (Thủy Quân Lục Chiến) rút vứt. Dân bọn chúng chạy giặc, xe pháo và đấu sĩ đào ngũ đem theo đòi mái ấm gia đình, gây khó dễ việc điều quân và lưu thông bên trên quốc lộ 9 và 1. Tiền sát pháo binh Cộng sản trà trộn nhập chỗ đông người nhằm kiểm soát và điều chỉnh pháo nhập những địa điểm Quân Lực VN Cộng Hòa. Ðịch sử dụng những máy truyền tin yêu chiếm được của những đơn vị chức năng thất trận nhằm quấy phá huỷ khối hệ thống liên hệ của tao và mang đến những mệnh lệnh fake thực hiện đảo lộn việc điều quân, làm cho lếu loàn thêm vào cho đấu sĩ.

Ngày 2/4, Sở Tư mệnh lệnh Sư đoàn 3 dồn nổ lực nhằm gom quân và thiết lập khối hệ thống chống thủ mới mẻ dọc từ tuyến Cửa Việt, Ðông Hà, Cam Lộ, Carrol, Mai Lộc và Phượng Hoàng. Hai địa thế căn cứ hỏa lực Carrol và Mai Lộc nối tiếp bị pháo kích áp lực. Chiến xa vời Bắc Việt thẳng tham ô chiến nhập khi 9h sáng sủa, một lực lượng chiến xa vời T-54 khoảng chừng 2O cái kể từ phía Bắc tiến bộ về Ðông Hà theo đòi quốc lộ 1. Một trục chiến xa vời lội nước PT-76 không giống ở phía Ðông tiến bộ dọc từ bờ biển khơi về phía Cửa Việt. Tình hình stress, Tiểu đoàn 3 Thủy Quân Lục Chiến được mệnh lệnh tử thủ Ðông Hà “bằng từng giá”. Toán chống chiến xa vời chuẩn bị đại bác bỏ 1O6 ly của Tiểu đoàn 6 Thủy Quân Lục Chiến kể từ Ái Tử được điều động lên tăng nhanh bên trên Ðông Hà. Lần thứ nhất nhập trận chiến VN, lực lượng Sở binh Cộng sản Bắc Việt với chiến xa vời T-54 và PT-76 yêm trợ trực diện với Thủy Quân Lục Chiến sở hữu đại bác bỏ 1O6 ly và M-72 chống chiến xa vời. Hải pháo của Hạm team 7 yểm trợ phun nhập 2 đoàn chiến xa vời. Kết trái ngược, một vài chiến xa vời bị trúng đạn, làm cho nhiều giờ nổ phụ và 4 cột sương nằm trong vụ cháy rộng lớn. Thời tiết kha khá đảm bảo chất lượng, phi cơ A1 và A37 của Không quân VN cất cánh lên oanh kích đúng chuẩn nhập 2 đoàn chiến xa vời địch, phá huỷ bỏ 11 cái, 1 cái A1 bị hỏa dẫn địa ko SA-2 phun rơi, phi công nhảy dù trên không rời khỏi được tuy nhiên lại rơi về phía Bắc cầu Ðông Hà, trước những cặp đôi mắt nhìn tuyệt vọng của quân các bạn. Ðể phòng ngừa chiến xa vời Bắc Việt vượt lên cầu Ðông Hà, toán Công binh Chiến đấu Thủy Quân Lục Chiến bên dưới hỏa lực chở che của Sở binh vẫn mạnh mẽ bịa bên trên 5OO cân nặng Anh dung dịch nổ bên dưới chân cầu Ðông Hà và cầu xe cộ lửa ngay sát tê liệt. Ðúng 16 giờ 3O chiều cùng trong ngày, 2 cái cầu này và đã được lắc sập, ngăn chặn mưu kế toan tiến bộ xuống vùng dưới Nam của Cộng sản Bắc Việt.

Xem thêm: tiểu thuyết ngôn tình hoàn

Một biến hóa cố xẩy ra trong thời gian ngày 2/4 làm cho chấn động quá nhiều cho tới lòng tin kungfu của những chiến sỹ vùng hỏa tuyến: Căn cứ hỏa lực Carrol cơ hội vùng phi quân sự chiến lược 13 cây số, sau 3 ngày thường xuyên bị pháo và đã trở nên tổn thất về phần mình địch sau thời điểm cố vấn Mỹ được trực thăng bốc lên đường. Ðúng 14 giờ 3O chiều, cờ white được dựng lên bên trên địa thế căn cứ Carrol, Trung tá Phạm Văn Ðịnh, Trung trưởng đoàn Trung đoàn 56 Sở binh vẫn liên hệ với địch van nài mặt hàng, cùng theo với ngay sát 15OO đấu sĩ và 22 khẩu súng, nhập tê liệt sở hữu 4 khẩu đại bác bỏ 175 ly, 1O khẩu 1O5 ly của Pháo team Thủy Quân Lục Chiến, phần sót lại là Pháo team 155 ly và 1O5 ly của Sư đoàn 3 Sở binh. Ngày ngày sau, qua quýt làn sóng năng lượng điện của đài vạc thanh TP. hà Nội và Mặt trận Giải phóng miền Nam, người tao nghe được khẩu ca của Trung tá Ðĩnh lôi kéo chiến sỹ VN Cộng Hòa đầu mặt hàng.

Về phía Thủy Quân Lục Chiến, Tiểu đoàn 4 bị tổn thất nặng trĩu nhập tối 3O/3 khi triệt thoái ngoài 2 địa thế căn cứ vịn Hô và Sarge. Ðến 18 giờ chiều ngày 2/4 thì liên hệ lại được với Sở Chỉ huy Lữ đoàn 147 và về triệu tập bên trên địa thế căn cứ Mai Lộc cùng theo với Thiếu tá Walter Boomer, cố vấn trưởng Tiểu đoàn (sau này ông là Trung tướng tá Tư mệnh lệnh lãnh đạo 2 Sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ nhập trận đánh vùng Vịnh đầu năm mới 91). Sau khi địa thế căn cứ Carrol đầu mặt hàng, địa thế căn cứ Mai Lộc, điểm bịa Sở lãnh đạo của Lữ đoàn 147 đang trở thành tuyến đầu, liên tiếp bị pháo kích và tiến công. Ðược mệnh lệnh tái ngắt phối trí, Pháo team 1O5 ly sau thời điểm phun không còn đạn và đã được phá huỷ bỏ vì như thế hóa học nổ, 1O giờ tối Sở lãnh đạo Lữ đoàn 147 và Tiểu đoàn 4 vứt Mai Lộc triệt thoái về Ðông Hà. Sáng ngày ngày sau Lữ đoàn 147 được mệnh lệnh dịch rời về tuyến sau tái ngắt tổ chức triển khai. Sau 4 ngày tiến công của Cộng sản Bắc Việt, lực lượng VN Cộng Hòa bên trên giới tuyến vẫn tổn thất 53 khẩu trọng pháo đầy đủ loại, bên trên 7,000 đấu sĩ tử thương, bị thương, bị tóm gọn và thất lạc đơn vị chức năng. Hầu không còn những địa thế căn cứ chống thủ bị tổn thất, nước ngoài trừ những địa điểm của Lữ đoàn 258 TQLC với những Tiểu đoàn 1, 3, 6 bên trên Phượng Hoàng, Ái Tử và Ðông Hà.

Về phía Hoa Kỳ, hỏa lực của Không quân Chiến lược (B-52) và Chiến thuật đã tiếp tục tăng cường cấp cho thời oanh kích những địa điểm triệu tập quân Cộng sản bên trên giới tuyến và bên trên Bắc Việt. Ngày 3/5, nhị tàu sân bay Kitty Hawk và Coral Sea tiến bộ nhập vùng biển VN hiệp lực với nhị tàu sân bay Hancock và Constellation hiện tại sở hữu nhập vùng, tăng số phi cơ oanh kích của Hải quân lên 275 cái và 25O cái không giống của Không quân kể từ Ðà Nẵng và Thái Lan, tạo ra một hỏa lực ko trợ hùng hậu trước đó chưa từng thấy Tính từ lúc sau cuộc oanh kích Bắc Việt năm 1968.

Thời gian ngoan từ thời điểm ngày 3 cho tới 8/4, một phía những đơn vị chức năng Sở binh các bạn tái ngắt phối trí cộng đồng xung quanh địa thế căn cứ Ái Tử và thị xã Quảng Trị, mặt mày không giống Tiểu đoàn 3 Thủy Quân Lục Chiến vẫn án ngữ tuyến chống thủ phía Bắc, đẩy lùi nhiều cuộc tiến công của Bắc Việt, phun cháy 3 chiến xa vời PT-76 khi bọn chúng mưu kế toan vượt lên sông Cửa Việt và Ðông Hà. Ngày 3/4 Sở Tổng Tham Mưu ko vận Sở Tư mệnh lệnh Sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến, Sở Chỉ huy Biệt Ðộng quân và Lữ đoàn 369 Thủy Quân Lục Chiến kể từ TP.Sài Gòn rời khỏi tăng nhanh Quân đoàn 1. Sở Tư mệnh lệnh Sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến bịa nhập Thành nội Huế. Lữ đoàn 369 trừ bị và chống thủ bên trên những địa thế căn cứ Nancy, Jane, Evan và chống tuyến Mỹ Chánh, ranh giới đằm thắm nhị tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên. Mặc mặc dù toàn cỗ lực lượng của Sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến vẫn xuất hiện bên trên giới tuyến, tuy nhiên 2 nhập 3 Lữ đoàn vẫn bịa bên dưới quyền điều động thẳng của Sở Tư mệnh lệnh Sư đoàn 3 Sở binh, một sai lầm không mong muốn cần thiết về giải pháp khi sử dụng toàn cỗ một Sư đoàn Tổng trừ bị của Sở Tư mệnh lệnh Quân đoàn I, nhằm 2 mon sau thời điểm Tướng Ngô Quang Trưởng thay cho thế Tướng Hoàng Xuân Lãm vừa được kiểm soát và điều chỉnh lại. Do tê liệt, vẫn có tương đối nhiều tình huống những đơn vị chức năng Thủy Quân Lục Chiến và Biệt Ðộng quân chỉ thực hành mệnh lệnh của Sở Tư mệnh lệnh Sư đoàn 3 Sở binh sau thời điểm và đã được thuận tình kể từ cấp cho lãnh đạo đơn vị chức năng gốc.

Các Sư đoàn Cộng sản Bắc Việt vẫn nối tiếp phía những mũi tiến công nhập thị xã Quảng Trị. Vì cầu Ðông Hà đã trở nên lắc sập, Sở binh và chiến xa vời Bắc Việt vẫn qua quýt sông vì như thế cầu Cam Lộ phía Tây. Từ tê liệt, một cánh quân tiến bộ lắc Ðông Hà, Cửa Việt và theo đòi quốc lộ 1 tiến bộ về phía Nam. Một cánh quân không giống tiến bộ về phía Nam theo đòi tỉnh lộ 558 và 557 qua quýt những cứ điểm vừa phải thu được như Carrol, Mai Lộc, Holcomb nhằm tiến công địa thế căn cứ Phượng Hoàng và thị xã Quảng Trị kể từ phía Tây.

Sáng ngày 9/4, nhị Tiểu đoàn Bắc Việt phối phù hợp với chiến xa vời T-54 tiến công Tiểu đoàn 6 Thủy Quân Lục Chiến bên trên địa thế căn cứ Phượng Hoàng (Pedro). Nhờ Pháo binh Thủy Quân Lục Chiến kể từ địa thế căn cứ Ái Tử yểm trợ hiệu quả, quân các bạn vẫn chặn lại nhiều mùa xung phong. Trận xa vời chiến tuyệt hảo bên trên cồn Phượng Hoàng đằm thắm đoàn Cọp Biển sở hữu hỏa dẫn chống chiến xa vời M-72 với quân Cộng sản Bắc Việt tháp tùng chiến xa vời bên trên vị trí 1O cây số Tây Nam Quảng Trị thọc mũi dùi tiến công nhập thị xã này. Lữ đoàn 258 Thủy Quân Lục Chiến điều động 2 Ðại team của Tiểu đoàn 1 Thủy Quân Lục Chiến kể từ Ái Tử cùng theo với Thiết đoàn 2O chiến xa vời M-48 và thiết vận xa vời M-113 tăng nhanh mang đến Tiểu đoàn 6 Thủy Quân Lục Chiến. Cuộc phản công kết hợp ra mắt khốc liệt và phần thắng lợi nghiêng hẵn về phía liên quân Pháo binh, Thiết Giáp, Không quân và Thủy Quân Lục Chiến. Phi cơ Skyraider VN lên yểm trợ kịp lúc phun cháy nhiều chiến xa vời. Các đấu sĩ Thủy Quân Lục Chiến lên lòng tin, tiến bộ ngay sát người sử dụng hỏa dẫn M-72 và đại bác bỏ ko lắc 1O6 ly phun cháy nhiều chiến xa vời T-54. Sau rộng lớn 2 tiếng tử trận, 13 nhập số 16 cái T-54 bị phun cháy bên trên vị trí, 3 cái sót lại vứt chạy về phía thung lũng Ba Lòng bị Pháo binh tao phun chận đầu. Quá hoảng ngại, xạ thủ và người tinh chỉnh và điều khiển chiến xa vời vứt chạy bay đằm thắm, nhằm lại 2 cái t-54 còn nguyên vẹn bên trên vị trí, được Thủy Quân Lục Chiến lái về địa thế căn cứ Ái Tử (sau này được fake về TP.Sài Gòn triển lãm mang đến dân bọn chúng coi cùng theo với những chiến lợi phẩm khác). Ðịch nhằm lại trận địa 157 xác bị tiêu diệt với toàn cỗ vũ trang.

Hai ngày 1O và 11/4, quân Cộng sản Bắc Việt được mở thêm nhiều mùa tiến công nhập địa thế căn cứ Phượng Hoàng tuy nhiên bị Pháo binh và lực lượng chống thủ đẩy lùi, nhằm lại 211 xác bị tiêu diệt và nhiều vũ trang. Tài liệu tịch chiếm được cho biết thêm 2 Trung đoàn của Sư đoàn 3O4 Cộng sản Bắc Việt sở hữu trách nhiệm xâm chiếm địa thế căn cứ Phượng Hoàng và Ái Tử. Qua trận đánh phía Tây Bắc giới tuyến này chứng minh vũ trang của Quân Lực VN Cộng Hòa (Thủy Quân Lục Chiến) sở hữu dư kĩ năng chống trả lại những vũ trang và chiến xa vời Nga sô và Trung nằm trong chuẩn bị mang đến quân Bắc Việt. Kinh nghiệm xương tiết của những chiến sỹ Cọp Biển Tiểu đoàn 6 Thủy Quân Lục Chiến, phen thứ nhất người sử dụng hỏa dẫn M-72 hạ chiến xa vời địch và đã được Sở Tổng Tham Mưu Quân Lực VN Cộng Hòa thông dụng cho tới toàn quân đang được kungfu bên trên những mặt mày trận. Kể kể từ tê liệt, chiến xa vời Bắc Việt không hề là 1 trong những nguyên tố mới mẻ meủ lợi sợ hãi bên trên trận địa và giải pháp tiến công theo đòi thế chân vạc Pháo – Sở – Xa.

Ngày 23/4 Lữ đoàn 147 Thủy Quân Lục Chiến với 2 Tiểu đoàn 4 và 8 và Tiểu đoàn 2 Pháo binh Thủy Quân Lục Chiến sau đó 1 thời hạn nghỉ ngơi quân vẫn thay cho thế vùng trách cứ nhiệm của Lữ đoàn 258 phía Tây địa thế căn cứ Ái Tử và tiêu thụ tăng Tiểu đoàn 1 Thủy Quân Lục Chiến đang được chống thủ bên trên địa thế căn cứ Phượng Hoàng. Lữ đoàn 258 và 2 Tiểu đoàn 3 và 7 về Huế tái ngắt bổ sung. Trong thời hạn này, Trung đoàn 57 Sở binh, Lữ đoàn 1 KỮ binh, 2 Liên đoàn 4 và 5 Biệt Ðộng quân chống thủ tuyến Ðông Hà phía Bắc và mặt mày Ðông địa thế căn cứ Ái Tử cho tới bờ Bắc sông Thạch Hãn. Liên đoàn 1 Biệt Ðộng quân chống thủ thị xã Quảng Trị, lập chống tuyến bên trên bờ Nam sông Thạch Hãn.

Ðêm 26/4, sau nhiều mùa pháo kích, Sư đoàn 3O4 Cộng sản Bắc Việt cùng theo với chiến xa vời vẫn ngỏ nhiều mũi dùi tiến công Lữ đoàn 147 Thủy Quân Lục Chiến. Hai Tiểu đoàn 1 và 8 Thủy Quân Lục Chiến đẩy lùi nhiều mùa tiến công, phun cháy 12 chiến xa vời T-54. Ngày ngày sau, tuyến chống thủ của Thủy Quân Lục Chiến cần thu hẹp lại, chỉ với cơ hội Ái Tủ kể từ 2 cho tới 3 cây số. Ðêm 27, pháo binh Cộng sản phun trúng kho đạn Ái Tử phá huỷ bỏ phần rộng lớn đạn dược dự trữ. Ngày 28, địch đè nén áp lực nặng nề lên lực lượng Biệt Ðộng quân bên trên Ðông Hà khiến cho đơn vị chức năng này cần lùi quân về Ái Tử chống thủ mặt mày Ðông tiếp giáp với Tiểu đoàn 8 Thủy Quân Lục Chiến, trong lúc tê liệt, Trung đoàn 57 Sở binh vẫn triệt thoái về Quảng Trị. Ðêm 29 địch thường xuyên pháo kích và tiến công nhập chống tuyến của Thủy Quân Lục Chiến và Trung đoàn 2 Sở binh ở phía Tây và Tây Nam địa thế căn cứ Ái Tử. Sáng ngày sau, những chiến xa vời M-48 tăng phái mang đến Biệt Ðộng quân được điều động qua quýt mặt mày trận phía Tây của Thủy Quân Lục Chiến. Vì thiếu hụt kết hợp, lực lượng Biệt Ðộng quân cho rằng đơn vị chức năng Thiết giáp thoái lui nên đã và đang triệt thoái về Quảng Trị. Chỉ sót lại Lữ đoàn 147 Thủy Quân Lục Chiến chống thủ địa thế căn cứ Ái Tử, nhị phía Bắc và Ðông bị vứt trống trải. Trưa ngày 3O/4 Lữ đoàn 147 Thủy Quân Lục Chiến được mệnh lệnh rút ngoài Ái Tử về chống thủ thị xã Quảng Trị. Kế hoạch triệt thoái được bảo mật thông tin và thực hành đảm bảo chất lượng đẹp mắt, tuy nhiên cũng vì như thế thiếu hụt kết hợp, toán Công binh Sư đoàn 3 Sở binh vẫn bịa hóa học nổ thực hiện sập cầu Quảng Trị bên trên quốc lộ 1 và cầy xe cộ lửa bắc ngang sông Thạch Hãn trước lúc đoàn xe cộ của Tiểu đoàn 2 Pháo binh Thủy Quân Lục Chiến với 12 khẩu súng 1O5 trải qua. Ðoàn xe cộ và súng mắc kẹt ở bờ Bắc và đã được phá huỷ bỏ bên trên vị trí. Ba Tiểu đoàn 1, 4 và 8 Thủy Quân Lục Chiến vượt lên sông Thạch Hãn an toàn và tin cậy, lắc lưu giữ những địa điểm chống thủ nhập thị xã Quảng Trị.

Sáng ngày 1/5 Sở Tư mệnh lệnh Sư đoàn 3 Sở binh thông tin cho những đơn vị chức năng trú chống mối cung cấp tin: “5 giờ chiều địch tiếp tục pháo bên trên 1O,OOO đạn pháo binh và hỏa dẫn nhập thị xã Quảng Trị” và mang đến mệnh lệnh những đơn vị chức năng lùi quân ngoài TP. Hồ Chí Minh nhằm tách pháo. Từ mệnh lệnh lùi quân tách pháo vẫn mang lại cảnh thoái lui lếu loàn, kéo theo đòi hàng ngàn đồng bào tản cư về Huế theo đòi quốc lộ số 1. Vào đằm thắm trưa, Sở Tham mưu kế Sư đoàn 3 Sở binh và 3 cố vấn Hoa Kỳ (16 cố vấn Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ vẫn ở lại với những đơn vị chức năng Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam) và đã được 3 trực thăng CH-54 bốc lên đường kể từ Cổ trở nên Quảng Trị nhằm lại hâu phương những đơn vị chức năng nằm trong quyền “tùy nghi kị ứng biến”, ghi lại một ngày đẫy bi thảm cho những đơn vị chức năng và đồng bào đang được kẹt bên trên thị xã Quảng Trị.

Quốc lộ 1, quãng lối kể từ ngay sát quận Hải Lăng, cơ hội Quảng Trị rộng lớn 1O cây số phía Nam, bị tổn thất bình yên nhiều ngày trước. Ðoàn quân triệt thoái ko team hình, quân xa vời những loại và đồng bào chạy loàn bị địch phục kích tiến công, làm cho thiệt sợ hãi thảm khốc. Hàng trăm chiến xa vời, xe cộ vận tải đường bộ quân sự chiến lược, xe cộ mặt hàng, xe cộ cá nhân đầy đủ loại bị phun cháy, đậu ngỗn ngang bên trên quốc lộ và hai bên lối. Quân nhân và đồng bào rộng lớn nhỏ bé già nua treủ bị tiêu diệt thảm, ở ông xã hóa học lên nhau bên trên lối, bên dưới ruộng. Một phóng viên báo chí nước ngoài quốc tận mắt chứng kiến thảm cảnh, khi thuật lại vẫn gọi là mang đến quãng lối này là “Ðại lộ kinh hoàng”.

Vào khi 14 giờ 3O chiều, Lữ đoàn 147 Thủy Quân Lục Chiến với 4 Tiểu đoàn và ngay sát 3O chiến xa vời, thiết vận xa vời sót lại của Lữ đoàn Kỵ binh, cử sự triệt thoái ngoài Quảng Trị về Huế theo đòi quốc lộ 1. Thêm nhiều quân nhân thất lạc đơn vị chức năng và đồng bào theo đòi đoàn quân này, làm cho trở lo ngại quá nhiều khi điều quân và giao đấu với địch. Lực lượng Thủy Quân Lục Chiến vẫn vấp chừng xuyên suốt tối với 1 Trung đoàn Cộng sản Bắc Việt bên trên Hải Lăng, nhiều quân nhân và đồng bào tháp tùng vẫn tử thương nhập trận giao đấu này. Nhờ hỏa lực mạnh mẽ và tự tin của Thiết giáp, địch vẫn thoái lui nhập giữa trưa ngày sau. Lữ đoàn 147 Thủy Quân Lục Chiến, chiến xa vời và đoàn người chạy giặc đang đi vào Mỹ Chánh, điểm Lữ đoàn 369 Thủy Quân Lục Chiến án ngữ. Ðến chiều tối địch pháo áp lực nhập tuyến chống thủ Mỹ Chánh. Sáng sớm ngày 3/5 quân Bắc Việt với chiến xa vời yểm trợ tiến công cầu Ðập Ðá bên trên sông Mỹ Chánh bởi Tiểu đoàn 9 Thủy Quân Lục Chiến án ngữ. Kết trái ngược 17 chiến xa vời bị phun cháy, bên trên 5OO xác địch nhằm lại trận địa. Quân Bắc Việt vẫn tiến bộ ngay sát chống tuyến phía Bắc Mỹ Chánh và ngăn chận toàn bộ những trượt lối dân bọn chúng sơ tán về phía Nam.
C. Ðoạn kết
*Hai Lữ đoàn 147 và 258 Thủy Quân Lục Chiến đã trở nên tổn thất áp lực nhập quá trình I, nhất là bên trên mặt mày trận phía Tây, tuy nhiên những đơn vị chức năng vẫn giữ vị team hình và tổ chức triển khai. Nhờ tê liệt, vẫn tạo ra thời hạn trì ngừng và truy cản quan trọng nhằm Sở Tổng Tham Mưu bên trên TP.Sài Gòn và Sở Tư mệnh lệnh Quân đoàn I bên trên Ðà Nẵng tái ngắt phối trí năng lượng và phản công về sau. Riêng Lữ đoàn 369 Thủy Quân Lục Chiến đã trải tròn trĩnh trách nhiệm chống thủ tuyến Mỹ Chánh, nhờ tê liệt những đơn vị chức năng các bạn, những quân nhân thất lạc đơn vị chức năng và đồng bào chạy giặc cho tới được vùng an toàn và tin cậy. Ðồng thời vẫn ngăn chận được thủ đoạn và nổ lực tiến bộ lắc thị xã Huế. Phòng tuyến Mỹ Chánh sau ngày 2/5 đang trở thành tuyến đầu của Quân Lực VN Cộng Hòa sau cuộc đánh chiếm phi pháp của Cộng sản Bắc Việt nhập vào cuối tháng 3/72. Và cũng kể từ chống tuyến này, những đoàn quân quả cảm của Quân lực VN Cộng Hòa vẫn xuất vạc nhằm tái ngắt chiến vùng khu đất vẫn mất: Thị xã và Cổ trở nên Quảng Trị.

Xem thêm: lâm áng tư

* Trong khi tình hình khẩn trương, sau thời điểm đánh giá và nhận định Tướng Lãm và cỗ Tham mưu kế Quân đoàn I không hề kĩ năng và đáng tin tưởng nhằm lãnh đạo những đại đơn vị chức năng nằm trong quyền và tình hình quân sự chiến lược vùng 4 Chiến thuật kha khá yên tĩnh tĩnh nên ngày 1/5 Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chỉ định Trung tướng tá Ngô Quang Trưởng, Tư mệnh lệnh Quân đoàn 4 thay cho thế Tướng Lãm nhập dùng cho Tư mệnh lệnh Quân đoàn I. Tướng Trưởng từng là Tư mệnh lệnh Sư đoàn 1 Sở binh bên dưới quyền Tướng Lãm, linh giác được sự thay cho thế này vẫn tuyển chọn lựa chọn trước một vài sĩ quan liêu rạm niên và kinh nghiệm tay nghề cả giải pháp và tham vấn nhằm theo đòi ông rời khỏi Vùng I. Ngày 4/5 Ðại tá Bùi Thế Lân, Tư mệnh lệnh phó được Tổng thống Thiệu chỉ định thăng quan tiến chức vụ Tư mệnh lệnh Sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến thay cho thế Trung tướng tá Lê Nguyên Khang về Sở Tổng Tham Mưu lưu giữ dùng cho Phụ tá Hành quân mang đến Tổng Tham Mưu trưởng. Kể từ thời điểm ngày Thủy Quân Lục Chiến được tổ chức triển khai trở nên Sư đoàn nhập đầu năm mới 7O, phen thứ nhất Sở Tư mệnh lệnh Sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến thẳng lãnh đạo và điều động toàn cỗ lực lượng trực nằm trong nhập một vùng trách cứ nhiệm giải pháp được phó thác.

* Ngày 4/5 trong lúc Tổng thống Thiệu viếng thăm vùng hỏa tuyến, tờ “Pacific Stars and Stripes” của quân team Hoa Kỳ vùng Tỉnh Thái Bình Dương đăng lá thư của Tướng Vũ Văn Giai vì như thế Anh ngữ, nhập tê liệt ông viết: “… Tôi đồng ý trọn vẹn trách cứ nhiệm trước lịch sử dân tộc và pháp lý về cuộc triệt thoái này. Thị xã Quảng Trị vẫn phung phí tàn sụp đổ nát nhừ. Lương thực, đạn dược và nhiên liệu dự trữ vẫn cạn. Các đơn vị chức năng tác chiến vẫn quá mệt rũ rời. Tôi thấy không hề nguyên do nào là đường đường chính chính nhằm ở lại bảo đảm an toàn những phung phí tàn sụp đổ nát nhừ ấy. Tôi rời khỏi mệnh lệnh cho những đơn vị chức năng bên dưới quyền triệt thoái nhập trật tự động nhằm tái ngắt cũng cố lực lượng, thiết lập chống tuyến và mặt mày trận mới mẻ nhằm tiến công lại đối phương nếu như bọn chúng vẫn còn đó giữ lại trận chiến tranh giành đẫy sai trái ngược này…” * Ngày 5/2 Tổng thống Thiệu chỉ định Chuẩn tướng tá Nguyễn Duy Hinh thay cho thế Tướng Giai nhập dùng cho Tư mệnh lệnh Sư đoàn 3 Sở binh nhập khi đơn vị chức năng chỉ với lại gần đầy 1/4 quân số (2700 người), trong lúc tê liệt, rộng lớn 1000 quân nhân được dùng để làm tái ngắt xây dựng Trung đoàn 56 Sở binh. Sư đoàn 3 Sở binh được mệnh lệnh tạm dừng những cuộc tiến quân cho tới thời điểm cuối năm 72 nhằm dồn nổ lực nhập việc tái ngắt tổ chức triển khai và huấn luyện và giảng dạy đơn vị chức năng.

Trung tá Trần Văn Hiển

Tác giả

Bình luận