chuyên môn hóa

Chuyên môn hóa (specialization) là một dạng phân công trạng động nhập ê từng cá thể hoặc công ty triệu tập nỗ lực phát hành của tớ vào trong 1 loại sinh hoạt có một không hai hay 1 vài ba sinh hoạt nào là ê. Nếu một cá thể chuyên môn hóa vào trong 1 trọng trách có một không hai, đem kĩ năng anh tớ tiếp tục tiến hành trọng trách ê hiệu suất cao rất là nhiều đối với tình huống cần thực hiện từng việc. Các mái ấm trình độ triệu tập nhập việc làm mà người ta thực hiện chất lượng tốt nhất: sự thân thuộc và tái diễn mỗi ngày tiếp tục nâng lên khả năng làm việc và tránh khỏi những tổn thất về thời hạn tự cần trả từ các việc này lịch sự việc không giống. Vì những nguyên do ê, chuyên môn hóa mang đến năng suất làm việc và sản lượng cao hơn nữa.

Chuyên môn hóa cũng thực hiện cho tới nền tài chính dùng nguồn lực có sẵn khan khan hiếm của tớ đem hiệu suất cao rộng lớn, thông qua đó phát hành và chi tiêu và sử dụng khối số lượng sản phẩm và công ty to hơn tình huống ko chuyên môn hóa. Chúng tớ rất có thể minh họa cho tới phép tắc này bằng phương pháp giả thiết một nền tài chính chỉ mất nhì người A và B, chỉ phát hành nhì sản phẩm & hàng hóa là X và Y. Giả sử A đem lối số lượng giới hạn năng lượng phát hành như nhập hình 17a với 12X hoặc 6Y và như thế A đem hiệu suất cao vội vàng nhiều lúc phát hành X đối với phát hành Y. Như vậy hàm ý ngân sách thời cơ của việc phát hành 1 đơn vị chức năng Y bởi vì 2 đơn vị chức năng X. Chúng tớ hãy giả thiết A đưa ra quyết định phát hành và chi tiêu và sử dụng bên trên điểm Apr bên trên lối số lượng giới hạn năng lượng phát hành của tớ (6X và 3Y)

Bạn đang xem: chuyên môn hóa

Ngược lại B đem lối số lượng giới hạn năng lượng phát hành như nhập hình 17b với 12Y hoặc 6X và như thế B đem hiệu suất cao vội vàng nhiều lúc phát hành Y đối với phát hành X. Ngân sách thời cơ của B trong công việc phát hành 1 đơn vị chức năng X bởi vì 2 đơn vị chức năng Y. Chúng tớ hãy giả thiết B đưa ra quyết định phát hành và chi tiêu và sử dụng bên trên điểm Bpc bên trên lối số lượng giới hạn năng lượng phát hành của tớ (6X và 3Y)

Bây giờ tất cả chúng ta fake sử A và B chuyên môn hóa nhập việc phát hành thành phầm mà người ta đem hiệu suất cao nhất: A chuyên môn hóa trọn vẹn nhập việc phát hành X và B chuyên môn hóa trọn vẹn nhập việc phát hành Y. Nếu trả hình 17a và 17b trở thành hình 17c, tất cả chúng ta xác lập được lối số lượng giới hạn năng lượng phát hành của toàn cỗ nền tài chính với ngân sách thời cơ của tất cả nhì sản phẩm & hàng hóa bởi vì 1 (1X/1Y hoặc 1Y/1X)

Xem thêm: em chồng chị dâu

Hình: Chuyên môn hóa. (a) Đường số lượng giới hạn năng lượng sản xuất/tiêu sử dụng của A trước lúc chuyên môn hóa; (b) Đường số lượng giới hạn năng lượng sản xuất/ chi tiêu và sử dụng của B trước lúc chuyên môn hóa; (c) Đường số lượng giới hạn năng lượng sản xuất/tiêu sử dụng phối kết hợp của A và B sau khoản thời gian chuyên môn hóa. (d) Giới hạn sản xuất/tiêu sử dụng của A và B trước và sau khoản thời gian chuyên môn hóa.

Xem thêm: thích em từng giây

Như vậy, chuyên môn hóa mang đến côn trùng lợi nhập sản xuất: nền tài chính lúc này rất có thể phát hành nhiều sản phẩm & hàng hóa X và Y hươn tình huống ko chuyên môn hóa [12X+12Y > (6X+3Y) +(3X+6Y)]. Như vậy cũng dẫn cho tới côn trùng lợi nhập chi dùng: tự chuyên môn hóa và trao thay đổi, A và B giờ phía trên rất có thể chi tiêu và sử dụng cả nhì thành phầm nhiều hơn nữa. Chẳng hạn A chi tiêu và sử dụng 8X tự A phát hành đi ra và thay đổi 4X sót lại nhằm lấy 4Y của B. Như vậy, nhờ chuyên môn hóa và trao thay đổi, A rất có thể chi tiêu và sử dụng thêm thắt 2X và 1Y. Tương tự động, B rất có thể chi tiêu và sử dụng 8Y tự B phát hành và thay đổi 4Y của B lấy 4X của A, thông qua đó thực hiện gia tăng nút chi tiêu và sử dụng của  B thêm thắt 2Y và 1X.

Nếu sự chuyên môn hóa góp thêm phần nâng lên năng suất của A và B tự sự thành thục, khả năng phát hành, kĩ năng phần mềm chuyên môn mới mẻ tạo thêm, lối số lượng giới hạn năng lượng sản xuất/tiêu sử dụng của nền tài chính tiếp tục dịch thể hiện phía ngoài. Như vậy hàm ý chuyên môn hóa góp thêm phần đẩy mạnh vận tốc phát triển tài chính trải qua việc nâng cao quality của những nguồn lực có sẵn hiện nay đem, nhất là nhân lực.

(Tài liệu tham ô khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học tập, Đại học tập Kinh tế Quốc dân)