chính sách khai thác thuộc địa lần 2 của pháp

Tổng thích hợp đề ganh đua đằm thắm kì 1 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Bạn đang xem: chính sách khai thác thuộc địa lần 2 của pháp

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Mục 1

1. Hoàn cảnh lịch sử hào hùng, mục đích

a) Hoàn cảnh lịch sử

- Sau cuộc chiến tranh trái đất loại nhất, nước Pháp bị tàn huỷ áp lực, nền kinh tế tài chính bị kiệt quệ.

b) Mục đích

- Tư phiên bản độc quyền Pháp vừa phải tăng mạnh bóc tách lột dân chúng làm việc nội địa, vừa phải tăng mạnh khai quật những nằm trong địa nhằm bù đậy những thiệt hoảng hồn vì thế cuộc chiến tranh phát sinh.

=> Chương trình khai quật lượt loại nhì và được bọn chúng ráo riết thực hành ở Đông Dương, nhập bại đem nước ta.

Mục 2

2. Nội dung

Pháp tăng mạnh góp vốn đầu tư nhập nước ta, vứt vốn liếng tối đa nhập nông nghiệp và khai mỏ.

- Nông nghiệp: tiến hành cướp ruộng khu đất nhằm cải cách và phát triển những bốt điền cao su đặc. 

- Công nghiệp:

Xem thêm: ngoan, hôn anh

+ Chú trọng khai mỏ. Các công ti than vãn đem từ xưa đều được vứt vốn liếng tăng và sinh hoạt mạnh rộng lớn. phần lớn công ti than vãn mới mẻ tiếp nối nhau nhau Thành lập.

+ Chú ý cho tới công nghiệp chế biến: Mở tăng một vài hạ tầng công nghiệp giống như các xí nghiệp sản xuất sợi, xí nghiệp sản xuất rượu, diêm, xay xát gạo,...

- Thương nghiệp: tư phiên bản Pháp tấn công thuế nặng nề sản phẩm hoá những nước nhập nhập VN, hầu hết là của Trung Quốc và Nhật Bản. Nhờ bại, sản phẩm hoá của Pháp nhập nhập nước ta tăng thêm đặc biệt thời gian nhanh.

- Giao thông vận tải: được góp vốn đầu tư nhằm cải cách và phát triển tăng. Đường Fe xuyên Đông Dương được tiếp nối nhiều đoạn.

- Tài chính: Ngân sản phẩm Đông Dương, thay mặt quyền năng của tư phiên bản tài chủ yếu Pháp, đem CP nhập đa số những công ti và xí nghiệp sản xuất rộng lớn, vẫn bắt quyền lãnh đạo những ngành kinh tế tài chính ở Đông Dương.

=> Chính sách khai quật nằm trong địa của thực dân Pháp ko thay cho đổi: giới hạn công nghiệp cải cách và phát triển, nhất là công nghiệp nặng; tăng mạnh thủ đoạn bóc tách lột, vơ vét gia sản của dân chúng tao bằng phương pháp tấn công thuế nặng: thuế ruộng khu đất, thuế đằm thắm, thuế rượu, thuế muối bột, thuế dung dịch phiện và hàng nghìn loại thuế không giống.

Nguồn lợi của tư phiên bản Pháp ở nước ta nhập cuộc khai quật nằm trong địa lượt loại hai

ND chính

Chương trình khai quật lượt loại nhì của thực dân Pháp: toàn cảnh, mục tiêu và nội dung cơ phiên bản của công tác khai quật nằm trong địa lượt nhì.

Loigiaihay.com

Sơ thiết bị tư duy

Xem thêm: lâm áng tư

Sơ thiết bị tư duy Chương trình khai quật lượt loại nhì của thực dân Pháp

phamhongthaind.edu.vn