chiến tranh nam bắc triều đã gây tai họa gì cho nhân dân ta

Đề bài

Chiến tranh giành Nam - Bắc triều làm ra tai ương gì cho tới quần chúng ta?

Bạn đang xem: chiến tranh nam bắc triều đã gây tai họa gì cho nhân dân ta

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa nhập sgk trang 107, 108 nhằm vấn đáp.

Lời giải chi tiết

Xem thêm: đường một chiều ngược lối yêu nhau

Chiến tranh giành Nam - Bắc triều làm ra thật nhiều tai ương cho tới nhân dân:

- Làng mạc, mái ấm gia đình li giã, người bị tiêu diệt thật nhiều, hàng ngàn người bắt chuồn quân, chuồn phu. 

- Nhân dân nên sinh sống nhập cảnh giang sơn cuộc chiến tranh láo loàn, trong cả một vùng kể từ Thanh - Nghệ rời khỏi Bắc đều là mặt trận trong cả rộng lớn 50 năm.

Xem thêm: cá trích em yêu anh

- Sản xuất nông nghiệp đình trệ, hoa màu bị tàn phá huỷ u ám, nhất là trong những năm đem thiên tai rộng lớn. Năm 1572, ở Nghệ An "đồng ruộng bỏ phí, dịch tễ đột biến, người bị tiêu diệt cho tới quá nửa. Nhân dân đói đau khổ phiêu bạt, tan tác nhập Nam rời khỏi Bắc, nhập cõi Nghệ An vắng vẻ, vắng ngắt tanh".

- Cùng với cơ, cơ chế binh dịch càng ngày càng đè nén lên cuộc sống quần chúng.

Loigiaihay.com