chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân pháp

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Mục 1

Bạn đang xem: chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân pháp

1. Hoàn cảnh lịch sử dân tộc, mục đích

a) Hoàn cảnh lịch sử

- Sau cuộc chiến tranh toàn cầu loại nhất, nước Pháp bị tàn đập áp lực, nền kinh tế tài chính bị kiệt quệ.

b) Mục đích

- Tư phiên bản độc quyền Pháp vừa phải đẩy mạnh tách lột quần chúng. # làm việc nội địa, vừa phải tăng cường khai quật những nằm trong địa nhằm bù phủ những thiệt sợ hãi vì thế cuộc chiến tranh tạo nên.

=> Chương trình khai quật phen loại nhì và được bọn chúng ráo riết thực hiện ở Đông Dương, nhập cơ sở hữu VN.

Mục 2

2. Nội dung

Pháp đẩy mạnh góp vốn đầu tư nhập VN, quăng quật vốn liếng tối đa nhập nông nghiệp và khai mỏ.

- Nông nghiệp: tiến hành cướp ruộng khu đất nhằm cải cách và phát triển những trạm gác điền cao su thiên nhiên. 

- Công nghiệp:

+ Chú trọng khai mỏ. Các công ti phàn nàn sở hữu từ xưa đều được quăng quật vốn liếng tăng và sinh hoạt mạnh rộng lớn. hầu hết công ti phàn nàn mới mẻ tiếp nối nhau nhau thành lập và hoạt động.

Xem thêm: em chồng chị dâu

+ Chú ý cho tới công nghiệp chế biến: Mở tăng một vài hạ tầng công nghiệp tựa như những xí nghiệp sản xuất sợi, xí nghiệp sản xuất rượu, diêm, xay xát gạo,...

- Thương nghiệp: tư phiên bản Pháp tiến công thuế nặng trĩu sản phẩm hoá những nước nhập nhập VN, hầu hết là của Trung Quốc và Nhật Bản. Nhờ cơ, sản phẩm hoá của Pháp nhập nhập VN tạo thêm rất rất thời gian nhanh.

- Giao thông vận tải: được góp vốn đầu tư nhằm cải cách và phát triển tăng. Đường Fe xuyên Đông Dương được thông suốt nhiều đoạn.

- Tài chính: Ngân sản phẩm Đông Dương, đại diện thay mặt quyền năng của tư phiên bản tài chủ yếu Pháp, sở hữu CP nhập đa số những công ti và xí nghiệp sản xuất rộng lớn, đang được tóm quyền lãnh đạo những ngành kinh tế tài chính ở Đông Dương.

=> Chính sách khai quật nằm trong địa của thực dân Pháp ko thay cho đổi: giới hạn công nghiệp cải cách và phát triển, nhất là công nghiệp nặng; đẩy mạnh thủ đoạn tách lột, vơ vét gia sản của quần chúng. # tớ bằng phương pháp tiến công thuế nặng: thuế ruộng khu đất, thuế đằm thắm, thuế rượu, thuế muối hạt, thuế dung dịch phiện và hàng nghìn loại thuế không giống.

Nguồn lợi của tư phiên bản Pháp ở VN nhập cuộc khai quật nằm trong địa phen loại hai

ND chính

Chương trình khai quật phen loại nhì của thực dân Pháp: toàn cảnh, mục tiêu và nội dung cơ phiên bản của lịch trình khai quật nằm trong địa phen nhì.

Loigiaihay.com

Sơ đồ dùng tư duy

Xem thêm: từng đóa bọt sóng

Sơ đồ dùng tư duy Chương trình khai quật phen loại nhì của thực dân Pháp

phamhongthaind.edu.vn