cơ cấu kinh tế không gồm loại cơ cấu nào sau đây

Câu hỏi:

07/06/2022 3,944

A. nông - lâm - ngư nghiệp.

Bạn đang xem: cơ cấu kinh tế không gồm loại cơ cấu nào sau đây

B. công nghiệp - xây cất.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án đích là: B

Cơ cấu ngành là thành phần cơ bạn dạng nhất của cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính, phản ánh trình độ chuyên môn phân công sức động xã hội và trình độ chuyên môn trở nên tân tiến của lực lượng phát hành. Dựa nhập đặc điểm của sinh hoạt phát hành, người tao chia nhỏ ra trở nên tía group ngành chủ yếu gồm: nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; công nghiệp và xây dựng; cty.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nổi trội về cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính của những nước trở nên tân tiến là

A. nông - lâm - ngư nghiệp rất rộng lớn, cty vô cùng nhỏ.

B. nông - lâm - ngư nghiệp vô cùng nhỏ, cty rất rộng lớn.

C. cty rất rộng lớn, công nghiệp - xây cất vô cùng nhỏ.

D. công nghiệp - xây cất rất rộng lớn, cty vô cùng nhỏ.

Câu 2:

Cơ cấu bộ phận kinh tế tài chính phản ánh được rõ ràng rệt điều gì sau đây?

A. Trình chừng phân công sức động xã hội.

B. Việc chiếm hữu kinh tế tài chính theo gót bộ phận.

C. Việc dùng làm việc theo gót ngành.

D. Trình chừng trở nên tân tiến lực lượng phát hành.

Câu 3:

Theo cơ hội phân loại thịnh hành lúc này, cơ cấu tổ chức nền kinh tế tài chính ko bao hàm thành phần này sau dây?

A. Cơ cấu thu nhập.

B. Cơ cấu ngành kinh tế tài chính.

Xem thêm: thế thân truyện

C. Cơ cấu cương vực.

D. Cơ cấu bộ phận kinh tế tài chính.

Câu 4:

Thành phần này tại đây ko được xếp nhập cơ cấu tổ chức bộ phận kinh tế tài chính của một quốc gia?

A. Nông - lâm - ngư nghiệp.

B. Nhà nước.

C. Khu vực với vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.

D. Ngoài giang sơn.

Câu 5:

Cơ cấu theo gót cương vực phản ánh

A. những bộ phận kinh tế tài chính với tác dụng hỗ tương.

B. trình độ chuyên môn trở nên tân tiến, thế mạnh từng cương vực.

C. kĩ năng khai quật năng lượng tổ chức triển khai phát hành.

D. trình độ chuyên môn trở nên tân tiến của nền phát hành xã hội.

Câu 6:

Sự vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính của việt nam kể từ khi thay đổi đến giờ ra mắt theo gót xu hướng

A. tăng tỉ trọng ngành nông nghiệp và công nghiệp - xây cất.

B. tăng tỉ trọng ngành công nghiệp - xây cất và cty.

C. rời tỉ trọng ngành nông nghiệp và công nghiệp - xây cất.

Xem thêm: y sinh thế gia

D. rời tỉ trọng ngành nông nghiệp và cty.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK