chọn đáp án đúng trong một quan hệ

Với 10 thắc mắc trắc nghiệm Tin học tập 12 Bài 10: Trung tâm tài liệu mối quan hệ sở hữu đáp án cụ thể không thiếu những cường độ gom học viên ôn luyện trắc nghiệm Tin 12 đạt thành phẩm cao.

Trắc nghiệm Tin học tập 12 Bài 10 (có đáp án): Trung tâm tài liệu quan liêu hệ

Quảng cáo

Bạn đang xem: chọn đáp án đúng trong một quan hệ

Câu 1 : Mô hình thông dụng nhằm kiến thiết CSDL mối quan hệ là:

A. Mô hình phân cấp

B. Mô hình tài liệu quan liêu hệ

C. Mô hình phía đối tượng

D. Mô hình cơ sỡ quan liêu hệ

Trả lời: Mô hình thông dụng nhằm kiến thiết CSDL mối quan hệ là quy mô tài liệu mối quan hệ E. F. Codd khuyến nghị năm 1970. Trong vòng 30 năm quay về phía trên, những hệ CSDL xây duwbgj theo đòi quy mô mối quan hệ được sử dụng rất rất thông dụng.

Đáp án: B

Câu 2: Các định nghĩa dùng để làm tế bào mô tả những nguyên tố nào là sẽ tạo nên trở nên quy mô tài liệu quan liêu hệ?

A. Cấu trúc dữ liệu

B. Các buộc ràng dữ liệu

C. Các thao tác, quy tắc toán bên trên dữ liệu

D. Tất cả câu trên

Trả lời: Các định nghĩa dùng để làm tế bào mô tả những nguyên tố tạo nên trở nên quy mô tài liệu mối quan hệ là:

+ Cấu trúc dữ liệu

+ Các thao tác, quy tắc toán bên trên dữ liệu

+ Các buộc ràng dữ liệu

Đáp án: D

Câu 3: Trong quy mô mối quan hệ, về mặt mũi cấu hình thì tài liệu được thể hiện tại vô các:

A. Cột (Field)      B. Hàng (Record)     C. Bảng (Table)     D. Báo cáo (Report)

Trả lời: Trong quy mô mối quan hệ, về mặt mũi cấu hình tài liệu được thể hiện tại trong số bảng. Mỗi bảng bao hàm những mặt hàng và những cột thể hiện tại vấn đề về một công ty. Các cột biểu thị những tính chất, từng mặt hàng biểu thị cho 1 thành viên.

Đáp án: C

Quảng cáo

Câu 4: Thao tác bên trên tài liệu hoàn toàn có thể là:

A. Sửa phiên bản ghi

B. Thêm phiên bản ghi

C. Xoá phiên bản ghi

D. Tất cả đáp án trên

Trả lời: cũng có thể update tài liệu như thêm thắt, xóa hoặc sửa phiên bản ghi vô một bảng. Các thành phẩm lần tìm tòi vấn đề qua quýt truy vấn tài liệu giành được nhờ tiến hành những thao tác bên trên tài liệu.

Đáp án: D

Câu 5: Phát biểu nào là về hệ QTCSDL mối quan hệ là đúng?

A. Phần mượt dùng để làm kiến thiết những CSDL quan liêu hệ

B. Phần mượt dùng để làm tạo nên lập, update và khai quật CSDL quan liêu hệ

C. Phần mượt Microsoft Access

D. Phần mượt nhằm giải những Việc quản lí lí sở hữu chứa chấp những mối quan hệ Một trong những dữ liệt

Trả lời: hệ QTCSDL mối quan hệ là Phần mượt dùng để làm tạo nên lập, update và khai quật CSDL mối quan hệ.

Đáp án: B

Câu 6: Phát biểu nào là trong số tuyên bố sau là sai Lúc nói tới miền?

A. Các miền của những tính chất không giống nhau ko nhất thiết cần không giống nhau

B. Mỗi một tính chất hoàn toàn có thể sở hữu nhì miền trở lên

C. Hai tính chất không giống nhau hoàn toàn có thể nằm trong miền

D. Miền của tính chất bọn họ thương hiệu thông thường là loại text

Xem thêm: ngoan, hôn anh

Trả lời: Miền là loại tài liệu của một tính chất. Mỗi một tính chất sở hữu một miền, ví dụ miền của tính chất bọn họ thương hiệu thông thường là loại text, lâu năm ko qua quýt 25 kí tự động.

Đáp án: C

Quảng cáo

Câu 7: Đặc điểm nào là tại đây ko là đặc thù của một mối quan hệ vô hệ CSDL quan liêu hệ?

A. Các cỗ là phân biệt và trật tự những cỗ ko quan liêu trọng

B. Quan hệ không tồn tại tính chất nhiều trị hoặc phức tạp

C. Mỗi tính chất sở hữu một thương hiệu phân biệt và trật tự những tính chất là quan liêu trọng

D. Tên của những mối quan hệ hoàn toàn có thể trùng nhau

Trả lời: đặc thù của một mối quan hệ vô hệ CSDL mối quan hệ là:

+ Các cỗ là phân biệt và trật tự những cỗ ko quan liêu trọng

+ Quan hệ không tồn tại tính chất nhiều trị hoặc phức tạp

+ Mỗi tính chất sở hữu một thương hiệu phân biệt và trật tự những tính chất là quan liêu trọng

+ Mỗi mối quan hệ sở hữu một thương hiệu phân biệt với thương hiệu những mối quan hệ khác

Đáp án: D

Câu 8: Phát biểu nào là sai trong số tuyên bố sau khoản thời gian nói tới khoá chính?

A. Một bảng hoàn toàn có thể có rất nhiều khoá chính

B. Mỗi bảng sở hữu tối thiểu một khoá

C. Xác quyết định khoá tùy thuộc vào mối quan hệ logic của những tài liệu chứ không cần tùy thuộc vào độ quý hiếm những dữ liệu

D. Nên lựa chọn khoá đó là khoá sở hữu không nhiều tính chất nhất

Trả lời: Một bảng hoàn toàn có thể có rất nhiều khoá tuy nhiên chỉ tồn tại một khóa chủ yếu. Việc xác lập khoá tùy thuộc vào mối quan hệ logic của những tài liệu chứ không cần tùy thuộc vào độ quý hiếm những tài liệu và nên lựa chọn khoá đó là khoá sở hữu không nhiều tính chất nhất.

Đáp án: A

Câu 9: Giả sử một bảng sở hữu 2 ngôi trường SOBH (số bảo hiểm) và HOTEN (họ tên) thì nên lựa chọn ngôi trường SOBH thực hiện khoá chủ yếu rộng lớn vì như thế :

A. Trường SOBH là có một không hai, trong lúc bại liệt ngôi trường HOTEN ko cần là duy nhất

B. Trường SOBH là loại số, trong lúc bại liệt ngôi trường HOTEN ko cần là loại số

C. Trường SOBH đứng trước ngôi trường HOTEN

D. Trường SOBH là ngôi trường cộc hơn

Trả lời: nên lựa chọn ngôi trường SOBH thực hiện khoá chủ yếu rộng lớn vì như thế ngôi trường SOBH là có một không hai, trong lúc bại liệt ngôi trường HOTEN ko cần là có một không hai (vì hoàn toàn có thể có rất nhiều người dân có nằm trong tên).

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 10: Cho những bảng sau :

- DanhMucSach(MaSach, TenSach, MaLoai)

- LoaiSach(MaLoai, LoaiSach)

- HoaDon(MaSach, SoLuong, DonGia)

Để biết giá bán của một cuốn sách thì có nhu cầu các bảng nào là ?A. HoaDon

B. DanhMucSach, HoaDon

C. DanhMucSach, LoaiSach

D. HoaDon, LoaiSach

Trả lời: Để biết giá bán của một cuốn sách thì cần lấy đơn giá bán (Dongia) vô bảng HoaDon và để tìm hiểu là sách gì thì cần lấy Masach trên bảng HoaDon. Từ Masach bại liệt tra vô bảng DanhMucSach để tìm hiểu sach cần thiết lần.

Đáp án: B

Xem thêm: tháng ngày giữ mạng bên người husky

Xem thêm thắt những bài bác Lý thuyết và thắc mắc trắc nghiệm Tin học tập lớp 12 sở hữu đáp án hoặc khác:

  • Lý thuyết Tin học tập 12 Bài luyện và thực hành thực tế 10: Hệ hạ tầng tài liệu mối quan hệ hoặc, chi tiết
  • Lý thuyết Tin học tập 12 Bài 11: Các thao tác với hạ tầng tài liệu mối quan hệ hoặc, chi tiết
  • Trắc nghiệm Tin học tập 12 Bài 11 (có đáp án): Các thao tác với hạ tầng tài liệu quan liêu hệ
  • Lý thuyết Tin học tập 12 Bài 12: Các loại phong cách thiết kế của hệ hạ tầng tài liệu hoặc, chi tiết
  • Trắc nghiệm Tin học tập 12 Bài 12 (có đáp án): Các loại phong cách thiết kế của hệ hạ tầng dữ liệu

Săn SALE shopee mon 9:

  • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-10-co-so-du-lieu-quan-he.jsp