cơ cấu công nghiệp nước ta hiện nay

Gợi ý thực hiện bài

- Hệ thống công nghiệp của VN lúc bấy giờ bao gồm đem những hạ tầng nước nhà, ngoài nước nhà và những hạ tầng đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.

Bạn đang xem: cơ cấu công nghiệp nước ta hiện nay

- Nước tớ đem đầy đủ những ngành công nghiệp với mọi nghành nghề. Một số ngành công nghiệp trọng tâm đang được tạo hình.

+ Công nghiệp trọng tâm là những ngành lắc lí trọng cao vô độ quý hiếm sản lượng công nghiệp, được cải tiến và phát triển dựa vào những thế mạnh về khoáng sản vạn vật thiên nhiên, mối cung cấp làm việc, nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu nhu yếu thị ngôi trường nội địa và tạo nên mối cung cấp sản phẩm xuất khẩu nòng cốt.

+ Sự cải tiến và phát triển của những ngành công nghiệp trọng tâm đem hiệu quả xúc tiến sự phát triển và chuyển dời tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính.

+ Các ngành công nghiệp trọng tâm ở nước ta: khai quật nhiên liệu, năng lượng điện, cơ khí, năng lượng điện tử, hoá hóa học, vật tư kiến tạo, chế biến đổi thực phẩm thức ăn, đan may.

Câu 2:

Cho bảng số liệu sau:

Giá trị tạo ra công nghiệp (theo giá bán thực tế) phân theo dõi ngành của VN năm 2000 và năm 2010

(Đơn vị: tỉ đồng)

Xem thêm: chiến thần vĩ đại nhất tần trạm

(Nguồn: Tổng viên Thống kê, Hà Nội)

a) Vẽ biểu đồ dùng thể hiện nay tổ chức cơ cấu độ quý hiếm tạo ra công nghiệp phân theo dõi ngành của VN năm 2000 và năm 2010.

b) Nhận xét và lý giải sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu độ quý hiếm tạo ra công nghiệp phân theo dõi ngành của VN vô quá trình trên

Câu 3:

Cho bảng số liệu sau:

Sản lưng than vãn, dầu thô và năng lượng điện của VN, quá trình 1990 - 2010

Xem thêm: điện hạ khuynh thành truyện chữ full

(Nguồn: Tng viên Thống kê. Hà Nội)

a) Vẽ biểu đồ dùng thể hiện nay vận tốc phát triển một trong những thành phầm công nghiệp của VN vô quá trình 1990 - 2010.

b) Nhận xét sự phát triển và lý giải nguyên vẹn nhân.