chính sách chia để trị

Thêm liên kết

Bách khoa toàn thư phanh Wikipedia

Xem thêm: cá trích em yêu anh

Chia nhằm trị có thể nói rằng về:

  • Chính sách phân chia nhằm trị, một quy tắc được vận dụng vô chủ yếu trị, xã hội học tập và kinh tế tài chính học tập như 1 phương pháp để tóm gọn quyền lực
  • Thuật toán phân chia nhằm trị, một thuật toán vô khoa học tập PC dựa vào đệ quy nhằm giải quyết và xử lý vấn đề

Biểu tượng lăm le hướng

Trang lý thuyết này liệt kê những nội dung bài viết tương quan cho tới title Chia nhằm trị.
Nếu chúng ta cho tới trên đây từ 1 links vô một bài bác, bạn cũng có thể mong muốn sửa lại nhằm links trỏ thẳng cho tới nội dung bài viết ý định.

Xem thêm: chỉ yêu mình em truyện tranh

Lấy kể từ “https://phamhongthaind.edu.vn/w/index.php?title=Chia_để_trị&oldid=58846554”

Tác giả

Bình luận