có bao nhiêu đời vua vào thời lý

1. LÝ THÁI TỔ (1010 – 1028)

Tên húy là Lý Công Uẩn, sinh ngày 12 mon 02 năm Giáp Tuất (974) là kẻ châu Cổ Pháp (thuộc thị trấn Tiên Sơn tỉnh TP Bắc Ninh ngày nay).

Bạn đang xem: có bao nhiêu đời vua vào thời lý

Thời Lê Ngọa Triều, Lý Công Uẩn lưu giữ chức Tứ sương quân phó lãnh đạo sứ, sau này được thăng cho tới chức Tả thân thích vệ năng lượng điện chi phí lãnh đạo sứ. Bởi chức này, sử cũ thông thường gọi vua là Thân vệ. Năm Kỷ Dậu (1009), Lê Ngọa Triều thất lạc, ông được triều thần (đại diện là Đào Cam Mộc) và những mái ấm sư (đại diện là Sư Vạn Hạnh) tôn vinh ngôi vua. Vua đăng quang mon 10 năm Kỷ Dậu (1009) tuy nhiên chính thức đặt điều niên hiệu riêng rẽ từ thời điểm năm 1010 nên sử vẫn thông thường tính năm quãng đời đầu Lý Thái Tổ là năm 1010. Tháng 7 năm 1010 vua ra quyết định dời đô về Thăng Long. Vua ở ngôi 18 năm, thất lạc ngày 03 mon 3 năm Mậu Thìn (1028), lâu 54 tuổi tác. Trong 18 năm thực hiện vua, ông chỉ sử dụng một niên hiệu có một không hai là Thuận Thiên.

2. LÝ THÁI TÔNG (1028 – 1054)

Tên húy là Lý Phật Mã hoặc Lý Đức Chính, con cái trưởng của Lý Thái Tổ, u đẻ là Lê Thái Hậu. Vua sinh ngày 26 mon 6 năm Canh Tí (1000) bên trên Hoa Lư. Tháng 4 năm Nhâm Tý (1012), ông được lập Thái tử và đăng quang Vua vào trong ngày 04 mon 3 năm Mậu Thìn (1028), ở ngôi 26 năm, thất lạc ngày một mon 10 năm Giáp Ngọ (1054), lâu 54 tuổi tác.

Vua Lý Thái Tông là vị vua anh minh và có tương đối nhiều góp sức vô triều đại mái ấm Lý. Chính ông thân hành đem quân chuồn dẹp cuộc nổi dậy của Nùng Tồn Phúc, Nùng Trí Cao; năm 1044 sau trận chiến giành với Chiêm Thành vua mang đến đại xá miễn một nữa chi phí thuế nhằm khoan mức độ dân; năm 1049 mang đến xây miếu Diên Hựu (Chùa Một cột); Năm 1042 vua mang đến phát hành Sở Luật Hình thư là cỗ luật trở nên văn thứ nhất của VN.  

Trong thời hạn ở ngôi, ông sở hữu 6 phen đặt điều niên hiệu, cơ là: Thiên Thành (1028-1034), Thông Thụy (1034-1039), Càn Phù Hữu Đạo (1039-1042), Minh Đạo (1042-1044), Thiên Cảm Thánh Vũ (1044-1049), Sùng Hưng Đại chỉ bảo (1049-1054).

3. LÝ THÁNH TÔNG (1054-1072)

Tên húy là Nhật Tôn. Các cỗ chủ yếu sử đều chép vua là con cái trưởng của vua Lý Thái Tông, u người bọn họ Mai, tước đoạt Kim Thiên Thái hậu (duy chỉ mất Đại Việt sử lược thì chép vua là con cái loại tía, u là Linh Cảm Thái hậu). Vua sinh ngày 25 mon hai năm Quý Hợi (1023) bên trên kinh trở nên Thăng Long. Ngày 6 mon 5 năm Mậu Thìn (1028) ông được lập trở nên Thái tử và đăng quang ngày một mon 10 năm Giáp Ngọ (1054), ông ở ngôi 18 năm, thất lạc mon một năm Nhâm Tí (1072), lâu 49 tuổi tác.

Vua sẽ là ông vua thương dân, khăng khít với dân cày, đồng ruộng, ông thông thường chuồn coi ghép, lượm lặt. Năm 1070 vua mang đến banh ngôi trường lập Văn Miếu bên trên đế đô Thăng Long.

Trong 18 năm ở ngôi, vua Lý Thánh Tông đang được 5 phen đặt điều niên hiệu, cơ là: Long Thụy Tỉnh Thái Bình (1054-1058), Chương Thánh Gia Khánh (1059-1065), Long Chương Thiên Tự (1066-1068), Thiên Huống chỉ bảo Tượng (1068-1069), Thần Vũ (1069-1072). 

4. LÝ NHÂN TÔNG (1072-1127)

Tên húy là Càn Đức, con cái trưởng của Vua Lý Thánh Tông, u đẻ là Linh Nhân Thái hậu (tức bà Ỷ Lan). Vua sinh ngày 25 mon một năm Bính Ngọ (1066) bên trên kinh trở nên Thăng Long, đăng quang mon một năm Nhâm Tí (1072), ở ngôi 55 năm, thất lạc ngày 12 mon 12 năm Đinh Mùi (1127), lâu 61 tuổi tác.

Trong thời hạn vua Lý Nhân Tông ở ngôi, mái ấm Tống sở hữu ý đồ dùng xâm lăng VN, vua và Thái úy Lý Thường Kiệt đang được dữ thế chủ động tấn công xua quân Tống, và đang được thắng lợi ở sông Như Nguyệt, tấn công xua được quân Tống.

Năm 1076 vua mang đến banh ngôi trường Văn Miếu ở đế đô Thăng Long, cũng kể từ phía trên, nền dạy dỗ ĐH của VN được khai sinh. 

Trong 55 năm ở ngôi vua đang được 8 phen đặt điều niên hiệu, cơ là: Thái Ninh (1072-1076), Anh Vũ Chiêu Thắng  (1076-1084), Quảng Hựu (1085-1092), Hội Phong (1092-1100), Long Phù (Long Phù Nguyên Hóa) (1101-1109), Hội Tường Đại Khánh (1110 – 1119), Thiên Phù Duệ Vũ (1120-1126), Thiên Phù Khánh Thọ (1127).

5. LÝ THẦN TÔNG (1127-1138)

Tên húy là Dương Hoán, con cái trưởng của em ruột vua Nhân Tông là Sùng Hiền Hầu, được Vua Trần Nhân Tông nhận thực hiện con cái nuôi rồi sau truyền ngôi mang đến, u đẻ là phu nhân bọn họ Đỗ. Thần Tông là con cháu ruột của Vua Nhân Tông. Vua sinh mon 6 năm Bính Thân (1116), Năm Đinh Dậu (1117) thì được Nhân Tông nhận thực hiện con cái nuôi. Khi vua Nhân Tông thất lạc, ông được lên nối ngôi vô thời điểm cuối tháng 12 năm Đinh Mùi (1127). Vua ở ngôi 10 năm, thất lạc ngày 26 mon 9 năm Mậu Ngọ (1138), lâu 22 tuổi tác.

Xem thêm: lâm áng tư

Vua Lý Thần Tông quan tâm việc trở nên tân tiến nông nghiệp, triển khai quyết sách “ngụ binh ư nông”, mang đến lính tráng thay đổi phiên, cứ theo thứ tự 6 mon một được về làm đồng, vì vậy quần chúng. # no đầy đủ, định cư lạc nghiệp. Trong thời hạn ở ngôi, vua Lý Thần Tông đang được đặt điều nhì niên hiệu: Thiên Thuận (1128-1132), Thiên Chương chỉ bảo Tự (1133-1138).

6. LÝ ANH TÔNG (1138-1175)

Tên Húy là Thiên Tộ, con cái trưởng của Lý Thần Tông, u đẻ là Lê thái hậu. Vua sinh tháng bốn năm Bính Thìn (1136) và đăng quang ngày một mon 10 năm Mậu Ngọ (1138), ở ngôi 37 năm, thất lạc vô mon 7 năm Ất Mùi (1175), lâu 39 tuổi tác.

Trong 37 năm ở ngôi, ông đang được đặt điều 4 niên hiệu: Thiệu Minh (1138-1140), Đại Định (1140-1162), Chính Long chỉ bảo Ứng (1163-1174), Thiên Cảm Chí chỉ bảo (1174-1175).

7. LÝ CAO TÔNG (1175-1210)

Tên húy là Long Trát hoặc Long cán, là con cái loại 6 của Vua Anh Tông, u đẻ là Thụy Châu Thái hậu, người bọn họ Đỗ. Vua sinh ngày 25 mon 5 năm Quý Tị (1173), đăng quang mon 7 năm Ất Mùi (1175), ở ngôi 35 năm, thất lạc ngày 28 mon 10 năm Canh Ngọ (1210), lâu 37 tuổi tác.

Trong thời hạn ở ngôi, vua ăn nghịch ngợm vô đối vì vậy giặc cướp nổi lên nhiều điểm, dân đói xoàng xĩnh triền miên, cơ nghiệp mái ấm Lý suy đống kể từ phía trên cho dù đang được sở hữu tín hiệu kể từ thời vua Lý Anh Tông.

Vua Lý Cao Tông sở hữu 4 phen đặt điều niên hiệu: Trinh Phù (1176-1186), Thiên Tư Gia Thụy (1186-1202), Thiên Gia chỉ bảo Hựu (1202-1205), Trị Bình Long Ứng (1205-1210). 

8. LÝ HUỆ TÔNG (1210-1224)

Tên húy là Hạo Sảm, con cái trưởng của Vua Cao Tông, u đẻ là Đàm Thái Hậu. Vua sinh mon 7 năm Giáp Dần (1194), được lập thực hiện Thái tử vô mon một năm Mậu Thìn (1208), đăng quang thời điểm cuối năm Canh Ngọ (1210), ở ngôi 14 năm. Năm Giáp Thân (1224), vua nhượng bộ ngôi mang đến đàn bà loại là Lý Chiêu Hoàng rồi chuồn tu ở miếu Chân Giáo (trong trở nên Thăng Long, hiệu là Huệ Quang Thiền Sư). Mặc cho dù ông ở ngôi vua, tuy nhiên từng việc vô triều chủ yếu đều vì thế Trần Thủ Độ điều hành và quản lý.  Huệ Tông sau bị mái ấm Trần bức tử vô mon 8 năm Bính Tuất (1226), lâu 32 tuổi tác. Trong 14 năm trị vì như thế, vua chỉ đặt điều một niên hiệu là Kiến Gia (1211-1224).

9. LÝ CHIÊU HOÀNG (1224-1225)

Tên húy là Phật Kim, lại mang tên húy không giống là Lý Thiên Hinh Nữ, được vua phụ thân là Lý Huệ Tông phong thực hiện Chiêu Thánh công chúa, là con cái loại nhì của vua Trần Huệ Tông, u đẻ là Thuận Trinh thái hậu Trần Thị Dung. Bà sinh mon 9 năm Mậu Dần (1218). Tháng 10 năm Giáp Thân (1224) được vua phụ thân truyền ngôi. Đến mon 12 năm Ất Dậu (1225) bên dưới sự đạo thao diễn của Trần Thủ chừng, Lý Chiêu Hoàng nhượng bộ ngôi mang đến ck là Trần Cảnh (là con cháu gọi Trần Thủ Độ vì như thế chú, trong tương lai là vua Trần Thánh Tông), kể từ phía trên bà là Chiêu Thánh vợ vua. Nhà Lý hoàn thành kể từ cơ. Lý Chiêu Hoàng thất lạc vô mon 3 năm Mậu Dần (1278), lâu 60 tuổi tác. Niên hiệu vô thời hạn bà ở ngôi là Thiên Chương Hữu Đạo.

- Lịch sử nước ta luyện 3 của Hội đồng khoa học tập xã hội Thành phố Xì Gòn –Viện khoa học tập xã hội bên trên T.Phường Sài Gòn, NXB trẻ con trong năm 2007.

- Thế loại những triều vua nước ta của Nguyễn Khắc Thuần, NXBGD VN năm 2010.

- Tóm tắt những niên biểu sử nước ta của Hà Văn Thư, Trần Hồng Đức, NXB văn hóa truyền thống –thông tin yêu năm 2008.

Xem thêm: thích em từng giây

- Hỏi đáp lịch sử vẻ vang nước ta luyện 2-3 của NXB Trẻ năm 2008.

- Hồn Việt số 32 mon 2-2010, những hero lịch sử vẻ vang của NXBGD.

- nước ta anh Kiệt – Đặng Duy Phúc – NXB VHTT – 2010.